| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

นิวซีแลนด์

เรียนภาษานิวซีแลนด์

AUT Auckland University of Technology

AUT Auckland University of Technology

ข้อมูลสำคัญ
ความเก่าแก่119 ปีนักเรียนไทย3 %จำนวนนักเรียน27,299 คน

Hot Promotion

!!HOT!! GE, [Full Time]

สมัครและจ่ายก่อน 31 Dec 2018
*โปรโมชั่น (10-19)+2 Wks & (20 up) + 4 Wks
 

Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
         
Week NZD ต่อ Week บาท  
4 1,780 445 39,854 ขอราคา
8 3,560 445 79,708 ขอราคา
12 4,450 371 99,636 ขอราคา
16 5,950 372 133,221 ขอราคา
24 8,500 354 190,315 ขอราคา
Week NZD ต่อ Week บาท  
20 7,650 383 171,284 ขอราคา
28 9,960 356 223,004 ขอราคา
32 11,620 363 260,172 ขอราคา
36 13,280 369 297,339 ขอราคา
40 14,940 374 334,507 ขอราคา
44 16,600 377 371,674 ขอราคา
48 18,260 380 408,841 ขอราคา
50 19,090 382 427,425 ขอราคา

GIE

สมัครก่อน 31 Dec 2018

Week NZD ต่อ Week บาท  
12 5,940 495 132,997 ขอราคา
24 11,880 495 265,993 ขอราคา
36 17,820 495 398,990 ขอราคา
48 23,760 495 531,986 ขอราคา

IELTS

 
สมัครก่อน 31 Dec 2018

Week NZD ต่อ Week บาท  
12 5,580 465 124,936 ขอราคา
24 11,160 465 249,872 ขอราคา
36 16,740 465 374,809 ขอราคา
48 22,320 465 499,745 ขอราคา
Remark: CAT 1 ลงเรียน Full Time 14 weeks ขึ้นไป ได้ Work Permit/ CAT 2 ได้ Work Permit เมื่อลงเรียนมากกว่า 24 week + IELTS 5.0 / ถ้าจบ Dip L5 & L6 ระยะเวลา 2 ปี ได้ Open Work Visa ที่ NZ อีก 1 ปี ถ้าจบ Dip L7 ระยะเวลา 2 ปี ได้ Open Work Visa ที่ NZ อีก 1 ปี / สามารถยื่นวีซ่าก่อนได้ 3 เดือน เดินทางก่อนเปิดเรียนได้ 1 เดือน และอยู่ต่อหลังจบหลักสูตรได้อีก 1 เดือน **นักเรียนต้องมีประกันสุขภาพก่อนเปิดเรียน
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 23 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.35 CAD 22.39 NZD 43.37 GBP 32.88 USD 24.12 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตรระดับ Master Degree

