| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

 

Arts, Languages, Cultures

หลักสูตรวิชาการ

อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด
ระดับที่แสดง : ทุกระดับ
พบ 901 รายการ
หลักสูตรระดับ Foundation
หลักสูตร สถาบัน (บาท)
Foundation of Arts - Standard Western Sydney University City 492,752
Foundation of Arts - Extended Western Sydney University City 633,282
Foundation of Arts & Media - Standard University of Sydney 765,440
Foundation of Music - Standard University of Sydney 765,440
Foundation of Visual Art and Design - St... University of Sydney 765,440
Foundation Diploma in Art & Design ( U o... Cambridge School of Visua... 2,378,356
Inter Foundation in Business and Economi... City University London 814,598
Inter Foundation in Business and Economi... City University London 620,677
Inter Foundation in Business, Economics,... University of East Anglia 906,775
Inter Foundation in Business, Economics,... University of East Anglia 712,855
Intensive Foundation in Art and Design Middlesex University 108,700
Foundation Studies Art & Design and Arch... RMIT University 562,120
Art Foundation Kings Education Oxford 731,768
Foundation of Visual Art and Design - In... University of Sydney 765,440
Foundation of Visual Art and Design - Ex... University of Sydney 1,011,816
Foundation of Music - Extended University of Sydney 1,011,816
Foundation of Arts & Media - Extended University of Sydney 1,011,816
Foundation Architechture (1 Semester) Anglia Ruskin University ... 282,620
Foundation Architechture (2 Semester) Anglia Ruskin University ... 445,670
Foundation Architechture (3 Semester) Anglia Ruskin University ... 630,460
Foundation Art and Design (1 Semester) Anglia Ruskin University ... 282,620
Foundation Art and Design (2 Semester) Anglia Ruskin University ... 445,670
Foundation Art and Design (3 Semester) Anglia Ruskin University ... 630,460
Foundation Standard Plus Victoria University of We... 565,404
Foundation Fast-track Victoria University of We... 371,742
Foundation Standard Victoria University of We... 424,053
Foundation of Arts - Standard Deakin University 569,296
Foundation of Arts - Extended Deakin University 683,155
Foundation of Arts & Media - Intensive University of Sydney 765,440
Foundation of Music - Intensive University of Sydney 765,440
Foundation of Arts - Extended Western Sydney University 626,704
Foundation of Arts - Standard Western Sydney University 478,400
Foundation of Design - Standard University of New South W... 705,640
Foundation of Arts - Standard University of New South W... 705,640
Foundation of Design - Standard Plus University of New South W... 880,256
Foundation of Arts - Standard Plus University of New South W... 880,256
Foundation of Architecture - Express University of Queensland 545,376
Foundation Intensive Programme Taylor College Auckland 596,568
Foundation Standard Programme Taylor College Auckland 596,568
Foundation Extended Programme Taylor College Auckland 836,976
Foundation of Arts - Main University of Melbourne 729,560
Foundation of Arts - Main Plus University of Melbourne 839,114
Foundation of Arts - Extended University of Melbourne 1,083,935
Foundation of Arts - Fast Track University of Melbourne 729,560
Foundation of Design - Main University of Melbourne 729,560
Foundation of Design - Main Plus University of Melbourne 839,114
Foundation of Design - Extended University of Melbourne 1,083,935
Foundation of Design - Fast Track University of Melbourne 729,560
Foundation of Music - Main University of Melbourne 729,560
Foundation of Music - Main Plus University of Melbourne 839,114
Foundation of Music - Extended University of Melbourne 1,083,935
Foundation of Music - Fast Track University of Melbourne 729,560
New Zealand Cert in Study and Career Pre... NMIT Nelson 192,861
International Foundation Programme (IFP)... Coventry University 560,892
International Foundation Programme (IFP)... Coventry University 560,892
Undergraduate Foundation Programme (UFP)... London South Bank University 541,326
Foundation Year Arts, Social Sciences, B... University of Birmingham 661,331
Foundation of Arts - Accelerated University of Adelaide 633,880
IUPP General Track (9m) University of California ... 1,213,230
IUPP General Track (12m) University of California ... 1,409,970
Foundation Program (Arts) James Cook University Bri... 476,008
Foundation Contemporary Art and Professi... Bath Spa University 586,980
Foundation of Architecture - Standard University of Queensland 619,528
Foundation Dip in Art and Design Bath Spa University 586,980
Foundation Year - arts and commerce University of Otago 514,740
Foundation Year - sciences University of Otago 536,867
NCUK International Foundation Year (IFY) MPW Birmingham 769,596
Course in Preliminary Spoken and Written... TAFE QLD Toowoomba 112,424
Standard Foundation Studies Programme University of Waikato 489,720
Foundation of Arts - Standard University of Adelaide 633,880
Foundation of Arts - Standard The University of Tasmania 472,420
Foundation Architecture (2 Semester) Birmingham City University 521,760
Foundation Architecture (3 Semester) Birmingham City University 717,420
Foundaiton Art and Design (2 Semester) Birmingham City University 521,760
Foundaiton Art and Design (3 Semester) Birmingham City University 717,420
Foundaiton Fashion Design and Promotion ... Birmingham City University 521,760
Foundaiton Fashion Design and Promotion ... Birmingham City University 717,420
Foundation Jewellery (2 Semester) Birmingham City University 521,760
Foundation Jewellery (3 Semester) Birmingham City University 717,420
Foundation Media (2 Semester) Birmingham City University 521,760
Foundation of Arts & Social Sciences - S... University of Technology ... 574,080
Foundation of Arts & Social Sciences - E... University of Technology ... 825,240
Foundation of Design & Architecture - St... University of Technology ... 574,080
Foundation of Design & Architecture - Ex... University of Technology ... 825,240
Foundation of Architecture - Extended University of Queensland 719,992
MA Interior Architecture and Design Birmingham City University 521,760
Pre-Master's Design (2 Semester) Birmingham City University 504,368
Pre-Master's Design (3 Semester) Birmingham City University 717,420
Foundation of Arts - Standard Taylor College Perth 565,708
Foundation of Design - Standard Taylor College Perth 565,708
Foundation of Arts - Intensive Taylor College Perth 565,708
Foundation of Design - Intensive Taylor College Perth 565,708
Foundation of Arts - Extended Taylor College Perth 785,772
Foundation of Design - Extended Taylor College Perth 785,772
Foundation Studies in English Univeristy of Canberra 550,160
Foundation Studies in Art & Humanities a... Univeristy of Canberra 550,160
Foundation of Arts - Rapid Australian National University 677,414
Foundation of English - Extended Australian National University 849,638
หลักสูตรระดับ Certificate
หลักสูตร สถาบัน (บาท)
CBC Cert IV in Spoken and Written Englis... Canterbury Language Academy 119,600
ACT Year 12 Certificate CIT Canberra Institute of... 327,704
Cert II in English Proficiency RBIT Royal Brisbane Insti... 57,408
Cert III in English Proficiency RBIT Royal Brisbane Insti... 129,168
Cert IV in Applied Fashion Design and Me... Duke College - Parramanta 334,880
