ลอสแองเจลิส

อเมริกา

พบ 26 สถาบัน
Print ถูกสุด ต่อ Week 100.00 USD
 • University of California Irvine, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  !!HOT!! Intensive ESL

  สมัครก่อน 31 Dec 2017

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  10 4,000 400 131,120
  20 8,000 400 262,240
  30 12,000 400 393,360
  40 16,000 400 524,480

  !!HOT!! Intensive ESL
  Conversation & Culture, Business Eng
  University of California Irvine
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.12
  หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  IGSPP ACCESS Tracks (6m) 6 เดือน 17,500 USD 573,650 บาท
  IGSPP ACCESS Tracks (9m) 9 เดือน 23,300 USD 763,774 บาท
  IGSPP ACP Tracks (6m) 6 เดือน 17,500 USD 573,650 บาท
  IGSPP ACP Tracks (9m) 9 เดือน 23,300 USD 763,774 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  ACP Business Administration 3 เดือน 7,900 USD 258,962 บาท
  ACP Cert + Opt Intern - International Tourism & Hotel Management 3 เดือน 7,900 USD 258,962 บาท
  ACP Communications & Embedded Systems Design Engineering 3 เดือน 8,500 USD 278,630 บาท
  ACP Data Science & Predictive Analytics for Business Professionals 3 เดือน 7,900 USD 258,962 บาท
  ACP Global Human Resources Management 3 เดือน 7,900 USD 258,962 บาท
  ACP International Business Law 3 เดือน 7,900 USD 258,962 บาท
  ACP International Business Operations & Management 3 เดือน 7,900 USD 258,962 บาท
  ACP International Finance 3 เดือน 7,900 USD 258,962 บาท
  ACP International Tourism & Hotel Management 3 เดือน 7,900 USD 258,962 บาท
  ACP Marketing 3 เดือน 7,900 USD 258,962 บาท
  ACP Media & Global Communications 3 เดือน 7,900 USD 258,962 บาท
  ACP Teaching English as a Foreign Language (TEFL) 3 เดือน 7,500 USD 245,850 บาท
  หลักสูตรระดับ Foundation
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  IUPP General Track (12m) 1 ปี 43,000 USD 1,409,540 บาท
  IUPP General Track (9m) 9 เดือน 37,000 USD 1,212,860 บาท
  IUPP Specialized Tracks (12m) 1 ปี 43,000 USD 1,409,540 บาท
 • SC GEOS Orange County, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  !!HOT!! Standard Plus (24 lessons) 18Hours

  HOT!! Standard 20L per week

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  6 1,920 320 62,938
  8 2,560 320 83,917
  12 3,660 305 119,975
  16 4,880 305 159,966
  20 5,700 285 186,846
  24 6,840 285 224,215
  28 7,980 285 261,584
  32 9,120 285 298,954
  36 10,260 285 336,323
  40 11,400 285 373,692
  44 12,540 285 411,061
  48 13,680 285 448,430
  52 14,820 285 485,800

  !!HOT!! Standard Plus (24 lessons) 18Hours
  HOT!! Standard 20L per week
  Intensive (30 lessons) 22.5 Hours
  Intensive Course 30L per week
  Standard Plus 24L per week
  Super Intensive Course 40L per week
  SC GEOS Orange County
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.81
 • SC GEOS Torrance, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  HOT!! Standard 20L per week

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  6 1,920 320 62,938
  8 2,560 320 83,917
  12 3,660 305 119,975
  16 4,880 305 159,966
  20 5,700 285 186,846
  24 6,840 285 224,215
  28 7,980 285 261,584
  32 9,120 285 298,954
  36 10,260 285 336,323
  40 11,400 285 373,692
  44 12,540 285 411,061
  48 13,680 285 448,430
  52 14,820 285 485,800

  HOT!! Standard 20L per week
  Intensive Course 30L per week
  Standard Plus 24L per week
  Super Intensive Course 40L per week
  SC GEOS Torrance
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.00
 • POLY Languages Institute - Los Angeles, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  8 1,440 180 47,203
  12 2,160 180 70,805
  16 2,880 180 94,406
  24 4,320 180 141,610
  28 5,040 180 165,211
  40 7,200 180 236,016

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)
  Intensive (30hrs per week)
  POLY Languages Institute - Los Angeles
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.20ความเก่าแก่47 ปีนักเรียนไทย10 %จำนวนนักเรียน300 คน
 • POLY Languages Institute - Pasadena, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  8 1,440 180 47,203
  12 2,160 180 70,805
  16 2,880 180 94,406
  24 4,320 180 141,610
  28 5,040 180 165,211
  40 7,200 180 236,016

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)
  Intensive (30hrs per week)
  POLY Languages Institute - Pasadena
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ชานเมือง
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.20ความเก่าแก่47 ปีนักเรียนไทย6 %จำนวนนักเรียน200 คน
 • POLY Languages Institute - Irvine, ลอสแองเจลิส, อเมริกา

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  8 1,440 180 47,203
  12 2,160 180 70,805
  16 2,880 180 94,406
  24 4,320 180 141,610
  28 5,040 180 165,211
  40 7,200 180 236,016

  !!HOT!! Semi Intensive, (20hrs per week)
  Intensive Plus, (30hrs per week)
  POLY Languages Institute - Irvine
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • เมืองเล็ก
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.20ความเก่าแก่47 ปีนักเรียนไทย5 %จำนวนนักเรียน200 คน
พบ 26 สถาบัน
เรียงตาม