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Master of Applied Finance 1 ปี 4 เดือน 30,520 NZD 683,343 บาท ขอราคา
Master of Art and Design 2 ปี 63,800 NZD 1,428,482 บาท ขอราคา
Master of Arts 2 ปี 57,060 NZD 1,277,573 บาท ขอราคา
Master of Arts - Conflict Resolution 2 ปี 57,060 NZD 1,277,573 บาท ขอราคา
Master of Arts - Human Services 2 ปี 57,060 NZD 1,277,573 บาท ขอราคา
Master of Arts - Policy Studies 2 ปี 57,060 NZD 1,277,573 บาท ขอราคา
Master of Arts - Social Sciences 2 ปี 57,060 NZD 1,277,573 บาท ขอราคา
Master of Arts - Youth Development 2 ปี 57,060 NZD 1,277,573 บาท ขอราคา
Master of Arts Management 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Master of Business 1 ปี 5 เดือน 43,237 NZD 968,076 บาท ขอราคา
Master of Business Administration 1 ปี 6 เดือน 49,190 NZD 1,101,364 บาท ขอราคา
Master of Communication Studies 2 ปี 57,060 NZD 1,277,573 บาท ขอราคา
Master of Computer and Information Sciences 2 ปี 63,800 NZD 1,428,482 บาท ขอราคา
Master of Construction Management 1 ปี 34,910 NZD 781,635 บาท ขอราคา
Master of Creative Technologies 1 ปี 30,100 NZD 673,939 บาท ขอราคา
Master of Creative Writing 1 ปี 28,530 NZD 638,787 บาท ขอราคา
Master of Design 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Master of Education 2 ปี 54,620 NZD 1,222,942 บาท ขอราคา
Master of Educational Leadership 1 ปี 27,310 NZD 611,471 บาท ขอราคา
Master of Emergency Management 2 ปี 63,700 NZD 1,426,243 บาท ขอราคา
Master of Engineering 1 ปี 34,910 NZD 781,635 บาท ขอราคา
Master of Engineering Project Management 1 ปี 34,910 NZD 781,635 บาท ขอราคา
Master of Geographic Information Science 2 ปี 63,700 NZD 1,426,243 บาท ขอราคา
Master of Global Business 1 ปี 4 เดือน 30,520 NZD 683,343 บาท ขอราคา
Master of Health Practice 1 ปี 6 เดือน 47,775 NZD 1,069,682 บาท ขอราคา
Master of Health Science 2 ปี 63,700 NZD 1,426,243 บาท ขอราคา
Master of International Hospitality Management 2 ปี 57,120 NZD 1,278,917 บาท ขอราคา
Master of International Tourism Management 2 ปี 57,120 NZD 1,278,917 บาท ขอราคา
Master of Marketing 1 ปี 30,520 NZD 683,343 บาท ขอราคา
Master of Medical Laboratory Science 2 ปี 66,340 NZD 1,485,353 บาท ขอราคา
Master of Performance and Media Arts 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Master of Professional Accounting 2 ปี 61,040 NZD 1,366,686 บาท ขอราคา
Master of Professional Language Studies in Language Teaching 1 ปี 27,310 NZD 611,471 บาท ขอราคา
Master of Public Health 2 ปี 63,700 NZD 1,426,243 บาท ขอราคา
Master of Science 2 ปี 63,700 NZD 1,426,243 บาท ขอราคา
Master of Service-Oriented Computing 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Master of Sport and Exercise 2 ปี 63,700 NZD 1,426,243 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Graduate Diploma

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Grad Dip in (Specialty) Education 1 ปี 25,220 NZD 564,676 บาท ขอราคา
Grad Dip in Advertising Creativity 1 ปี 27,170 NZD 608,336 บาท ขอราคา
Grad Dip in Business 1 ปี 29,200 NZD 653,788 บาท ขอราคา
Grad Dip in Computer and Information Sciences 1 ปี 29,200 NZD 653,788 บาท ขอราคา
Grad Dip in Health Science 1 ปี 29,200 NZD 653,788 บาท ขอราคา
Grad Dip in International Hospitality Management 1 ปี 24,560 NZD 549,898 บาท ขอราคา
Grad Dip in International Tourism Management 1 ปี 27,560 NZD 617,068 บาท ขอราคา
Grad Dip in Mathematical Sciences 1 ปี 29,200 NZD 653,788 บาท ขอราคา
Grad Dip in Pacific Journalism 1 ปี 27,170 NZD 608,336 บาท ขอราคา
Grad Dip in Science 1 ปี 30,520 NZD 683,343 บาท ขอราคา
Grad Dip in Secondary Teaching 1 ปี 25,220 NZD 564,676 บาท ขอราคา
Grad Dip in Sport and Exercise 1 ปี 29,200 NZD 653,788 บาท ขอราคา
Grad Diploma in Arts 1 ปี 25,220 NZD 564,676 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Graduate Certificate