Cert III in Screen and Media JMC Academy Sydney Campus 65,780
New Zealand Cert in English Language (L5... WINTEC 225,227
Cert II in Creative Industries (Media) EIP 62,192
Cert III in Screen and Media EIP 76,544
Cert II in English Proficiency EIP 76,544
Cert IV in Design EIP 155,480
Cert IV in Communicative TESOL APC Manly 78,936
Cert II in EAL (Access) UIT - Universal Institute... 95,680
Cert III in EAL (Further Study) UIT - Universal Institute... 95,680
Cert IV in EAL (Further Study) UIT - Universal Institute... 95,680
Cert I in Spoken and Written English Queens College Sydney 76,544
Cert IV in Spoken and Written English Queens College Sydney 76,544
Cert in Creative Studies Otago Polytechnic Dunedin 476,809
Cert IV in Screen and Media CIT Canberra Institute of... 163,852
Cert III in Screen and Media CIT Canberra Institute of... 163,852
Cert III in Screen and Media JMC Academy Brisbane Campus 65,780
Cert III in Screen and Media JMC Academy Melbourne Campus 65,780
Cert IV in Communicative TESOL APC Sydney & ENGLISH UNLIMITED 78,936
Cert III in Spoken and Written English Queens College Sydney 69,368
Cert II in Spoken and Written English Queens College Sydney 69,368
Cert I in English Proficiency EIP 76,544
Cert in Cookery Aspire2 Tauranga 771,309
Fashion and Editorial Photography (Part-... London College of Contemp... 8,261
Getting to Know your DSLR (Part-time) London College of Contemp... 5,218
Studio Lighting (Part-time) London College of Contemp... 3,913
3D Character Design (Part-time) London College of Contemp... 10,653
Digital Graphic Design (Part-time) London College of Contemp... 15,001
Creative Pattern Cutting (Part-time) London College of Contemp... 13,044
Fashion Design (Part-time) London College of Contemp... 21,088
Fashion illustration (Part-time) London College of Contemp... 13,044
Fashion Styling and Forecasting (Part-ti... London College of Contemp... 13,044
Game Delopment (Part-time) London College of Contemp... 10,653
Cert II in Spoken and Written English Queens College Brisbane 57,408
Cert III in Spoken and Written English Queens College Brisbane 57,408
Cert III in EnglishProficiency EIP 76,544
Cert IV in English Proficiency EIP 76,544
Cert IV in Applied Fashion Design and Me... Holmesglen TAFE City Campus 315,744
Cert IV in Photography and Photo Imaging Holmesglen TAFE Weverley ... 303,784
Cert I in Spoken and Written English Queens College Brisbane 64,584
Cert III in Spoken and Written English Holmesglen TAFE Moorabbin... 124,384
Cert II in Spoken and Written English Holmesglen TAFE Moorabbin... 124,384
Cert I in Spoken and Written English Holmesglen TAFE Moorabbin... 124,384
Cert IV in Interior Decoration Holmesglen TAFE Chadston... 315,744
Cert IV in Design Holmesglen TAFE Chadston... 315,744
Cert III in Spoken and Written English Holmesglen TAFE Chadston... 124,384
Cert II in Spoken and Written English Holmesglen TAFE Chadston... 124,384
Cert I in Spoken and Written English Holmesglen TAFE Chadston... 124,384
Cert IV in Screen and Media Holmesglen TAFE Weverley ... 169,832
Cert I in Spoken and Written English Holmesglen TAFE Weverley ... 124,384
Cert II in Spoken and Written English Holmesglen TAFE Weverley ... 124,384
Cert III in Spoken and Written English Holmesglen TAFE Weverley ... 124,384
Cert IV in Applied Fashion Design and Te... Kangan TAFE Institute Ri... 310,960
Cert IV in Dance Teaching and Management Australian College of Dan... 171,267
Cert III in Assistant Dance Teaching Australian College of Dan... 171,267
Cert I in EAL Barkly International Coll... 125,580
Cert II in EAL Barkly International Coll... 125,580
Cert III in EAL Barkly International Coll... 125,580
Cert IV in EAL Barkly International Coll... 125,580
Postgrad Certificate in Arts AUT Auckland University o... 317,428
Cert in English Language (Level 3) Otago Polytechnic Dunedin 148,697
Cert in English Language (Level 2) Otago Polytechnic Dunedin 148,697
Cert in English Language (Level 4) Otago Polytechnic Dunedin 148,697
Cert III in Assistant Dance Teaching Australian College of Dan... 171,267
Cert IV in Dance Teaching and Management Australian College of Dan... 171,267
ACP Global Human Resources Management University of California ... 259,041
Cert IV in Written and Spoken English - ... Advance English 215,280
Cert IV in Communicative TESOL APC Bondi Junction 71,760
New Zealand Cert in English Language (L4... WINTEC 225,227
Certificate Culinary Arts Seattle Central College 762,368
Cert IV in Printing and Graphic Arts ANC Australian National C... 107,640
Cert I in Spoken and Written English TAFE QLD Toowoomba 112,424
Cert II in Spoken and Written English TAFE QLD Toowoomba 112,424
Cert III in Spoken and Written English TAFE QLD Toowoomba 112,424
Cert II in Spoken and Written English Queensford College Brisba... 71,760
Cert III in Spoken and Written English Queensford College Brisba... 71,760
Cert III in Spoken and Written English Queensford College Adelia... 71,760
Cert II in Spoken and Written English Queensford College Adelia... 71,760
New Zealand Cert in English Language (L3... WINTEC 225,227
New Zealand Cert in English Language (L1... WINTEC 225,227
New Zealand Cert in English Language (L2... WINTEC 225,227
New Zealand Cert in English Language (Fo... WINTEC 225,227
Cert III in Assistant Dance Teaching Australian College of Dan... 171,267
Cert IV in Dance Teaching and Management Australian College of Dan... 171,267
Cert III in Assistant Dance Teaching Australian College of Dan... 171,267
Cert IV in Dance Teaching and Management Australian College of Dan... 171,267
Cert I in English Proficiency RBIT Royal Brisbane Insti... 64,584
Cert II in Spoken and Written English Queens College Melbourne 69,368
Cert III in Spoken and Written English Queens College Melbourne 69,368
Cert I in Spoken and Written English Queens College Melbourne 76,544
Cert IV in Spoken and Written English Queens College Melbourne 76,544
Cert IV in Spoken and Written English Queens College Brisbane 64,584
หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตร สถาบัน (บาท)
Dip of Building Design CIT Canberra Institute of... 491,556
Dip of Graphic Design SAE Byron Bay 571,018
Dip of Applied Fashion Design and Mercha... Duke College - Parramanta 430,560
Ad Dip of Applied Fashion Design and Mer... Duke College - Parramanta 550,160
Dip of Music Industry (Live Sound Produc... SAE Adelaide 571,018
Dip of Music Industry (Electronic Music ... SAE Adelaide 571,018
Dip of Design Griffith University Gold Coast 621,920
Extended Diploma in Art & Design ( U of ... Cambridge School of Visua... 2,378,356
Dip of Music University of Sydney 885,040
AIT Dip of Digital Design Greenwich English - AIT Sydney 459,264
HND Photography London College of Contemp... 565,240
3D Design (HND) London College of Contemp... 565,240
Dip of Graphic Design SAE Melbourne 571,018
Dip of Interior Design and Decoration RMIT University 932,880
Dip in Ceramic Arts (Level 6) Otago Polytechnic Dunedin 979,885
Dip in Ceramic Arts (Level 7) Otago Polytechnic Dunedin 489,943
Dip in 3D Animation Level 6 Edenz Colleges New Zealand 455,217
Dip of Screen and Media CIT Canberra Institute of... 163,852
Dip of Graphic Design Gordon Institute of TAFE 326,006
Adv Dip of Interior Design CIT Canberra Institute of... 655,408
