วิคตอเรีย

แคนาดา

พบ 4 สถาบัน
1
Print ถูกสุด ต่อ Week 190.00 CAD
 • Royal Roads University, วิคตอเรีย, แคนาดา

  !!HOT!! English for Academic Purposes (EAP)

  !!HOT!! English for Academic Purposes (EAP)
  Royal Roads University คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว4.00
  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Master of Arts in Intercultural & International Communication (MAIIC) 2 ปี 29,580 CAD 753,698 บาท
  Master of Arts in Tourism Management 2 ปี 33,260 CAD 847,465 บาท
  Master of Global Management (MGM) 1 ปี 6 เดือน 30,460 CAD 776,121 บาท
  Pre-Master in Global Management 6 เดือน 15,900 CAD 405,132 บาท
  Pre-Master in Global Management 2 เดือน 9,900 CAD 252,252 บาท
  Pre-Master in International and Intercultural Communication 6 เดือน 15,900 CAD 405,132 บาท
  Pre-Master in International and Intercultural Communication 2 เดือน 9,900 CAD 252,252 บาท
  Pre-Master in Tourism Management 6 เดือน 15,900 CAD 405,132 บาท
  Pre-Master in Tourism Management 2 เดือน 9,900 CAD 252,252 บาท
  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Bachelor of Arts in Global Tourism Management 2 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  Bachelor of Arts in Global Tourism Management (Accelerated) 1 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  Bachelor of Arts in International Hotel Management 2 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  Bachelor of Arts in International Hotel Management (Accelerated) 1 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  Bachelor of Arts in Justice Stidies (Accelerated) 1 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  Bachelor of Arts in Justice Studies 2 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  Bachelor of Arts in Professional Communication 2 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  Bachelor of Arts in Professional Communication (Accelerated) 1 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  Bachelor of Business Administration in Sustainability and International Business (BBA) 2 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  Bachelor of Commerce in Entrepreneurial Management 2 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  Bachelor of Commerce in Entrepreneurial Management (Accelerated) 1 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  Bachelor of Science in Environmental Science 2 ปี 35,760 CAD 911,165 บาท
  International Year one in Business, Sustainability and International Business 8 เดือน 17,890 CAD 455,837 บาท
  International Year One in Business, Sustainability and International Business 10 เดือน 19,890 CAD 506,797 บาท
  International Year One in Entrepreneurial Management 10 เดือน 19,890 CAD 506,797 บาท
  International Year One in Entrepreneurial Manegement 8 เดือน 17,890 CAD 455,837 บาท
  International Year One in Global Tourism Management 10 เดือน 19,890 CAD 506,797 บาท
  International Year One in Global Tourism Manegement 8 เดือน 17,890 CAD 455,837 บาท
  International Year One in International Hotel Management 10 เดือน 19,890 CAD 506,797 บาท
  International Year One in International Hotel Management 8 เดือน 17,890 CAD 455,837 บาท
  International Year One in Professional Communication 8 เดือน 17,890 CAD 455,837 บาท
  International Year One in Professional Communication 10 เดือน 19,890 CAD 506,797 บาท
  International Year Two in Business, Sustainability and International Business 8 เดือน 17,880 CAD 455,582 บาท
  International Year Two in Entrepreneurial Management 8 เดือน 17,880 CAD 455,582 บาท
  International Year Two in Global Tourism Management 8 เดือน 17,880 CAD 455,582 บาท
  International Year Two in International Hotel Management 8 เดือน 17,880 CAD 455,582 บาท
  International Year Two in Professional Communication 8 เดือน 17,880 CAD 455,582 บาท
 • GV Global Village Victoria, วิคตอเรีย, แคนาดา

  !!HOT!! General English 20 L

  !!HOT!! General English 20 L
  English for Academic Purpose (EAP)
  General English 25 L
  General English 30 L
  IELTS Preparation 25 L
  GV Global Village Victoria
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • เมืองเล็ก
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.50ความเก่าแก่18 ปีนักเรียนไทย0.5 %จำนวนนักเรียน250 คน
 • SC GEOS Victoria, วิคตอเรีย, แคนาดา

  !!HOT!! Standard Course (20 lessons) 15 hrs

  !!HOT!! Standard Course (20 lessons) 15 hrs
  Intensive Course (30 lessons) 22.5 hrs
  SC GEOS Victoria
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.81
พบ 4 สถาบัน
1
เรียงตาม