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Grad Cert in Arts 6 เดือน 13,900 NZD 311,221 บาท ขอราคา
Grad Cert in Business 6 เดือน 14,600 NZD 326,894 บาท ขอราคา
Grad Cert in Computer and Information Sciences 6 เดือน 15,260 NZD 341,671 บาท ขอราคา
Grad Cert in International Hospitality Management 6 เดือน 13,900 NZD 311,221 บาท ขอราคา
Grad Cert in International Tourism Management 6 เดือน 13,900 NZD 311,221 บาท ขอราคา
Grad Cert in Science 6 เดือน 15,260 NZD 341,671 บาท ขอราคา
Grad Cert in Sport and Exercise 6 เดือน 14,600 NZD 326,894 บาท ขอราคา
Grad Cert Mathematical Sciences 6 เดือน 15,260 NZD 341,671 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Bachelor Degree

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Bachelor of Arts 3 ปี 75,660 NZD 1,694,027 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts - Conflict Resolution 3 ปี 75,660 NZD 1,694,027 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts - Criminology 3 ปี 75,660 NZD 1,694,027 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts - Psychology 3 ปี 75,660 NZD 1,694,027 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts - Social Sciences 3 ปี 75,660 NZD 1,694,027 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Culinary Arts 3 ปี 75,660 NZD 1,694,027 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Event Management 3 ปี 75,660 NZD 1,694,027 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Accounting 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Advertising 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Business Information Systems 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Design 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Economics 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Entrepreneurship and Innovation 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Finance 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - HR Management&Employment Relations 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - International Business 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Management 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Marketing 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Retailing 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Sales 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Sustainable Enterprise 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Business - Tourism 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Communication Studies - Advertising Creativity 3 ปี 81,510 NZD 1,825,009 บาท ขอราคา
Bachelor of Communication Studies - Creative Industries 3 ปี 81,510 NZD 1,825,009 บาท ขอราคา
Bachelor of Communication Studies - Digital Media 3 ปี 81,510 NZD 1,825,009 บาท ขอราคา
Bachelor of Communication Studies - Journalism 3 ปี 81,510 NZD 1,825,009 บาท ขอราคา
Bachelor of Communication Studies - Public Relations 3 ปี 81,510 NZD 1,825,009 บาท ขอราคา
Bachelor of Communication Studies - Radio 3 ปี 81,510 NZD 1,825,009 บาท ขอราคา
Bachelor of Communication Studies - TV &Screen Production 3 ปี 81,510 NZD 1,825,009 บาท ขอราคา
Bachelor of Computer and Information Sciences 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Creative Technologies 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Design - Communication 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Design - Digital Design 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Design - Fashion 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Design - Portfolio Required 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Design - Product Design 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Design - Spatial Design 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Design - Textile Design 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Education 3 ปี 75,660 NZD 1,694,027 บาท ขอราคา
Bachelor of Engineering (Honours) - Electrical&Electronic Engineering 4 ปี 139,640 NZD 3,126,540 บาท ขอราคา
Bachelor of Engineering (Honours) - Mechanical Engineering 4 ปี 139,640 NZD 3,126,540 บาท ขอราคา
Bachelor of Engineering Technology - Computer&Mobile Systems Engineering 3 ปี 104,730 NZD 2,344,905 บาท ขอราคา
Bachelor of Engineering Technology - Electrical Engineering 3 ปี 104,730 NZD 2,344,905 บาท ขอราคา
Bachelor of Engineering Technology - Electronic Engineering 3 ปี 104,730 NZD 2,344,905 บาท ขอราคา
Bachelor of Engineering Technology - Mechanical Engineering 3 ปี 104,730 NZD 2,344,905 บาท ขอราคา
Bachelor of Engineering Technology - Network&Communication Engineering 3 ปี 104,730 NZD 2,344,905 บาท ขอราคา
Bachelor of Health Science 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Health Science - Midwifery 3 ปี 96,990 NZD 2,171,606 บาท ขอราคา
Bachelor of Health Science - Nursing 3 ปี 96,990 NZD 2,171,606 บาท ขอราคา
Bachelor of Health Science - Oral Health 3 ปี 108,210 NZD 2,422,822 บาท ขอราคา
Bachelor of Health Science - Physiotherapy 3 ปี 96,990 NZD 2,171,606 บาท ขอราคา
Bachelor of Health Science - Podiatry 3 ปี 96,990 NZD 2,171,606 บาท ขอราคา
Bachelor of International Hospitality Management 3 ปี 81,510 NZD 1,825,009 บาท ขอราคา
Bachelor of International Tourism Management 3 ปี 81,510 NZD 1,825,009 บาท ขอราคา
Bachelor of Laws 4 ปี 116,800 NZD 2,615,152 บาท ขอราคา
Bachelor of Mathematical Sciences 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Medical Laboratory Science 4 ปี 130,080 NZD 2,912,491 บาท ขอราคา
Bachelor of Science - Analytics 3 ปี 89,100 SGD 2,149,092 บาท ขอราคา
Bachelor of Science - Applied Chemistry 3 ปี 89,100 NZD 1,994,949 บาท ขอราคา
Bachelor of Science - Applied Mathematics 3 ปี 89,100 NZD 1,994,949 บาท ขอราคา
Bachelor of Science - Applied Microbiology 3 ปี 89,100 NZD 1,994,949 บาท ขอราคา
Bachelor of Science - Astronomy 3 ปี 89,100 NZD 1,994,949 บาท ขอราคา
Bachelor of Science - Computer 3 ปี 89,100 NZD 1,994,949 บาท ขอราคา
Bachelor of Science - Environmental Sciences 3 ปี 89,100 NZD 1,994,949 บาท ขอราคา
Bachelor of Science - Food Science 3 ปี 89,100 NZD 1,994,949 บาท ขอราคา
Bachelor of Science - Health Protection and Environmental Health 3 ปี 89,100 NZD 1,994,949 บาท ขอราคา
Bachelor of Science - Marine Biology 3 ปี 89,100 NZD 1,994,949 บาท ขอราคา
Bachelor of Sport and Recreation - Coaching 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Sport and Recreation - Health&Physical Education 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Sport and Recreation - Management 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Sport and Recreation - Outdoor Education 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Sport and Recreation - Physical Activity and Nutrition 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Sport and Recreation - Sport and Exercise Science 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Visual Arts - Paint/Print 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Visual Arts - Photography 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา
Bachelor of Visual Arts - Sculpture Portfolio Required 3 ปี 87,600 NZD 1,961,364 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Diploma