Dip of Graphic Design CIT Canberra Institute of... 491,556
Adv Dip of Graphic Design CIT Canberra Institute of... 327,704
Dip of 3D Animation SAE Byron Bay 571,018
Dip of Film SAE Byron Bay 571,018
Dip of Audio Production SAE Byron Bay 571,018
Dip of Design (Visual Communications) JMC Academy Sydney Campus 507,104
Dip of Entertainment Business Management JMC Academy Brisbane Campus 507,104
Dip of Entertainment Business Management JMC Academy Melbourne Campus 507,104
Dip of Entertainment Business Management JMC Academy Sydney Campus 507,104
Dip of Film and Television JMC Academy Brisbane Campus 507,104
Dip of Film and Television JMC Academy Melbourne Campus 507,104
Dip of Film and Television JMC Academy Sydney Campus 507,104
Dip of Design (Visual Communications) JMC Academy Brisbane Campus 507,104
Dip of Creative Arts (3D Animation) JMC Academy Melbourne Campus 507,104
Dip of Creative Arts (3D Animation) JMC Academy Sydney Campus 507,104
Dip of Interior Design and Decoration TAFE QLD Gold Coast - Coomera 435,344
Dip of Audio Engineering & Sound Product... JMC Academy Brisbane Campus 507,104
Dip of Creative Arts (3D Animation) JMC Academy Brisbane Campus 507,104
Dip of Audio Engineering & Sound Product... JMC Academy Melbourne Campus 507,104
Dip of Audio Engineering & Sound Product... JMC Academy Sydney Campus 507,104
Dip of Creative Arts (Game Design) JMC Academy Brisbane Campus 507,104
Dip of Creative Arts (Game Design) JMC Academy Melbourne Campus 507,104
Dip of Creative Arts (Game Design) JMC Academy Sydney Campus 507,104
Dip of Music (Songwriting) JMC Academy Brisbane Campus 507,104
Dip of Music (Songwriting) JMC Academy Melbourne Campus 507,104
Dip of Music (Songwriting) JMC Academy Sydney Campus 507,104
ISCD Dip of Interior Design + Decoration Greenwich English - AIT Sydney 406,640
ISCD Dip of Interior Design + Decoration Greenwich English - AIT M... 406,640
Dip of Music (Contemporary Performance) JMC Academy Sydney Campus 507,104
Ad Dip of Graphic Design Gordon Institute of TAFE 326,006
Dip of Printing & Graphic Art ANC Australian National C... 143,520
Dip in Interior Design (L6) WINTEC 952,194
National Diploma in Journalism WINTEC 381,937
Dip of Arts Western Sydney University 550,160
Dip of Arts Western Sydney University City 644,883
Dip of Graphic Design SAE Brisbane 571,018
Diploma of Music Industry (Sound Product... TAFE QLD Brisbane-Interna... 382,720
Dip of Graphic Design TAFE QLD Brisbane-Interna... 382,720
Dip of Screen & Media (Animation Visua E... TAFE QLD Brisbane-Interna... 334,880
Dip of Digital and Interactive Games TAFE QLD Brisbane-Interna... 334,880
Dip of Interior Design and Decoration TAFE QLD Brisbane-Interna... 334,880
Dip of Photography and Photo Imaging TAFE QLD Brisbane-Interna... 382,720
Dip of Visual Art TAFE QLD Brisbane-Interna... 382,720
Dip of Music Industry (Performance) TAFE QLD Brisbane-Interna... 382,720
Dip of Photography and Photo Imaging Holmesglen TAFE Weverley ... 299,000
Dip of Screen and Media Holmesglen TAFE Weverley ... 299,000
Dip of Media and Communications Deakin University 606,133
Adv Dip of Interior Design Holmesglen TAFE Chadston... 157,872
Dip of Interior Design and Decoration Holmesglen TAFE Chadston... 155,480
Adv Dip of Graphic Design Holmesglen TAFE Chadston... 315,744
Dip of Graphic Design Holmesglen TAFE Chadston... 310,960
Dip of Screen and Media Holmesglen TAFE Chadston... 299,000
Dip of Applied Fashion Design and Techno... Kangan TAFE Institute Ri... 621,920
Dip of Fashion and Textiles Merchandisin... Kangan TAFE Institute Ri... 466,440
Ad Dip of Fashion and Textiles Merchandi... Kangan TAFE Institute Ri... 777,400
AD Dip of Applied Fashion Design and Tec... Kangan TAFE Institute Ri... 310,960
AIT Dip of Digital Design Greenwich English - AIT M... 459,264
Dip of Graphic Design TAFE QLD Sunshin Coast - ... 358,800
Dip in Computer Aided Design ARA Institute of Technology 450,542
Dip in Culinary Arts AUT Auckland University o... 1,168,205
Postgrad Diploma in Arts AUT Auckland University o... 635,078
Postgrad Dip in Art and Design - Digital... AUT Auckland University o... 710,094
Postgrad Dip in Art and Design - Fashio&... AUT Auckland University o... 710,094
Postgrad Dip in Art and Design - Graphic... AUT Auckland University o... 710,094
Postgrad Dip in Art and Design - Product... AUT Auckland University o... 710,094
Postgrad Dipa in Art and Design - Spatia... AUT Auckland University o... 710,094
Postgrad Dip in Art and Design - Visual ... AUT Auckland University o... 710,094
Postgrad Dip in Art and Design - Portfol... AUT Auckland University o... 710,094
Postgrad Dip in Performance and Media Ar... AUT Auckland University o... 710,094
Dip of Design Griffith University Brisbane 621,920
Dip of Arts & Creative Industries (Stage... Curtin University 502,320
Dip of Arts & Creative Industries (Stage... Curtin University 684,112
Dip of Graphic Design TAFE QLD Gold Coast - Coomera 337,272
Dip of Applied Fashion Design and Techno... TAFE QLD Sunshin Coast - ... 478,400
Dip of Graphic Design TAFE QLD Toowoomba 358,800
Dip of Music (Contemporary Performance) JMC Academy Melbourne Campus 507,104
Adv Dip of Screen and Media CIT Canberra Institute of... 163,852
Cert III + IV + Dip + Adv Dip of Screen ... CIT Canberra Institute of... 655,408
Dip of Visual Arts CIT Canberra Institute of... 327,704
Dip + Adv Dip of Graphic Design CIT Canberra Institute of... 655,408
Dip of Music (Contemporary Performance) JMC Academy Brisbane Campus 507,104
Dip of Music Production SAE Byron Bay 571,018
Dip of Graphic Design Entrepreneur Education 191,360
Dip of Screen & Media (Interactive Media... TAFE QLD Brisbane-Interna... 334,880
Dip of Music Industry (Sound Production) TAFE QLD Gold Coast - Coomera 382,720
Dip of Music Industry (Performance) TAFE QLD Gold Coast - Coomera 382,720
Dip of Screen & Media (Interactive Media... TAFE QLD Gold Coast - Coomera 334,880
Dip of Digital and Interactive Games TAFE QLD Sunshin Coast - ... 334,880
Dip of Design & Architecture University of Technology ... 717,600
Dip of Arts - Stage 2 University of South Australia 607,568
Dip of Arts - Stage 1 University of South Australia 521,456
Dip of Communication Univeristy of Canberra 463,570
Dip of Communication (Extended) Univeristy of Canberra 695,354
Dip of Design Univeristy of Canberra 544,419
Dip of Design (Extended) Univeristy of Canberra 656,126
Dip of Creative Design Australian National University 907,046
Dip of Music Australian National University 849,638
Dip of Design (Visual Communications) JMC Academy Melbourne Campus 507,104
หลักสูตรระดับ Associate Degree
หลักสูตร สถาบัน (บาท)
Associate Degree of Design (Graphic Desi... SAE Melbourne 1,036,788
FIC Associate of Arts Simon Fraser University 1,004,408
BS in Baking & Pastry Arts Johnson and Wales Univers... 4,086,683
Associate Degree of Design (Graphic Desi... SAE Brisbane 1,036,788
Associate Degree of Design (Web Design) SAE Brisbane 1,036,788
Assosciate Degree Culinary Arts Seattle Central College 889,429
Associate Degree of Film SAE Byron Bay 1,036,788
Associate Degree of Design (Graphic Desi... SAE Byron Bay 1,036,788
Associate Degree in Music Studies The University of Tasmania 1,387,360
Associate Degree in Interior Decoration ... RMIT University 1,331,866
