| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

นิวซีแลนด์

เรียนภาษานิวซีแลนด์

Remark: ขอวีซ่าทำงาน Open Work Visa 1-year ขอได้ด้วย 2 วิธี คือ 1. ใช้วุฒิ level 6 (ต้องอยู่เรียนในนิวซีแลนด์มาแล้วอย่างน้อย 18 เดือน) หรือ 2. ใช้วุฒิ level 7 ไม่มีเงื่อนไขใดๆ สามารถยื่นวีซ่าก่อนได้ 3 เดือน เดินทางก่อนเปิดเรียนได้ 1 เดือน และอยู่ต่อหลังจบหลักสูตรได้อีก 1 เดือน **นักเรียนต้องมีประกันสุขภาพก่อนเปิดเรียน
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 16 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตรระดับ Master Degree

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
M of Engineering in Fire Engineering 1 ปี 39,000 NZD 868,140 บาท ขอราคา
M of Engineering in Management 1 ปี 39,000 NZD 868,140 บาท ขอราคา
M of Engineering in Transportation 1 ปี 39,000 NZD 868,140 บาท ขอราคา
M of Engineering Studies 1 ปี 39,000 NZD 868,140 บาท ขอราคา
MA Anthropology 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Art History and Theory 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Art Theory 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Child and Family Psychology 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Chinese 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Classics 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Cultural Studies 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Economics 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Education 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA English 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA European Studies 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA French 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Geography 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA German 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA History 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Human Services 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Japanese 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Linguistics 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Management 1 ปี 42,750 NZD 951,615 บาท ขอราคา
MA Māori and Indigenous Studies 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Marketing 1 ปี 42,750 NZD 951,615 บาท ขอราคา
MA Mathematics 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Media and Communication 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Music 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Pacific Studies 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Philosophy 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Political Science and International Relations 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Psychology 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Russian 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Sociology 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Spanish 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MA Statistics 1 ปี 27,600 NZD 614,376 บาท ขอราคา
MCom Accounting 1 ปี 42,750 NZD 951,615 บาท ขอราคา
MCom Economics 1 ปี 42,750 NZD 951,615 บาท ขอราคา
MCom Finance 1 ปี 42,750 NZD 951,615 บาท ขอราคา
MCom Information Systems 1 ปี 42,750 NZD 951,615 บาท ขอราคา
MCom Taxation and Accounting 1 ปี 42,750 NZD 951,615 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Graduate Diploma

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Postgraduate Diploma in Arts 6 เดือน 22,000 NZD 489,720 บาท ขอราคา
Postgraduate Diploma in Business 6 เดือน 22,800 NZD 507,528 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Graduate Certificate

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Postgraduate Certificate in Arts 6 เดือน 13,800 NZD 307,188 บาท ขอราคา
Postgraduate Certificate in Engineering 6 เดือน 19,500 NZD 434,070 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Bachelor Degree

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
B of Engineering with Honours Mechatronics Engineering 3 ปี 123,000 NZD 2,737,980 บาท ขอราคา
B of Engineering with Honours Chemical and Process Engineering 3 ปี 123,000 NZD 2,737,980 บาท ขอราคา
B of Engineering with Honours Civil Engineering 3 ปี 123,000 NZD 2,737,980 บาท ขอราคา
B of Engineering with Honours Computer Engineering 3 ปี 123,000 NZD 2,737,980 บาท ขอราคา
B of Engineering with Honours Electrical and Electronic Engineering 3 ปี 123,000 NZD 2,737,980 บาท ขอราคา
B of Engineering with Honours Forest Engineering 3 ปี 123,000 NZD 2,737,980 บาท ขอราคา
B of Engineering with Honours Mechanical Engineering 3 ปี 123,000 NZD 2,737,980 บาท ขอราคา
B of Engineering with Honours Natural Resources Engineering 3 ปี 123,000 NZD 2,737,980 บาท ขอราคา
B of Engineering with Honours Software Engineering 3 ปี 123,000 NZD 2,737,980 บาท ขอราคา
BCom Accounting 3 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BCom Business Economics 3 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BCom Economics 3 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BCom Finance 3 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BCom Human Resource Management 3 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BCom Information Systems 3 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BCom International Business 1 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BCom Management 3 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BCom Marketing 3 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BCom Operations and Supply Chain Management 3 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BCom Strategy and Entrepreneurship 3 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BCom Taxation and Accounting 3 ปี 80,400 NZD 1,789,704 บาท ขอราคา
BSc Astronomy 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Biochemistry 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Biological Sciences 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Chemistry 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Computer Science 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Data Science 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Economics 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Environmental Science 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Finance 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Financial Engineering 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Geography 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Geology 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Linguistics 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Mathematics 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Philosophy 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Physics 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Psychology 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
BSc Statistics 3 ปี 90,900 NZD 2,023,434 บาท ขอราคา
UTP Commerce 1 ปี 6 เดือน 25,000 NZD 556,500 บาท ขอราคา
UTP Engineering 1 ปี 6 เดือน 38,700 NZD 861,462 บาท ขอราคา
UTP Science (General) 1 ปี 6 เดือน 28,700 NZD 638,862 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Foundation