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Dip in Applied Science 1 ปี 28,540 NZD 639,011 บาท ขอราคา
Dip in Chinese 2 ปี 50,440 NZD 1,129,352 บาท ขอราคา
Dip in Culinary Arts 2 ปี 52,480 NZD 1,175,027 บาท ขอราคา
Dip in English Language 1 ปี 25,220 NZD 564,676 บาท ขอราคา
Dip in Japanese 2 ปี 50,440 NZD 1,129,352 บาท ขอราคา
Dip in Outdoor Receation Leadership 2 ปี 50,440 NZD 1,129,352 บาท ขอราคา
Dip in Patisserie 2 ปี 52,480 NZD 1,175,027 บาท ขอราคา
Dip in Sport and Recreation - Golf Coaching 1 ปี 33,130 NZD 741,781 บาท ขอราคา
Dip in Sport and Recreation - Standard 1 ปี 25,220 NZD 564,676 บาท ขอราคา
Postgrad Cert in Engineering 6 เดือน 17,460 NZD 390,929 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Art and Design - Digital Design 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Art and Design - Fashio&Textiles 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Art and Design - Graphics 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Art and Design - Portfolio Required 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Art and Design - Product Design 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Art and Design - Visual Arts 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Business 1 ปี 30,520 NZD 683,343 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Business Administration 1 ปี 32,790 NZD 734,168 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Communication Studies 1 ปี 14,265 NZD 319,393 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Computer and Information Sciences 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Counselling Psychology 1 ปี 31,850 NZD 713,122 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Education 1 ปี 27,310 NZD 611,471 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Engineering 1 ปี 34,910 NZD 781,635 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Health Science 1 ปี 31,850 NZD 713,122 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in International Hospitality Management 1 ปี 28,560 NZD 639,458 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in International Tourism Management 1 ปี 28,560 NZD 639,458 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Medical Laboratory Science 1 ปี 33,170 NZD 742,676 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Performance and Media Arts 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Professional Accounting 1 ปี 30,520 NZD 683,343 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Sport and Exercise - Coaching 1 ปี 31,850 NZD 713,122 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Sport and Exercise - Outdoors 1 ปี 31,850 NZD 713,122 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Sport and Exercise - Physical Activity & Nutrition 1 ปี 31,850 NZD 713,122 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Sport and Exercise - Sport & Exercise 1 ปี 31,850 NZD 713,122 บาท ขอราคา
Postgrad Dip in Sport and Exercise - Sport Management 1 ปี 31,850 NZD 713,122 บาท ขอราคา
Postgrad Dipa in Art and Design - Spatial Design 1 ปี 31,900 NZD 714,241 บาท ขอราคา
Postgrad Diploma in Arts 1 ปี 28,530 NZD 638,787 บาท ขอราคา
Postgrad Diploma in Science 1 ปี 31,850 NZD 713,122 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Certificate