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร สถาบัน (บาท)
Standard Undergraduate Pathway - Arts Drew University 2,951,100
Standard Undergraduate Pathway - Humanit... Drew University 2,951,100
BA (Hons) English Langauge and Linguisti... Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Creative Music and Performing ... Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Creative Music and Performing ... Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Drama(Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Drama and English Literature (... Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Drama and English Literature (... Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Drama and Film Studies (Year 1... Anglia Ruskin University ... 521,760
B.F.A./M.B.A. in Arts Management LIU Brooklyn 5,014,837
B of Landscape Architecture Lincoln University 2,626,680
B.F.A. in Art LIU Brooklyn 5,014,837
B.S. in Art Therapy LIU Brooklyn 5,014,837
B.F.A. in Arts Management LIU Brooklyn 5,014,837
B of Landscape Architecture (Grad) Lincoln University 1,641,675
B of Design Griffith University Gold Coast 2,852,460
B of Arts Griffith University Gold Coast 2,852,460
BA (Hons) Graphics & Illustration (Kings... Cambridge School of Visua... 2,265,743
BA (Hons) Fashion Design (Kingston Unive... Cambridge School of Visua... 2,265,743
B of Music University of Sydney 885,040
B.F.A. in Theater Arts (Design and Produ... LIU Brooklyn 5,014,837
B.F.A. in Theater Arts (Directing and Pl... LIU Brooklyn 5,014,837
B.F.A. in Theater Arts (Musical Theatre) LIU Brooklyn 5,014,837
BA Honours Fine Art Middlesex University 1,460,928
B of Design (Graphic Design) SAE Melbourne 1,502,463
B of Architectural Studies (Architectura... Otago Polytechnic Dunedin 1,505,889
B of Design (Honours) Otago Polytechnic Dunedin 501,963
B.A. in Theatre Arts LIU Brooklyn 5,014,837
B.F.A. in Theater Arts (Acting) LIU Brooklyn 5,014,837
B of Music (Contemporary Performance) JMC Academy Melbourne Campus 1,521,312
B of Music (Contemporary Performance) JMC Academy Sydney Campus 1,521,312
B of Musical Arts The University of Tasmania 2,081,040
B of Media The University of Tasmania 2,009,280
B of Arts The University of Tasmania 1,829,880
Bachelor in Applied Arts (Digital Media) Edenz Colleges New Zealand 1,343,391
BA (Hons) Drama and Film Studies (Year 2... Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Musics (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Musics (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
Bachelor of Applied Arts (Film Productio... Edenz Colleges New Zealand 1,343,391
B of Design (Visual Communications) JMC Academy Brisbane Campus 1,521,312
B of Design (Visual Communications) JMC Academy Melbourne Campus 1,521,312
B of Design (Visual Communications) JMC Academy Sydney Campus 1,521,312
B of Entertainment (Business Management) JMC Academy Brisbane Campus 1,521,312
B of Entertainment (Business Management) JMC Academy Melbourne Campus 1,521,312
B of Entertainment (Business Management) JMC Academy Sydney Campus 1,521,312
B of Creative Arts (Film and Television) JMC Academy Brisbane Campus 1,521,312
B of film SAE Byron Bay 1,502,463
B of Design (Graphic Design) SAE Byron Bay 1,502,463
B of Creative Arts (Film and Television) JMC Academy Melbourne Campus 1,521,312
B of Creative Arts (Film and Television) JMC Academy Sydney Campus 1,521,312
B of Creative Arts (3D Animation) JMC Academy Brisbane Campus 1,521,312
B of Creative Arts (3D Animation) JMC Academy Melbourne Campus 1,521,312
B of Creative Arts (3D Animation) JMC Academy Sydney Campus 1,521,312
B of Creative Arts (Game Design) JMC Academy Brisbane Campus 1,521,312
B of Creative Arts (Game Design) JMC Academy Melbourne Campus 1,521,312
B of Creative Arts (Game Design) JMC Academy Sydney Campus 1,521,312
B of Music (Songwriting) JMC Academy Brisbane Campus 1,521,312
B.F.A. in Digital Art and Design LIU Brooklyn 5,014,837
B.S. in Fashion Merchandising LIU Brooklyn 5,014,837
B of Music (Songwriting) JMC Academy Melbourne Campus 1,521,312
B of Music (Songwriting) JMC Academy Sydney Campus 1,521,312
BA (Hons) Computer Games Art (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
UTP Stage II Communication, Art and Tech... Simon Fraser University 502,204
BA (Hons) Illustration (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,060,912
BA (Hons) Illustration and Animation (Y... Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Illustration and Animation (Y... Anglia Ruskin University ... 1,060,912
BA (Hons) Interior Design (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Interior Design (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Photography (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
B of Design Computing University of Sydney 944,840
B of Arts University of Sydney 885,040
BA in Arts Concordia University Chicago 921,530
BA in Graphic Arts Concordia University Chicago 921,530
BS in Theatre Administration Concordia University Chicago 921,530
BA in Visual Arts Administration Concordia University Chicago 921,530
BA in Music Education (Grades K-12) Concordia University Chicago 921,530
BA in Art Education Concordia University Chicago 921,530
BA in Spanish Language Education Concordia University Chicago 921,530
BA in Women's & Gender Studies Concordia University Chicago 921,530
B of Visual Arts University of Sydney 837,200
B of Arts Deakin University 1,887,001
Bachelor of Arts University of New Hampshire 4,280,669
B of Music (Contemporary Performance) JMC Academy Brisbane Campus 1,521,312
BA (Hons) Performing Arts (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Performing Arts (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Popular Music (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
B of Arts (Pathways to Teaching) Western Sydney University 569,296
BA [Hons] 3D Design Plymouth University 1,956,600
ฺBSc [Hons] Digital Art & Technology (3 ... Plymouth University 2,130,520
BA [Hons] Architectural Technology and t... Plymouth University 2,130,520
B.S. in Art Therapy LIU Post 5,014,837
B.F.A. in Theater Arts (Musical Theatre) LIU Post 5,014,837
B.F.A. in Theater Arts (Directing and Pl... LIU Post 5,014,837
B.F.A. in Theater Arts (Design and Produ... LIU Post 5,014,837
B.F.A. in Theater Arts (Acting) LIU Post 5,014,837
B.A. in Theatre Arts LIU Post 5,014,837
B.F.A. in Photography LIU Post 5,014,837
B.S. in Fashion Merchandising LIU Post 5,014,837
B.F.A. in Digital Art and Design LIU Post 5,014,837
B of Social Work (Honours) University of New South W... 719,753
B of Art Theory University of New South W... 729,082
B of Design (Honours) University of New South W... 729,082
B of Fine Arts (Honours) University of New South W... 729,082
B of Media Arts (Honours) University of New South W... 729,082
BSc (Hons) Architectural Engineering ( ... Plymouth University 2,130,520
BSc English Literature and International... Aston University 2,434,880
BA in Concentration in Art History San Francisco State University 2,020,389
BA in Concentration in Studio Art San Francisco State University 2,020,389
BA in Concentration in Art History and S... San Francisco State University 2,020,389
B of Arts Western Sydney University 569,296
Bachelor of Arts in Management National University Los A... 2,875,552