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Foundation Studies Cert 1 ปี 18,500 NZD 411,810 บาท ขอราคา

University of Canterbury, ไครสต์เชิร์ช, นิวซีแลนด์

Address: 20 Kirkwood Ave, Upper Riccarton, Christchurch 8041

About University of Canterbury

ขอต้อนรับสู่ UCIC, โดยความร่วมมือกับ University of Canterbury ใน Christchurch, นิวซีแลนด์ UCIC จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของคุณผ่านการสนับสนุนต่างๆ และโอกาสในการศึกษาที่หนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในฐานะที่เป็นนักเรียน UCIC คุณสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ ดังนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นนักศึกษา University of Canterbury จากช่วงเวลาที่คุณมาถึงในมหาวิทยาลัย

University of Canterbury Gallery


ขั้นตอนการสมัครเรียน


ส่งใบสมัครเรียน 40 วัน ก่อนเปิดเรียน
ใบเสร็จจากสถาบัน 30 วัน ก่อนเปิดเรียน
สำเนาเอกสารวีซ่า 30 วัน ก่อนเปิดเรียน
ยื่นวีซ่า 24 วัน ก่อนเปิดเรียน
แจ้งยืนยันที่พัก 7 วัน ก่อนวันที่เข้าพัก
แจ้งข้อมูลเที่ยวบิน 15 วัน ก่อนเปิดเรียน
จองตั๋วเครื่องบิน 20 วัน ก่อนเปิดเรียน
ส่งใบสมัครประกัน 10 วัน ก่อนเปิดเรียน
สำหรับเพื่อนๆ ที่จะเปิดเรียนก่อน "25 พ.ย. 61" รีบติดต่อฮายด์ฟลาย
เพื่อดำเนินการสมัครด่วนค่ะ
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 16 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

วิดีโอแนะนำ


เกี่ยวกับเมือง ไครสต์เชิร์ช

ไครสต์เชิร์ชเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้และใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสวน City of Garden หิมะตกในเมือง 2 ครั้งต่อปี ภาคเกษตรกรรมเป็นธุรกิจหลักของเมือง เมืองนี้มีชื่อเสียงด้านการปั่นจักรยาน ระบบรถบัสสะดวกแต่อาจจะหมดเร็ว ส่วนรถราง (Tram) ก็มีไว้บริการนักท่องเที่ยวในเมือง

จำนวนประชากร 375,900 คน
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 10.50 °C
จำนวนวันหิมะตกต่อปี 3 วัน
จำนวนวันฝกตกต่อปี 129 วัน
% คนผิวดำ 2 %
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำต่อคนต่อเดือน 22,260 บาท

เมืองหางานร้านอาหารไทยง่าย “เยี่ยม”
เมืองคนไทยน้อย “เยี่ยม”
เมืองเดินทางสะดวกโดยรถสาธารณะ “ดีมาก”
เมืองเดินทางสะดวกโดยจักรยาน “ดีมาก”

อุณหภูมิเมือง ไครสต์เชิร์ช (°C)
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Min 4.00 8.00 3.00 1.00 -3.00 -5.00 -3.00 -2.00 -4.00 -1.00 -2.00 9.90
Max 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90

ร่วมแสดงความคิดเห็น University of Canterbury

Find Us on Facebook