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Cert in (Specialty Education) 1 ปี 25,220 NZD 564,676 บาท ขอราคา
Cert in Applied MentalHealth 1 ปี 28,540 NZD 639,011 บาท ขอราคา
Cert in Business 6 เดือน 14,600 NZD 326,894 บาท ขอราคา
Cert in Communication Studies 1 ปี 25,220 NZD 564,676 บาท ขอราคา
Cert in Conflict Resolution 1 ปี 25,220 NZD 564,676 บาท ขอราคา
Cert in English for Academic Study 6 เดือน 13,270 NZD 297,115 บาท ขอราคา
Cert in English Language (Academic 1 and 2) 6 เดือน 13,270 NZD 297,115 บาท ขอราคา
Cert in Hospitality and Tourism 1 ปี 26,240 NZD 587,514 บาท ขอราคา
Cert in Introduction to Early Childhood Education 6 เดือน 13,900 NZD 311,221 บาท ขอราคา
Cert in Practical Patisserie 1 ปี 26,240 NZD 587,514 บาท ขอราคา
Cert in Science and Technology 1 ปี 26,900 NZD 602,291 บาท ขอราคา
Cert in Social Sciences 1 ปี 25,220 NZD 564,676 บาท ขอราคา
Cert in Sport and Recreation 6 เดือน 12,610 NZD 282,338 บาท ขอราคา
Cert in Sport and Recreation - Golf Coaching 1 ปี 16,560 NZD 370,778 บาท ขอราคา
Grad Cert in Health Science 6 เดือน 14,600 NZD 326,894 บาท ขอราคา
Postgrad Cert in Business 6 เดือน 15,260 NZD 341,671 บาท ขอราคา
Postgrad Cert in Business Administration 6 เดือน 15,930 NZD 356,673 บาท ขอราคา
Postgrad Cert in Computer and Information Sciences 6 เดือน 15,950 NZD 357,121 บาท ขอราคา
Postgrad Cert in Education 6 เดือน 13,650 NZD 305,624 บาท ขอราคา
Postgrad Cert in Health Science 6 เดือน 15,920 NZD 356,449 บาท ขอราคา
Postgrad Cert in International Hospitality Management 6 เดือน 14,280 NZD 319,729 บาท ขอราคา
Postgrad Cert in Professional Accounting 6 เดือน 15,260 NZD 341,671 บาท ขอราคา
Postgrad Cert in Science 6 เดือน 15,925 NZD 356,561 บาท ขอราคา
Postgrad Cert in Sport and Exercise 6 เดือน 15,920 NZD 356,449 บาท ขอราคา
Postgrad Certificate in Arts 6 เดือน 14,260 NZD 319,281 บาท ขอราคา