Bachelor of Arts in Digital Media Design National University Los A... 2,875,552
Bachelor of Arts in Strategic Communicat... National University Los A... 2,875,552
Bachelor of Arts in Digital Journalism National University San Diego 2,875,552
Bachelor of Arts in Digital Media Design National University San Diego 2,875,552
Bachelor of Arts in English National University San Diego 2,875,552
Bachelor of Arts in History National University San Diego 2,875,552
Bachelor of Arts in Integrated Marketing... National University San Diego 2,875,552
Bachelor of Arts in Management National University San Diego 2,875,552
Bachelor of Arts in Mathematics Courses National University San Diego 2,875,552
Bachelor of Arts in Psychology National University San Diego 2,875,552
Bachelor of Arts in Sport Psychology National University San Diego 2,875,552
Bachelor of Arts in Strategic Communicat... National University San Diego 2,875,552
Bachelor of Fine Arts Tennessee Tech University 2,921,196
Bachelor of Arts in English Tennessee Tech University 2,921,196
Bachelor of Arts in Foreign Language Tennessee Tech University 2,921,196
Bachelor of Arts in History Tennessee Tech University 2,921,196
Bachelor of Arts in Art History Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts Broadcasting Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in Chemistry Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in Communications Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in Comparative Literatu... Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in Creative Writing Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in English Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in French Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in History Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in Journalism Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in Liberal Arts Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in Music Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in Natural History Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in Studio Art Univeristy of La Verne 2,409,672
Bachelor of Arts in Theatre Univeristy of La Verne 2,409,672
B of Arts University of Waikato 1,968,007
B of Arts University of Western Aus... 2,152,800
B of Design (Web Design) SAE Brisbane 1,502,463
BS in Graphic Design Johnson and Wales Univers... 4,086,683
B of Fashion Design Holmesglen TAFE City Campus 1,284,504
B Classical Performance Victoria University of We... 2,050,146
B Music Victoria University of We... 2,050,146
B Theatre Victoria University of We... 2,050,146
B of Arts University of Melbourne 2,641,055
B of Design University of Melbourne 3,116,298
B of Fine Arts University of Melbourne 3,590,105
B of Music University of Melbourne 2,354,685
Undergraduate Pathway in Visual Arts (St... Marshall University 668,916
Undergraduate Pathway in Visual Arts (Ac... Marshall University 384,627
BA in Human Services and International A... Northeastern University 3,184,565
BA in Human Services and Sociology Northeastern University 3,184,565
BA in Human Services Northeastern University 3,184,565
BA in Human Services and Communication S... Northeastern University 3,184,565
Bachelor of Science in Culinary Arts & F... Johnson and Wales Univers... 3,833,282
BS in Graphic Design Johnson and Wales Univers... 4,086,683
BS in Fashion Merchandising & Retailing Johnson and Wales Univers... 4,086,683
Bachelor of Arts (B.A.) City College of New York 2,738,621
AIT B of Digital Design Greenwich English - AIT M... 1,377,792
Bachelor of Arts in Media Studies Roosevelt University 3,580,668
UPP in Art (2 Semesters) Florida Atlantic University 643,340
UPP in Art History (2 Semesters) Florida Atlantic University 643,340
UPP in Interdisciplinary Studies - Arts ... Florida Atlantic University 643,340
Bachelor of Arts in Culinary Arts AUT Auckland University o... 1,684,192
Bachelor of Arts in Event Management AUT Auckland University o... 1,684,192
Bachelor of Arts AUT Auckland University o... 1,684,192
Bachelor of Arts - Conflict Resolution AUT Auckland University o... 1,684,192
Bachelor of Arts - Criminology AUT Auckland University o... 1,684,192
Bachelor of Arts - Psychology AUT Auckland University o... 1,684,192
Bachelor of Arts - Social Sciences AUT Auckland University o... 1,684,192
Bachelor of Visual Arts - Paint/Print AUT Auckland University o... 1,949,976
Bachelor of Visual Arts - Photography AUT Auckland University o... 1,949,976
Bachelor of Visual Arts - Sculpture Port... AUT Auckland University o... 1,949,976
International Gateway (4 quarters) Drexel University 1,221,919
UPP in Art (3 Semesters) Florida Atlantic University 643,340
UPP in Art History (3 Semesters) Florida Atlantic University 643,340
UPP in English (3 Semesters) Florida Atlantic University 643,340
UPP in Interdisciplinary Studies - Arts ... Florida Atlantic University 643,340
BA (Hons) Illustration (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Graphic Design (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Fine Art (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Fashion Design (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Fashion Design (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,060,912
BA (Hons) Graphic Design (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BSc Business Management & English Langua... Aston University 2,544,450
BEng Design Engineering Aston University 2,243,568
BSc English Language Aston University 1,826,160
BA ENGLISH LITERATURE AND MUSIC Bath Spa University 1,760,940
BA Drama And Music Bath Spa University 1,760,940
BA Dance And Music Bath Spa University 1,760,940
BA Ceramics And Music Bath Spa University 1,760,940
BA Art And Music Bath Spa University 1,760,940
BA Art And Mixed Media Textiles Bath Spa University 1,760,940
BA Art And Graphic Arts Bath Spa University 1,760,940
BA Art And Drama Bath Spa University 1,760,940
BA Art and Dance Bath Spa University 1,760,940
BA Art and Creative Writing Bath Spa University 1,760,940
BA Art and Ceramics Bath Spa University 1,760,940
BA Music Bath Spa University 1,760,940
BA in Concentration in Art Education San Francisco State University 2,020,389
BA Graphic Arts Bath Spa University 1,760,940
BA English Literature Bath Spa University 1,630,500
B of Arts Bath Spa University 1,760,940
BA Anthropology University of Otago 1,627,963
BA Anthropology (Archaeology) University of Otago 2,000,195
BA Art History and Visual Culture University of Otago 1,627,963
BA Asian Studies University of Otago 1,627,963
BA Christian Thought and History University of Otago 1,627,963
BA Classical Music University of Otago 1,627,963
BA Communication Studies University of Otago 1,627,963
BA Computer Science University of Otago 2,000,195
BA Economics University of Otago 1,777,817
BA Education University of Otago 1,627,963
BA English University of Otago 1,627,963
BA English and Linguistics University of Otago 1,627,963
BA European Studies University of Otago 1,627,963
BA Film and Media Studies University of Otago 1,627,963
BA French University of Otago 1,627,963
BA Gender Studies University of Otago 1,627,963
BA Geography University of Otago 2,000,195
BA German University of Otago 1,627,963
BA History University of Otago 1,627,963
