โอ๊คแลนด์

นิวซีแลนด์

พบ 18 สถาบัน
Print ถูกสุด ต่อ Week 145.00 NZD
 • NMIT Auckland, โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์

  New Zealand Certificate in English Language

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week NZD ต่อ Week บาท
  14 5,250 375 117,075
  16 6,000 375 133,800

  New Zealand Certificate in English Language
  NMIT Auckland คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.00
  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Postgraduate Dip in International Business (Level 8) 1 ปี 20,000 NZD 446,000 บาท
  Postgraduate Dip in Logistics and Supply Chain Management (Level 8) 1 ปี 20,000 NZD 446,000 บาท
  หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Graduate Dip in Information Technology (Level 7) 1 ปี 18,000 NZD 401,400 บาท
  Graduate Dip in Management (Level 7) 1 ปี 18,000 NZD 401,400 บาท
  Graduate Dip in Marketing (Level 7) 1 ปี 18,000 NZD 401,400 บาท
  หลักสูตรระดับ Foundation
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  New Zealand Cert in Study and Career Preparation (Level 4) 1 ปี 5 เดือน 8,664 NZD 193,207 บาท
 • Taylor College Auckland, โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์

  !!HOT!! English language

  !!HOT!! English language
  Taylor College Auckland คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  หลักสูตรระดับ Foundation
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Foundation Extended Programme 1 ปี 37,600 NZD 838,480 บาท
  Foundation Intensive Programme 1 ปี 26,800 NZD 597,640 บาท
  Foundation Standard Programme 1 ปี 26,800 NZD 597,640 บาท
 • Aspire2 Auckland, โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์

  !!HOT!! GE,IELTS (23 hrs per wk)

  สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week NZD ต่อ Week บาท
  8 2,320 290 51,736
  24 6,480 270 144,504
  36 9,360 260 208,728
  48 12,480 260 278,304

  GE,IELTS Package
  Aspire2 Auckland
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • เมืองเล็ก
  • ศูนย์แคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.90ความเก่าแก่14 ปีนักเรียนไทย12 %จำนวนนักเรียน1,200 คน
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Dip in Accounting (Level 7) 1 ปี 19,850 NZD 442,655 บาท
  Dip in Business (Level 5) 2 ปี 29,900 NZD 666,770 บาท
  Dip in Business (Level 6) 1 ปี 29,900 NZD 666,770 บาท
  Dip in Business (Level 7) 1 ปี 19,850 NZD 442,655 บาท
  Dip in Business Accounting Level 7 2 ปี 29,900 NZD 666,770 บาท
  Dip in Business Management (with specialisations) (Level 7) 2 ปี 29,900 NZD 666,770 บาท
  Dip in Computing (Level 7) 1 ปี 19,850 NZD 442,655 บาท
  Dip in Electronics and Telecommunications (Level 7) 2 ปี 33,650 NZD 750,395 บาท
  Dip in Engineering (Level 6) 2 ปี 33,650 NZD 750,395 บาท
  Dip in Information Technology (Business IT) (Level 7) 2 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Dip in Information Technology Technical Support 2 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Dip in Systems Administration (Level 6) 2 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Dip in Technology Management (Level 7) 1 ปี 19,850 NZD 442,655 บาท
 • Dominion English School, โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์

  !!HOT!! GE Intensive (20hr)

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week NZD ต่อ Week บาท
  8 2,960 370 66,008
  16 5,920 370 132,016
  24 8,880 370 198,024
  36 13,320 370 297,036
  48 17,760 370 396,048

  สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week NZD ต่อ Week บาท
  8 2,240 280 49,952
  16 4,240 265 94,552
  24 6,360 265 141,828
  36 9,540 265 212,742
  48 12,720 265 283,656

  !!HOT!! GE Intensive (20hr)
  GE Super Intensive (25hr)
  Dominion English School
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • เมืองเล็ก
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.70ความเก่าแก่45 ปีนักเรียนไทย5 %จำนวนนักเรียน400 คน
 • Worldwide School of English, โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์

  !! HOT !! GE, Full time 20 hrs per wks

  สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week NZD ต่อ Week บาท
  8 2,080 260 46,384
  12 3,120 260 69,576
  20 5,200 260 115,960
  28 7,280 260 162,344
  30 7,800 260 173,940