AUT Auckland University of Technology, โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์

Address: Auckland University of Technology Private Bag 92006 Auckland, 1020 New Zealand

About AUT Auckland University of Technology

ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ภายในที่ตั้งของวิทยาเขต Auckland University of Technology โรงเรียนตั้งอยู่ในตึกที่ทันสมัย มีพื้นที่กว้างขว้าง และมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ของเมืองทีมีความสวยงาม โดยตั้งใกล้กับ Albert Park ภายในโรงเรียนมี 9 ห้องเรียน และศูนย์การเรียนรู้และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

AUT Auckland University of Technology GalleryAUT Auckland University of Technology Facilities

 • ตู้ขายขนมอัตโนมัติ
 • ตู้เกมส์
 • ศูนย์พยาบาล
 • สนามฟุตบอล
 • สนามสควอช
 • สระว่ายน้ำ
 • หอพักในสถาบัน
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องพักนักเรียน
 • ห้องฟิสเนสออกกำลังกาย
 • ห้องสมุด
 • ห้องเตรียมอาหารสำหรับนักเรียน
 • โต๊ะปิงปอง
 • โต๊ะสนุกเกอร์
 • โรงอาหาร

ขั้นตอนการสมัครเรียน


ส่งใบสมัครเรียน 40 วัน ก่อนเปิดเรียน
ใบเสร็จจากสถาบัน 30 วัน ก่อนเปิดเรียน
สำเนาเอกสารวีซ่า 30 วัน ก่อนเปิดเรียน
ยื่นวีซ่า 24 วัน ก่อนเปิดเรียน
แจ้งยืนยันที่พัก 7 วัน ก่อนวันที่เข้าพัก
แจ้งข้อมูลเที่ยวบิน 15 วัน ก่อนเปิดเรียน
จองตั๋วเครื่องบิน 20 วัน ก่อนเปิดเรียน
ส่งใบสมัครประกัน 10 วัน ก่อนเปิดเรียน
สำหรับเพื่อนๆ ที่จะเปิดเรียนก่อน "2 ธ.ค. 61" รีบติดต่อฮายด์ฟลาย
เพื่อดำเนินการสมัครด่วนค่ะ
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 23 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.35 CAD 22.39 NZD 43.37 GBP 32.88 USD 24.12 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

วิดีโอแนะนำ


เกี่ยวกับเมือง โอ๊คแลนด์

โอ๊คแลนด์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งเรือใบ ได้รับการจัดอันดับคุณภาพชีวิตสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เมืองโอ๊คแลนด์มีอากาศสบายไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป เป็นเมืองที่มีแสงแดดแรง หิมะตกไม่ค่อยจะตกหลายๆปี 1 ครั้ง เป็นเมืองแห่งการศึกษาโดยเฉพาะในระดับมัธยม ระบบขนส่งสาธารณะอย่าง train, tram, bus มีค่อนข้างจำกัด

จำนวนประชากร 1,507,700 คน
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 14.00 °C
จำนวนวันหิมะตกต่อปี - วัน
จำนวนวันฝกตกต่อปี 185 วัน
% คนผิวดำ - %
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำต่อคนต่อเดือน 24,629 บาท

เมืองหางานร้านอาหารไทยง่าย “ดีมาก”
เมืองคนไทยน้อย “ดีมาก”
เมืองเดินทางสะดวกโดยรถสาธารณะ “ดี”
เมืองเดินทางสะดวกโดยจักรยาน “ดีมาก”

อุณหภูมิเมือง โอ๊คแลนด์ (°C)
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Min 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 -1.00
Max 29.00 30.00 31.00 26.00 22.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 27.00

ร่วมแสดงความคิดเห็น AUT Auckland University of Technology

Find Us on Facebook