BA Indigenous Development University of Otago 1,627,963
BA Information Science University of Otago 2,000,195
BA Islamic Studies University of Otago 1,627,963
BA Japanese University of Otago 1,627,963
BA Languages and Linguistics University of Otago 1,627,963
BA Linguistics University of Otago 1,627,963
BA Māori Studies University of Otago 1,627,963
BA Mathematics University of Otago 1,627,963
BA Music University of Otago 3,662,755
BA Pacific Islands Studies University of Otago 1,627,963
BA Philosophy University of Otago 1,627,963
BA Philosophy, Politics and Economics University of Otago 1,627,963
BA Politics University of Otago 1,627,963
BA Psychology University of Otago 2,000,195
BA Religious Studies University of Otago 1,627,963
BA Sociology University of Otago 1,627,963
BA Spanish University of Otago 1,627,963
BA Statistics University of Otago 1,627,963
BA Theatre Studies University of Otago 1,627,963
B of Interior Architecture (Honours) University of New South W... 763,526
B of Architectural Studies University of New South W... 872,602
B of Computational Design University of New South W... 809,453
B of Construction Management and Propert... University of New South W... 815,194
B of City Planning (Honours) University of New South W... 815,194
B of Landscape Architecture (Honours) University of New South W... 775,008
B of Industrial Design (Honours) University of New South W... 763,526
B of Arts University of New South W... 694,637
B of Social Research and Policy University of New South W... 729,082
B of Criminology & Criminal Justice University of New South W... 729,082
B of Media in Communication and Journali... University of New South W... 729,082
B of Media in Public Relations and Adver... University of New South W... 729,082
B of Music University of New South W... 769,267
B of Media (Screen and Sound Production) University of New South W... 729,082
B of Arts and Business University of New South W... 777,878
B of International Studies University of New South W... 769,267
B.F.A. in Art LIU Post 5,014,837
B of Arts (Humanities) Curtin University 2,200,640
BS in Fashion Merchandising & Retailing Johnson and Wales Univers... 4,086,683
BS in Fashion Merchandising & Retailing Johnson and Wales Univers... 4,086,683
B of Creative Technology (Audio Engineer... JMC Academy Sydney Campus 1,521,312
B of Creative Technology (Audio Engineer... JMC Academy Melbourne Campus 1,521,312
B of Creative Technology (Audio Engineer... JMC Academy Brisbane Campus 1,521,312
B of Media Arts (Communication) WINTEC 1,404,784
B of Media Arts (Fashion Design) WINTEC 1,404,784
B of Media Arts (Commercial Music) WINTEC 1,404,784
B of Media Arts (Visual Arts) WINTEC 1,404,784
Bachelor of Dance Colorado State University 2,957,986
Bachelor of General Studies Colorado State University 2,957,986
Bachelor of Languages, Literatures and ... Colorado State University 2,957,986
B of Architectural Studies University of Auckland 2,388,854
BA (except performance and science-based... University of Auckland 1,842,594
BA (performance and science-based course... University of Auckland 2,163,138
B of Dance Studies University of Auckland 2,163,138
B of Fine Arts University of Auckland 2,884,184
B of Music University of Auckland 2,163,138
B of Urban Planning (Honours) University of Auckland 2,884,184
BA in Performing Arts Wheelock College 4,584,042
BA (Hons) Photography (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,060,912
BA (Hons) English Langauge (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) English Langauge (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Film Studies (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) English Langauge and Linguisti... Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) English Literature (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) English Literature (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Film Studies (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Media Studies(Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Media Studies (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Writing and English Literature... Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Writing and English Literature... Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) History (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) History (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Philosophy (Year 1) Anglia Ruskin University ... 521,760
BA (Hons) Philosophy (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BA (Hons) Popular Music (Year 2,3) Anglia Ruskin University ... 1,017,432
BSc (Hons) Audio and Music Technology (Y... Anglia Ruskin University ... 521,760
BSc (Hons) Audio and Music Technology (Y... Anglia Ruskin University ... 1,060,912
B of Design (Graphic Design) SAE Brisbane 1,502,463
B of Animation SAE Brisbane 1,502,463
BA (Hons) Architechture Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Interior Architecture and Desi... Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Landscape Architecture Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Art and Design Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Commerical Photography Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Fine Art Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Graphic Communication Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Illustration Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Photography Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Product and Furniture Design Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Costume Design and Practice Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Fashion Branding and Communica... Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Fashion Business and Promotion Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Fashion Design Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Garment Technology Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Textile Design: Cross- Discipl... Birmingham City University 1,565,280
BSC (Hons) Gemology and Jewellery Studie... Birmingham City University 1,565,280
BA (HonS) International Jewellery Busine... Birmingham City University 521,760
BA (Hons) Jewellery and Objects Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Media and Communication Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Media and Communication (Event... Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Media and Communication (Journ... Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Media and Communication (Music... Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Media and Communication (Publi... Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Media and Communication (Radio... Birmingham City University 1,565,280
BA (Hons) Media and Communication (Telev... Birmingham City University 1,565,280