  !! HOT !! GE, Full time 20 hrs per wks
  GE, Intensive Full time 25 hrs per wks
  Worldwide School of English คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว3.20
 • AUT Auckland University of Technology, โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์

  !!HOT!! GE, [Full Time]

  สมัครและจ่ายก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week NZD ต่อ Week บาท
  4 1,780 445 39,694
  8 3,560 445 79,388
  12 4,450 371 99,235
  16 5,950 372 132,685
  24 8,500 354 189,550

  !!HOT!! GE, [Full Time]
  GIE
  IELTS
  AUT Auckland University of Technology
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • เมืองเล็ก
  • ศูนย์แคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.20ความเก่าแก่119 ปีนักเรียนไทย3 %จำนวนนักเรียน27,299 คน
  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Master of Applied Finance 1 ปี 4 เดือน 30,520 NZD 680,596 บาท
  Master of Art and Design 2 ปี 63,800 NZD 1,422,740 บาท
  Master of Arts 2 ปี 57,060 NZD 1,272,438 บาท
  Master of Arts - Conflict Resolution 2 ปี 57,060 NZD 1,272,438 บาท
  Master of Arts - Human Services 2 ปี 57,060 NZD 1,272,438 บาท
  Master of Arts - Policy Studies 2 ปี 57,060 NZD 1,272,438 บาท
  Master of Arts - Social Sciences 2 ปี 57,060 NZD 1,272,438 บาท
  Master of Arts - Youth Development 2 ปี 57,060 NZD 1,272,438 บาท
  Master of Arts Management 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Master of Business 1 ปี 5 เดือน 43,237 NZD 964,185 บาท
  Master of Business Administration 1 ปี 6 เดือน 49,190 NZD 1,096,937 บาท
  Master of Communication Studies 2 ปี 57,060 NZD 1,272,438 บาท
  Master of Computer and Information Sciences 2 ปี 63,800 NZD 1,422,740 บาท
  Master of Construction Management 1 ปี 34,910 NZD 778,493 บาท
  Master of Creative Technologies 1 ปี 30,100 NZD 671,230 บาท
  Master of Creative Writing 1 ปี 28,530 NZD 636,219 บาท
  Master of Design 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Master of Education 2 ปี 54,620 NZD 1,218,026 บาท
  Master of Educational Leadership 1 ปี 27,310 NZD 609,013 บาท
  Master of Emergency Management 2 ปี 63,700 NZD 1,420,510 บาท
  Master of Engineering 1 ปี 34,910 NZD 778,493 บาท
  Master of Engineering Project Management 1 ปี 34,910 NZD 778,493 บาท
  Master of Geographic Information Science 2 ปี 63,700 NZD 1,420,510 บาท
  Master of Global Business 1 ปี 4 เดือน 30,520 NZD 680,596 บาท
  Master of Health Practice 1 ปี 6 เดือน 47,775 NZD 1,065,383 บาท
  Master of Health Science 2 ปี 63,700 NZD 1,420,510 บาท
  Master of International Hospitality Management 2 ปี 57,120 NZD 1,273,776 บาท
  Master of International Tourism Management 2 ปี 57,120 NZD 1,273,776 บาท
  Master of Marketing 1 ปี 30,520 NZD 680,596 บาท
  Master of Medical Laboratory Science 2 ปี 66,340 NZD 1,479,382 บาท
  Master of Performance and Media Arts 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Master of Professional Accounting 2 ปี 61,040 NZD 1,361,192 บาท
  Master of Professional Language Studies in Language Teaching 1 ปี 27,310 NZD 609,013 บาท
  Master of Public Health 2 ปี 63,700 NZD 1,420,510 บาท
  Master of Science 2 ปี 63,700 NZD 1,420,510 บาท
  Master of Service-Oriented Computing 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Master of Sport and Exercise 2 ปี 63,700 NZD 1,420,510 บาท
  หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Grad Dip in (Specialty) Education 1 ปี 25,220 NZD 562,406 บาท
  Grad Dip in Advertising Creativity 1 ปี 27,170 NZD 605,891 บาท
  Grad Dip in Business 1 ปี 29,200 NZD 651,160 บาท
  Grad Dip in Computer and Information Sciences 1 ปี 29,200 NZD 651,160 บาท
  Grad Dip in Health Science 1 ปี 29,200 NZD 651,160 บาท
  Grad Dip in International Hospitality Management 1 ปี 24,560 NZD 547,688 บาท
  Grad Dip in International Tourism Management 1 ปี 27,560 NZD 614,588 บาท
