ลอสแองเจลิส

อเมริกา

พบ 26 สถาบัน
Print ถูกสุด ต่อ Week 100.00 USD
 • University of California Irvine, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  !!HOT!! Intensive ESL

  สมัครก่อน 31 Dec 2017

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  10 4,000 400 132,520
  20 8,000 400 265,040
  30 12,000 400 397,560
  40 16,000 400 530,080

  !!HOT!! Intensive ESL
  Conversation & Culture, Business Eng
  University of California Irvine
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.12
  หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  IGSPP ACCESS Tracks (6m) 6 เดือน 17,500 USD 579,775 บาท
  IGSPP ACCESS Tracks (9m) 9 เดือน 23,300 USD 771,929 บาท
  IGSPP ACP Tracks (6m) 6 เดือน 17,500 USD 579,775 บาท
  IGSPP ACP Tracks (9m) 9 เดือน 23,300 USD 771,929 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  ACP Business Administration 3 เดือน 7,900 USD 261,727 บาท
  ACP Cert + Opt Intern - International Tourism & Hotel Management 3 เดือน 7,900 USD 261,727 บาท
  ACP Communications & Embedded Systems Design Engineering 3 เดือน 8,500 USD 281,605 บาท
  ACP Data Science & Predictive Analytics for Business Professionals 3 เดือน 7,900 USD 261,727 บาท
  ACP Global Human Resources Management 3 เดือน 7,900 USD 261,727 บาท
  ACP International Business Law 3 เดือน 7,900 USD 261,727 บาท
  ACP International Business Operations & Management 3 เดือน 7,900 USD 261,727 บาท
  ACP International Finance 3 เดือน 7,900 USD 261,727 บาท
  ACP International Tourism & Hotel Management 3 เดือน 7,900 USD 261,727 บาท
  ACP Marketing 3 เดือน 7,900 USD 261,727 บาท
  ACP Media & Global Communications 3 เดือน 7,900 USD 261,727 บาท
  ACP Teaching English as a Foreign Language (TEFL) 3 เดือน 7,500 USD 248,475 บาท
  หลักสูตรระดับ Foundation
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  IUPP General Track (12m) 1 ปี 43,000 USD 1,424,590 บาท
  IUPP General Track (9m) 9 เดือน 37,000 USD 1,225,810 บาท
  IUPP Specialized Tracks (12m) 1 ปี 43,000 USD 1,424,590 บาท
 • SC GEOS Orange County, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  !!HOT!! Standard Plus (24 lessons) 18Hours

  HOT!! Standard 20L per week

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  6 1,920 320 63,610
  8 2,560 320 84,813
  12 3,660 305 121,256
  16 4,880 305 161,674
  20 5,700 285 188,841
  24 6,840 285 226,609
  28 7,980 285 264,377
  32 9,120 285 302,146
  36 10,260 285 339,914
  40 11,400 285 377,682
  44 12,540 285 415,450
  48 13,680 285 453,218
  52 14,820 285 490,987

  !!HOT!! Standard Plus (24 lessons) 18Hours
  HOT!! Standard 20L per week
  Intensive (30 lessons) 22.5 Hours
  Intensive Course 30L per week
  Standard Plus 24L per week
  Super Intensive Course 40L per week
  SC GEOS Orange County
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.81
 • SC GEOS Torrance, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  HOT!! Standard 20L per week

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  6 1,920 320 63,610
  8 2,560 320 84,813
  12 3,660 305 121,256
  16 4,880 305 161,674
  20 5,700 285 188,841
  24 6,840 285 226,609
  28 7,980 285 264,377
  32 9,120 285 302,146
  36 10,260 285 339,914
  40 11,400 285 377,682
  44 12,540 285 415,450
  48 13,680 285 453,218
  52 14,820 285 490,987

  HOT!! Standard 20L per week
  Intensive Course 30L per week
  Standard Plus 24L per week
  Super Intensive Course 40L per week
  SC GEOS Torrance
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.00
 • POLY Languages Institute - Los Angeles, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  8 1,440 180 47,707
  12 2,160 180 71,561
  16 2,880 180 95,414
  24 4,320 180 143,122
  28 5,040 180 166,975
  40 7,200 180 238,536

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)
  Intensive (30hrs per week)
  POLY Languages Institute - Los Angeles
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.20ความเก่าแก่47 ปีนักเรียนไทย10 %จำนวนนักเรียน300 คน
 • POLY Languages Institute - Pasadena, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  8 1,440 180 47,707
  12 2,160 180 71,561
  16 2,880 180 95,414
  24 4,320 180 143,122
  28 5,040 180 166,975
  40 7,200 180 238,536

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)
  Intensive (30hrs per week)
  POLY Languages Institute - Pasadena
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ชานเมือง
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.20ความเก่าแก่47 ปีนักเรียนไทย6 %จำนวนนักเรียน200 คน
 • POLY Languages Institute - Irvine, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  8 1,440 180 47,707
  12 2,160 180 71,561
  16 2,880 180 95,414
  24 4,320 180 143,122
  28 5,040 180 166,975
  40 7,200 180 238,536

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)
  Intensive Plus, (30hrs per week)
  POLY Languages Institute - Irvine
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • เมืองเล็ก
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.20ความเก่าแก่47 ปีนักเรียนไทย5 %จำนวนนักเรียน200 คน
พบ 26 สถาบัน
เรียงตาม