B.A.Art ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A.Multimedia ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A.Music ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A.Music Production ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A.Theatre Arts & Dance ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A.History Pedagogy ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A. or B.S.Biochemistry & Molecular Bio... ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A. or B.S.Biology ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A. or B.S.Geology ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A.Global Studies ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A. or B.S.Interdisciplinary Studies ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A.Marketing Communication ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B.A.Political Science ELS Thousand Oaks CLU Cal... 1,356,260
B of Visual Arts Otago Polytechnic Dunedin 1,469,828
B of Visual Arts (Honours) Otago Polytechnic Dunedin 558,503
B of Design (Communication) Otago Polytechnic Dunedin 1,505,889
B of Design (Fashion) Otago Polytechnic Dunedin 1,505,889
B of Design (Product) Otago Polytechnic Dunedin 501,963
B of Design (Product) Otago Polytechnic Dunedin 1,505,889
BSc Linguistics University of Canterbury 2,023,434
B of Construction Project Management University of Technology ... 2,870,400
B of Design in Animation University of Technology ... 2,478,590
B of Design in Architecture University of Technology ... 2,521,646
B of Design in Fashion and Textiles University of Technology ... 2,478,590
B of Design in Product Design University of Technology ... 2,478,590
B of Design in Interior Architecture University of Technology ... 2,478,590
B of Design in Photography University of Technology ... 2,478,590
B of Design in Visual Communication University of Technology ... 2,478,590
B of Arts (Fine Art) RMIT University 2,181,504
B of Design (Digital Media) RMIT University 2,411,136
B of Design (Games) RMIT University 2,388,173
B of Fashion (Design Technology) RMIT University 688,896
B of Design (Communication Design) RMIT University 2,411,136
B Communication Design Victoria University of We... 1,712,907
B Design for Social Innovation Victoria University of We... 2,046,807
B Media Design Victoria University of We... 1,712,907
BSc French & English Language Aston University 2,434,880
BSc International Relations & English La... Aston University 1,826,160
B of Architectural Design University of Queensland 2,905,945
B of Arts University of Queensland 2,362,531
B of Communication University of Queensland 2,351,575
BSc Transport Product Design Aston University 2,243,568
BA History of Art University of Birmingham 2,030,951
BA Creative Writing, English University of Birmingham 2,570,972
BA Drama and Theatre Arts University of Birmingham 2,030,951
B of Fine Arts (Art) Rider University 5,321,161
B of Arts Administration Rider University 5,321,161
B of Fine Arts Widener University 5,678,703
BS in Baking & Pastry Arts Johnson and Wales Univers... 4,086,683
B of Design Edith Cowan University 2,055,924
B of Arts Edith Cowan University 2,059,799
B of Design University of Western Aus... 2,547,480
BA in Games Art and Design Murdoch University 2,004,472
BA in Graphic Design Murdoch University 1,993,852
BA in Web Communication Murdoch University 1,999,018
B of Communication in Public Relations Univeristy of Canberra 1,822,704
B of Design Australian National University 2,576,471
B of Arts Australian National University 2,900,252
หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
หลักสูตร สถาบัน (บาท)
Grad Cert in Arts University of Melbourne 368,942
Grad Cert in City Planning University of New South W... 387,504
Grad Cert in Urban Development and Desig... University of New South W... 387,504
Grad Cert in Arts AUT Auckland University o... 309,414
Postgraduate Certificate in Arts University of Canterbury 307,188
Grad Cert in Media Arts and Production University of Technology ... 353,298
Grad Cert of Arts Australian National University 214,706
หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
หลักสูตร สถาบัน (บาท)
Graduate Dip in Social Sciences and the ... City University London 638,939
Inter Graduate Dip of Higher Education i... Glasgow Caledonian University 489,150
PGDip Design and Applied Arts TBV University of Wolverhampton 335,535
PGDip Design and Applied Arts (Ceramics)... University of Wolverhampton 335,535
PGDip Design and Applied Arts (Fashion) ... University of Wolverhampton 335,535
PGDip Design and Applied Arts (Glass) (T... University of Wolverhampton 335,535
PGDip Design and Applied Arts (Interior ... University of Wolverhampton 335,535
PGDip Design and Applied Arts (Textiles)... University of Wolverhampton 335,535
PGDip Fine Art (TBV) University of Wolverhampton 335,535
Graduate Diploma in Visual Arts Otago Polytechnic Dunedin 489,943
Graduate Diploma in Design (Specialty) Otago Polytechnic Dunedin 501,963
Grad Dip in Arts University of Melbourne 737,884
Grad Dip in Music University of Melbourne 728,699
Grad Dip in City Planning University of New South W... 775,008
Graduate Dip in Computer Aided Design ARA Institute of Technology 450,542
Grad Diploma in Arts AUT Auckland University o... 561,397
Grad Dip of Music (Specialisation) The University of Tasmania 693,680
Postgraduate Diploma in Arts University of Canterbury 489,720
Grad Dip in Media Arts and Production University of Technology ... 706,597
Grad Dip in Games and Apps Production Murdoch University 697,794
Grad Dip in Media Production Murdoch University 696,837
Grad Dip in Web Communication Murdoch University 718,174
หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร สถาบัน (บาท)
Pre-Master's Art & Design Cambridge School of Visua... 728,725
M.F.A. in Theatre LIU Brooklyn 2,303,825
M.F.A. in Fine Arts and Design LIU Brooklyn 2,362,847
M.A. in Art LIU Brooklyn 1,417,708
M.S. in Cardiovascular Perfusion LIU Brooklyn 1,063,281
Master of Design Lincoln University 890,400
MA Design and Applied Arts University of Wolverhampton 452,975
MA Digital and Visual Communications University of Wolverhampton 452,975
Pre-Masters in Art & Design University of Wolverhampton 358,710
MA Contemporary Media University of Wolverhampton 503,281
MSc Dance Science University of Wolverhampton 503,281
MA Digital and Visual Communications (Vi... University of Wolverhampton 503,281
MA English University of Wolverhampton 503,281
MA Film Studies University of Wolverhampton 503,281
MA Fine Art University of Wolverhampton 503,281
MA Arts Management Middlesex University 521,760
MA Fine Art Middlesex University 486,976
MSc Media Management Middlesex University 521,760
Postgraduate Certificate in Visual Arts Otago Polytechnic Dunedin 287,599
Postgraduate Diploma in Visual Arts Otago Polytechnic Dunedin 575,198
M of Design Enterprise Otago Polytechnic Dunedin 862,798
Postgraduate Certificate in Design Otago Polytechnic Dunedin 250,870
Postgraduate Diploma in Design Otago Polytechnic Dunedin 501,963
Graduate Pathway in Arts Management (Sta... George Mason University 1,094,858
Graduate Pathway in Arts Management (Acc... George Mason University 629,568
Master of Arts in Management George Mason University 1,528,604
M of Landscape Architecture (Research) Lincoln University 730,128
M.F.A. in Theatre LIU Post 2,303,825
M of Urban Design University of Sydney 765,440
M.A. in Art LIU Post 1,417,708
MA Anthropology University of Otago 581,253
MA Archaeology University of Otago 715,347
MA Art History and Visual Culture University of Otago 581,253
MA Childhood and Youth Studies University of Otago 581,253
