Tel. +6662 5915000 | Fax +662 1067711 | manager@hydefly.com | สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

English Course Day in US l สัมมนาเตรียมตัวและสมัครเรียนภาษาอเมริกา

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 14.30
สถานที่: ออฟฟิศ ฮายด์ฟลาย ชั้น 23 อาคาร Athenee Tower
English Course Day in US l สัมมนาเตรียมตัวและสมัครเรียนภาษาอเมริกา English Course Day in US l สัมมนาเตรียมตัวและสมัครเรียนภาษาอเมริกา English Course Day in US l สัมมนาเตรียมตัวและสมัครเรียนภาษาอเมริกา
งานนี้ฟรี !!
ร่วมสัมมนาพูดคุยการเตรียมความพร้อมและสมัครเรียนและขอวีซ่านักเรียนหลักสูตรภาษาในอเมริกาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนักศึกษา ครั้งนี้เรามีเจ้าหน้าที่รับเชิญจากสถาบันภาษาชั้นนำในอเมริกามาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การเรียนที่อเมริกา เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

รายละเอียดสัมมนา

หัวข้อพูดคุยสัมมนา

 1. ขั้นตอนการวางแผนเรียนต่ออเมริกา
 2. เลือกเมืองและสถาบันภาษาที่จะสมัครอย่างไร
 3. เตรียมความพร้อมของเอกสารสมัครเรียน
 4. ฟรีวัดระดับภาษาสำหรับผู้ที่ยังไม่มีผล
 5. แนะนำหลักสูตรปตรีและอาชีพหลังเรียนจบ
 6. เกร็ดเดินทางและใช้ชีวิตในต่างประเทศ
 7. รับทุนการศึกษาจากสถาบันและมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ร่วมงาน

ตารางกิจกรรม

13:00-10:30 ลงทะเบียน

13:30-14:00 บรรยายหัวข้อ How to improve English and get Advance Career?

เตรียมตัวเข้าเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่ก้าวหน้า? โดยผู้เชี่ยวชาญจากฮายด์ฟลาย

14:30-15:00 ฟังประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่สถาบันรับเชิญ

15:00 – 15:30 ตอบคำถามและให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

สิ่งที่ผู้ปกครองและนักศึกษาควรเตรียมมา

 1. สำเนาพาสปอร์ต
 2. Resume
 3. ทรานสริปการศึกษาระดับสูงสุด (ถ้ามี)
 4.  ใบจบการศึกษา  (ถ้ามี)
 5.  หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 6. Statement of Purpose SOP (ถ้ามี)
 7.  Recommendation Letter (ถ้ามี)

โปรโมชั่นในงาน

ส่วนลดพิเศษจากสถาบันที่เข้าร่วมงานสัมมนา และ รับฟรีคู่มือเรียนต่ออเมริกา สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
* เฉพาะผู้ลงทะเบียนทางเว็บเท่านั้น

ร่วมจัดโดย