  Grad Dip in Mathematical Sciences 1 ปี 29,200 NZD 651,160 บาท
  Grad Dip in Pacific Journalism 1 ปี 27,170 NZD 605,891 บาท
  Grad Dip in Science 1 ปี 30,520 NZD 680,596 บาท
  Grad Dip in Secondary Teaching 1 ปี 25,220 NZD 562,406 บาท
  Grad Dip in Sport and Exercise 1 ปี 29,200 NZD 651,160 บาท
  Grad Diploma in Arts 1 ปี 25,220 NZD 562,406 บาท
  หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Grad Cert in Arts 6 เดือน 13,900 NZD 309,970 บาท
  Grad Cert in Business 6 เดือน 14,600 NZD 325,580 บาท
  Grad Cert in Computer and Information Sciences 6 เดือน 15,260 NZD 340,298 บาท
  Grad Cert in International Hospitality Management 6 เดือน 13,900 NZD 309,970 บาท
  Grad Cert in International Tourism Management 6 เดือน 13,900 NZD 309,970 บาท
  Grad Cert in Science 6 เดือน 15,260 NZD 340,298 บาท
  Grad Cert in Sport and Exercise 6 เดือน 14,600 NZD 325,580 บาท
  Grad Cert Mathematical Sciences 6 เดือน 15,260 NZD 340,298 บาท
  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Bachelor of Arts 3 ปี 75,660 NZD 1,687,218 บาท
  Bachelor of Arts - Conflict Resolution 3 ปี 75,660 NZD 1,687,218 บาท
  Bachelor of Arts - Criminology 3 ปี 75,660 NZD 1,687,218 บาท
  Bachelor of Arts - Psychology 3 ปี 75,660 NZD 1,687,218 บาท
  Bachelor of Arts - Social Sciences 3 ปี 75,660 NZD 1,687,218 บาท
  Bachelor of Arts in Culinary Arts 3 ปี 75,660 NZD 1,687,218 บาท
  Bachelor of Arts in Event Management 3 ปี 75,660 NZD 1,687,218 บาท
  Bachelor of Business - Accounting 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Advertising 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Business Information Systems 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Design 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Economics 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Entrepreneurship and Innovation 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Finance 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - HR Management&Employment Relations 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - International Business 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Management 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Marketing 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Retailing 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Sales 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Sustainable Enterprise 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Business - Tourism 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Communication Studies - Advertising Creativity 3 ปี 81,510 NZD 1,817,673 บาท
  Bachelor of Communication Studies - Creative Industries 3 ปี 81,510 NZD 1,817,673 บาท
  Bachelor of Communication Studies - Digital Media 3 ปี 81,510 NZD 1,817,673 บาท
  Bachelor of Communication Studies - Journalism 3 ปี 81,510 NZD 1,817,673 บาท
  Bachelor of Communication Studies - Public Relations 3 ปี 81,510 NZD 1,817,673 บาท
  Bachelor of Communication Studies - Radio 3 ปี 81,510 NZD 1,817,673 บาท
  Bachelor of Communication Studies - TV &Screen Production 3 ปี 81,510 NZD 1,817,673 บาท
  Bachelor of Computer and Information Sciences 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Creative Technologies 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Design - Communication 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Design - Digital Design 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Design - Fashion 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Design - Portfolio Required 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Design - Product Design 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Design - Spatial Design 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Design - Textile Design 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Education 3 ปี 75,660 NZD 1,687,218 บาท
  Bachelor of Engineering (Honours) - Electrical&Electronic Engineering 4 ปี 139,640 NZD 3,113,972 บาท
  Bachelor of Engineering (Honours) - Mechanical Engineering 4 ปี 139,640 NZD 3,113,972 บาท
  Bachelor of Engineering Technology - Computer&Mobile Systems Engineering 3 ปี 104,730 NZD 2,335,479 บาท
  Bachelor of Engineering Technology - Electrical Engineering 3 ปี 104,730 NZD 2,335,479 บาท
  Bachelor of Engineering Technology - Electronic Engineering 3 ปี 104,730 NZD 2,335,479 บาท
  Bachelor of Engineering Technology - Mechanical Engineering 3 ปี 104,730 NZD 2,335,479 บาท
  Bachelor of Engineering Technology - Network&Communication Engineering 3 ปี 104,730 NZD 2,335,479 บาท
  Bachelor of Health Science 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Health Science - Midwifery 3 ปี 96,990 NZD 2,162,877 บาท
  Bachelor of Health Science - Nursing 3 ปี 96,990 NZD 2,162,877 บาท
  Bachelor of Health Science - Oral Health 3 ปี 108,210 NZD 2,413,083 บาท
  Bachelor of Health Science - Physiotherapy 3 ปี 96,990 NZD 2,162,877 บาท
  Bachelor of Health Science - Podiatry 3 ปี 96,990 NZD 2,162,877 บาท
  Bachelor of International Hospitality Management 3 ปี 81,510 NZD 1,817,673 บาท
  Bachelor of International Tourism Management 3 ปี 81,510 NZD 1,817,673 บาท
  Bachelor of Laws 4 ปี 116,800 NZD 2,604,640 บาท
  Bachelor of Mathematical Sciences 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Medical Laboratory Science 4 ปี 130,080 NZD 2,900,784 บาท
  Bachelor of Science - Analytics 3 ปี 89,100 SGD 2,139,291 บาท
  Bachelor of Science - Applied Chemistry 3 ปี 89,100 NZD 1,986,930 บาท
  Bachelor of Science - Applied Mathematics 3 ปี 89,100 NZD 1,986,930 บาท
  Bachelor of Science - Applied Microbiology 3 ปี 89,100 NZD 1,986,930 บาท
  Bachelor of Science - Astronomy 3 ปี 89,100 NZD 1,986,930 บาท
  Bachelor of Science - Computer 3 ปี 89,100 NZD 1,986,930 บาท
  Bachelor of Science - Environmental Sciences 3 ปี 89,100 NZD 1,986,930 บาท
  Bachelor of Science - Food Science 3 ปี 89,100 NZD 1,986,930 บาท
  Bachelor of Science - Health Protection and Environmental Health 3 ปี 89,100 NZD 1,986,930 บาท
  Bachelor of Science - Marine Biology 3 ปี 89,100 NZD 1,986,930 บาท
  Bachelor of Sport and Recreation - Coaching 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Sport and Recreation - Health&Physical Education 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Sport and Recreation - Management 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Sport and Recreation - Outdoor Education 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Sport and Recreation - Physical Activity and Nutrition 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Sport and Recreation - Sport and Exercise Science 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Visual Arts - Paint/Print 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Visual Arts - Photography 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  Bachelor of Visual Arts - Sculpture Portfolio Required 3 ปี 87,600 NZD 1,953,480 บาท
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Dip in Applied Science 1 ปี 28,540 NZD 636,442 บาท
  Dip in Chinese 2 ปี 50,440 NZD 1,124,812 บาท
  Dip in Culinary Arts 2 ปี 52,480 NZD 1,170,304 บาท
  Dip in English Language 1 ปี 25,220 NZD 562,406 บาท
  Dip in Japanese 2 ปี 50,440 NZD 1,124,812 บาท
  Dip in Outdoor Receation Leadership 2 ปี 50,440 NZD 1,124,812 บาท
  Dip in Patisserie 2 ปี 52,480 NZD 1,170,304 บาท
  Dip in Sport and Recreation - Golf Coaching 1 ปี 33,130 NZD 738,799 บาท
  Dip in Sport and Recreation - Standard 1 ปี 25,220 NZD 562,406 บาท
  Postgrad Cert in Engineering 6 เดือน 17,460 NZD 389,358 บาท
  Postgrad Dip in Art and Design - Digital Design 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Postgrad Dip in Art and Design - Fashio&Textiles 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Postgrad Dip in Art and Design - Graphics 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Postgrad Dip in Art and Design - Portfolio Required 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Postgrad Dip in Art and Design - Product Design 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Postgrad Dip in Art and Design - Visual Arts 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Postgrad Dip in Business 1 ปี 30,520 NZD 680,596 บาท
  Postgrad Dip in Business Administration 1 ปี 32,790 NZD 731,217 บาท
  Postgrad Dip in Communication Studies 1 ปี 14,265 NZD 318,110 บาท
  Postgrad Dip in Computer and Information Sciences 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Postgrad Dip in Counselling Psychology 1 ปี 31,850 NZD 710,255 บาท
  Postgrad Dip in Education 1 ปี 27,310 NZD 609,013 บาท
  Postgrad Dip in Engineering 1 ปี 34,910 NZD 778,493 บาท
  Postgrad Dip in Health Science 1 ปี 31,850 NZD 710,255 บาท
  Postgrad Dip in International Hospitality Management 1 ปี 28,560 NZD 636,888 บาท
  Postgrad Dip in International Tourism Management 1 ปี 28,560 NZD 636,888 บาท
  Postgrad Dip in Medical Laboratory Science 1 ปี 33,170 NZD 739,691 บาท
  Postgrad Dip in Performance and Media Arts 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Postgrad Dip in Professional Accounting 1 ปี 30,520 NZD 680,596 บาท
  Postgrad Dip in Sport and Exercise - Coaching 1 ปี 31,850 NZD 710,255 บาท
  Postgrad Dip in Sport and Exercise - Outdoors 1 ปี 31,850 NZD 710,255 บาท
  Postgrad Dip in Sport and Exercise - Physical Activity & Nutrition 1 ปี 31,850 NZD 710,255 บาท
  Postgrad Dip in Sport and Exercise - Sport & Exercise 1 ปี 31,850 NZD 710,255 บาท
  Postgrad Dip in Sport and Exercise - Sport Management 1 ปี 31,850 NZD 710,255 บาท
  Postgrad Dipa in Art and Design - Spatial Design 1 ปี 31,900 NZD 711,370 บาท
  Postgrad Diploma in Arts 1 ปี 28,530 NZD 636,219 บาท
  Postgrad Diploma in Science 1 ปี 31,850 NZD 710,255 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert in (Specialty Education) 1 ปี 25,220 NZD 562,406 บาท
  Cert in Applied MentalHealth 1 ปี 28,540 NZD 636,442 บาท
  Cert in Business 6 เดือน 14,600 NZD 325,580 บาท
  Cert in Communication Studies 1 ปี 25,220 NZD 562,406 บาท
  Cert in Conflict Resolution 1 ปี 25,220 NZD 562,406 บาท
  Cert in English for Academic Study 6 เดือน 13,270 NZD 295,921 บาท
  Cert in English Language (Academic 1 and 2) 6 เดือน 13,270 NZD 295,921 บาท
  Cert in Hospitality and Tourism 1 ปี 26,240 NZD 585,152 บาท
  Cert in Introduction to Early Childhood Education 6 เดือน 13,900 NZD 309,970 บาท
  Cert in Practical Patisserie 1 ปี 26,240 NZD 585,152 บาท
  Cert in Science and Technology 1 ปี 26,900 NZD 599,870 บาท
  Cert in Social Sciences 1 ปี 25,220 NZD 562,406 บาท
  Cert in Sport and Recreation 6 เดือน 12,610 NZD 281,203 บาท
  Cert in Sport and Recreation - Golf Coaching 1 ปี 16,560 NZD 369,288 บาท
  Grad Cert in Health Science 6 เดือน 14,600 NZD 325,580 บาท
  Postgrad Cert in Business 6 เดือน 15,260 NZD 340,298 บาท
  Postgrad Cert in Business Administration 6 เดือน 15,930 NZD 355,239 บาท
  Postgrad Cert in Computer and Information Sciences 6 เดือน 15,950 NZD 355,685 บาท
  Postgrad Cert in Education 6 เดือน 13,650 NZD 304,395 บาท
  Postgrad Cert in Health Science 6 เดือน 15,920 NZD 355,016 บาท
  Postgrad Cert in International Hospitality Management 6 เดือน 14,280 NZD 318,444 บาท
  Postgrad Cert in Professional Accounting 6 เดือน 15,260 NZD 340,298 บาท
  Postgrad Cert in Science 6 เดือน 15,925 NZD 355,128 บาท
  Postgrad Cert in Sport and Exercise 6 เดือน 15,920 NZD 355,016 บาท
  Postgrad Certificate in Arts 6 เดือน 14,260 NZD 317,998 บาท
พบ 18 สถาบัน
เรียงตาม