MA Chinese University of Otago 581,253
MA Christian Thought and History University of Otago 581,253
MA Classics University of Otago 581,253
MA Communication Studies University of Otago 581,253
MA Development Studies University of Otago 581,253
MA English University of Otago 581,253
MA French University of Otago 581,253
MA Gender Studies University of Otago 581,253
MA Geography University of Otago 715,347
MA German University of Otago 581,253
MA History University of Otago 581,253
MA Japanese University of Otago 581,253
MA Linguistics University of Otago 581,253
MA Māori Studies University of Otago 581,253
MA Music University of Otago 659,786
MA Philosophy University of Otago 581,253
MA Religious Studies University of Otago 581,253
MA Spanish University of Otago 581,253
MA Theatre Studies University of Otago 581,253
Master of Arts in Counseling Psychology National University San Diego 958,517
Master of Arts in History National University San Diego 958,517
Master of Arts in Human Behavior National University San Diego 958,517
Master of Arts in Performance Psychology National University San Diego 958,517
Master of Arts in Teaching National University San Diego 958,517
Master of Fine Arts in Digital Cinema National University San Diego 958,517
Master of Arts in English Tennessee Tech University 1,361,047
Postgraduate Diploma in Arts Victoria University of We... 640,910
Master of Arts Victoria University of We... 640,910
Master's Foundation Programme (MFP) - So... ON CAMPUS London 645,678
Master's Foundation Programme (MFP) - En... ON CAMPUS London 430,452
Master's Foundation Programme (MFP) - So... ON CAMPUS London 215,226
Master's Foundation Programme (MFP) - So... University of Sunderland 541,326
Master's Foundation Programme (MFP) - So... University of Sunderland 360,884
Master's Foundation Programme (MFP) - So... University of Sunderland 180,442
M of Arts Media & Design Northeastern University 3,946,998
MA TESOL Bath Spa University 543,500
MA Arts Managemet Bath Spa University 543,500
Master of Arts (M.A.) City College of New York 2,465,152
M of Design University of New South W... 729,082
M of Art University of New South W... 729,082
M of Philosophy University of New South W... 723,341
M of Architecture University of New South W... 866,861
M of City Planning University of New South W... 775,008
M of Construction Project Management University of New South W... 775,008
M of Property and Development University of New South W... 775,008
M of Urban Development and Design University of New South W... 775,008
M of Curating and Cultural Leadership University of New South W... 729,082
Master of Arts AUT Auckland University o... 1,270,156
Master of Arts - Conflict Resolution AUT Auckland University o... 1,270,156
Master of Arts - Human Services AUT Auckland University o... 1,270,156
Master of Arts - Policy Studies AUT Auckland University o... 1,270,156
Master of Arts - Social Sciences AUT Auckland University o... 1,270,156
Master of Arts - Youth Development AUT Auckland University o... 1,270,156
Master of Arts Management AUT Auckland University o... 710,094
Master of Performance and Media Arts AUT Auckland University o... 710,094
Master of Art and Design AUT Auckland University o... 1,420,188
Graduate Bridge (12 months) Drexel University 1,035,639
M.F.A. in Fine Arts and Design LIU Post 2,362,847
M of Arts (Applied) University of Waikato 619,496
M.A. Counselling Webster University - Orlando 1,170,603
Pre-Sessional English 8 Wks - UWT LSC London School of Commerce 65,220
Pre-Sessional English 12 Wks - UWT LSC London School of Commerce 108,700
Pre-Sessional English 10 Wks - UWS LSC London School of Commerce 97,830
M of Music The University of Tasmania 1,578,720
M of Fine Art and Design (Specialisation... The University of Tasmania 1,184,040
M of Arts (Visual Arts, Design, Communic... WINTEC 468,261
M of Architecture University of Auckland 847,260
Master of Arts University of Auckland 721,046
M of Dance Studies University of Auckland 847,260
M of Fine Arts University of Auckland 847,260
MA Fine Art Anglia Ruskin University ... 539,152
MA Fashion Design Anglia Ruskin University ... 539,152
Pre-Master Art and Design (1 Semester) Anglia Ruskin University ... 282,620
Pre-Master Art and Design (2 Semester) Anglia Ruskin University ... 413,060
MA Applied Linguistics and TESOL Anglia Ruskin University ... 517,412
MA TESOL and Material Development Anglia Ruskin University ... 517,412
Pre-Master's Architecture (2 Semester) Birmingham City University 504,368
Pre-Master's Architecture (3 Semester) Birmingham City University 717,420
MA Anthropology University of Canterbury 614,376
MA Art History and Theory University of Canterbury 614,376
MA Art Theory University of Canterbury 614,376
MA Chinese University of Canterbury 614,376
MA Classics University of Canterbury 614,376
MA Cultural Studies University of Canterbury 614,376
MA English University of Canterbury 614,376
MA European Studies University of Canterbury 614,376
MA French University of Canterbury 614,376
MA German University of Canterbury 614,376
MA History University of Canterbury 614,376
MA Human Services University of Canterbury 614,376
MA Japanese University of Canterbury 614,376
MA Linguistics University of Canterbury 614,376
MA Māori and Indigenous Studies University of Canterbury 614,376
M. of Arts & Letters. Drew University 1,065,937
MA Music University of Canterbury 614,376
M. of Fine Arts in Poetry. Drew University 2,526,666
M.of Fine Arts in Poetry. Drew University 2,526,666
M.of Arts in Teaching. Drew University 1,732,755
MA Philosophy University of Canterbury 614,376
MA Political Science and International R... University of Canterbury 614,376
MA Russian University of Canterbury 614,376
MA Spanish University of Canterbury 614,376
M of Media Arts and Production University of Technology ... 1,059,895
M of Design University of Technology ... 976,654
M of Fine Art RMIT University 1,423,718
M of Design Innovation and Technology RMIT University 1,722,240
M of Arts (Arts Management) RMIT University 1,033,344
MSc Product Design Aston University 747,856
MA in TESOL & Translation Studies Aston University 613,068
MA in Translation Studies Aston University 600,024
MA Applied Linguistics University of Birmingham 712,202
MA History of Art University of Birmingham 680,897
Postgraduate Dip Secondary Education (QT... University of Birmingham 680,897
MS in Recording Arts University of Colorado, Denver 1,416,528
M of Screen Studies Edith Cowan University 1,038,128
M of Design Edith Cowan University 1,029,756
MA Landscape Architecture Birmingham City University 521,760
Pre-Master's Art (2 Semester) Birmingham City University 504,368
Pre-Master's Art (3 Semester) Birmingham City University 717,420
MA Art and Design: Interdisciplinary Pra... Birmingham City University 521,760
MA Arts and Education Practices Birmingham City University 521,760
MA Arts and Project Management Birmingham City University 521,760
MA Fine Art Birmingham City University 521,760
MA Design and Visualisation Birmingham City University 521,760
MA Product and Furniture Design Birmingham City University 521,760
M of Design (Design and Construct) University of South Australia 1,411,280
พบ 901 รายการ
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด