เพิร์ธ

ออสเตรเลีย

พบ 15 สถาบัน
Print ถูกสุด ต่อ Week 140.00 AUD
 • Taylor College Perth, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! Academic English Preparation (AEP)

  สมัครก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  10 5,200 520 135,980

  !!HOT!! Academic English Preparation (AEP)
  Taylor College Perth คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Dip of Commerce 1 ปี 27,650 AUD 723,048 บาท
  Dip of Science 1 ปี 28,200 AUD 737,430 บาท
  หลักสูตรระดับ Foundation
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Foundation of Arts - Extended 1 ปี 3 เดือน 32,850 AUD 859,028 บาท
  Foundation of Arts - Intensive 8 เดือน 23,650 AUD 618,448 บาท
  Foundation of Arts - Standard 10 เดือน 23,650 AUD 618,448 บาท
  Foundation of Commerce - Extended 1 ปี 3 เดือน 32,850 AUD 859,028 บาท
  Foundation of Commerce - Intensive 8 เดือน 23,650 AUD 618,448 บาท
  Foundation of Commerce - Standard 10 เดือน 23,650 AUD 618,448 บาท
  Foundation of Design - Extended 1 ปี 3 เดือน 32,850 AUD 859,028 บาท
  Foundation of Design - Intensive 8 เดือน 23,650 AUD 618,448 บาท
  Foundation of Design - Standard 10 เดือน 23,650 AUD 618,448 บาท
  Foundation of Science (Engineering Science) - Extended 1 ปี 3 เดือน 32,850 AUD 859,028 บาท
  Foundation of Science (Engineering Science) - Intensive 8 เดือน 23,650 AUD 618,448 บาท
  Foundation of Science (Engineering Science) - Standard 10 เดือน 23,650 AUD 618,448 บาท
  Foundation of Science - Extended 1 ปี 3 เดือน 32,850 AUD 859,028 บาท
  Foundation of Science - Intensive 8 เดือน 23,650 AUD 618,448 บาท
  Foundation of Science - Standard 10 เดือน 23,650 AUD 618,448 บาท
 • Stanley College Perth, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !! HOT !! GE

  สมัครก่อน 31 December 2017

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,680 210 43,932
  16 3,360 210 87,864
  24 5,040 210 131,796
  32 6,720 210 175,728
  40 8,400 210 219,660
  48 10,080 210 263,592

  !! HOT !! GE
  Cert I in Spoken and Written English (Elementary)
  Cert II in Spoken and Written English (Pre-Intermediate)
  Cert III in Spoken and Written English (Intermediate)
  Cert IV in Spoken and Written English (Upper Intermediate)
  Course in Preliminary Spoken and Written English (Absolute Beginner)
  Stanley College Perth
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  • Joint CAS
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.23
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Ad Dip of Business 1 ปี 1 เดือน 8,600 AUD 224,890 บาท
  Ad Dip of Hospitality Management (Commercial Cookery pathway) 1 ปี 1 เดือน 9,600 AUD 251,040 บาท
  Ad Dip of Hospitality Management (Food and Beverage pathway) 1 ปี 1 เดือน 9,600 AUD 251,040 บาท
  Ad Dip of Leadership and Management 1 ปี 7 เดือน 12,900 AUD 337,335 บาท
  Adv Dip of Translating 7 เดือน 8,500 AUD 222,275 บาท
  Dip of Business 1 ปี 1 เดือน 8,600 AUD 224,890 บาท
  Dip of Early Childhood Education and Care 1 ปี 1 เดือน 8,600 AUD 224,890 บาท
  Dip of Hospitality Management (Commercial Cookery pathway) 7 เดือน 5,200 AUD 135,980 บาท
  Dip of Hospitality Management (Food and Beverage pathway) 1 ปี 1 เดือน 8,600 AUD 224,890 บาท
  Dip of Interpreting (LOTE-English) 7 เดือน 8,200 AUD 214,430 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 8 เดือน 12,900 AUD 337,335 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert II in Business 4 เดือน 2,300 AUD 60,145 บาท
  Cert III in Business 7 เดือน 4,300 AUD 112,445 บาท
  Cert III in Business Administration 7 เดือน 4,300 AUD 112,445 บาท
  Cert III in Commercial Cookery (Commercial Cookery Pathway) 1 ปี 1 เดือน 10,900 AUD 285,035 บาท
  Cert III in Early Childhood Education and Care 1 ปี 1 เดือน 7,500 AUD 196,125 บาท
  Cert III in Individual Support 7 เดือน 4,300 AUD 112,445 บาท
  Cert III in Patisserie 1 ปี 1 เดือน 10,900 AUD 285,035 บาท
  Cert IV in Ageing Support 7 เดือน 4,900 AUD 128,135 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery (Commercial Cookery Pathway) 7 เดือน 5,200 AUD 135,980 บาท
  Cert IV in Patisserie 7 เดือน 5,200 AUD 135,980 บาท
 • Curtin University, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! English Courses

  สมัครและเรียนก่อน 31 December 2017

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  5 2,300 460 60,145
  10 4,600 460 120,290
  15 6,900 460 180,435
  20 9,200 460 240,580
  25 11,500 460 300,725
  30 13,800 460 360,870
  35 16,100 460 421,015
  40 18,400 460 481,160
  45 20,700 460 541,305
  50 23,000 460 601,450

  !!HOT!! English Courses
  Curtin University
  จุดเด่นสถาบัน
  • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
  • Rating-1
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว3.20
  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  M of Chemical Engineering 1 ปี 6 เดือน 58,500 AUD 1,529,775 บาท
  M of Commerce 2 ปี 66,300 AUD 1,733,745 บาท
  M of Engineering Management 1 ปี 57,700 AUD 1,508,855 บาท
  M of Engineering Science (Electrical Engineering) 2 ปี 59,000 AUD 1,542,850 บาท
  M of Finance 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,210,745 บาท
  M of Human Resources 2 ปี 46,300 AUD 1,210,745 บาท
  M of Information Systems and Technology 1 ปี 8 เดือน 46,300 AUD 1,210,745 บาท
  M of International Business 1 ปี 8 เดือน 46,300 AUD 1,210,745 บาท
  M of Marketing 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,210,745 บาท
  M of Science (Project Management) 1 ปี 8 เดือน 46,600 AUD 1,218,590 บาท
  M of Taxation 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,210,745 บาท
  MBA 1 ปี 6 เดือน 56,200 AUD 1,469,630 บาท
  หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Grad Dip in Business 1 ปี 37,000 AUD 967,550 บาท
  Grad Dip in Chemical Engineering 1 ปี 38,400 AUD 1,004,160 บาท
  Grad Dip in Human Resources 1 ปี 30,400 AUD 794,960 บาท
  Grad Dip in Marketing 1 ปี 30,400 AUD 794,960 บาท
  Grad Dip in Professional Accounting 1 ปี 31,800 AUD 831,570 บาท
  Grad Dip in Project Management 1 ปี 30,600 AUD 800,190 บาท
  Grad Dip in Taxation 1 ปี 30,400 AUD 794,960 บาท
  หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Grad Cert in Applied Finance 6 เดือน 15,500 AUD 405,325 บาท
  Grad Cert in Business 6 เดือน 18,500 AUD 483,775 บาท
  Grad Cert in Chemical Engineering 6 เดือน 19,200 AUD 502,080 บาท
  Grad Cert in Information Systems and Technology 6 เดือน 15,200 AUD 397,480 บาท
  Grad Cert in Marketing 6 เดือน 15,200 AUD 397,480 บาท
  Grad Cert in Professional Accounting 6 เดือน 15,800 AUD 413,170 บาท
  Grad Cert in Project Management 6 เดือน 15,300 AUD 400,095 บาท
  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  B of Technology (Computer Systems and Networking) 3 ปี 110,000 AUD 2,876,500 บาท
  B of Arts (Humanities) 3 ปี 92,000 AUD 2,405,800 บาท
  B of Science (Computing) 3 ปี 114,500 AUD 2,994,175 บาท
  B of Science (Molecular Genetics and Biotechnology) 3 ปี 110,000 AUD 2,876,500 บาท
  BBA 3 ปี 93,000 AUD 2,431,950 บาท
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Dip of Arts & Creative Industries (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 549,150 บาท
  Dip of Arts & Creative Industries (Stage 2) 1 ปี 28,600 AUD 747,890 บาท
  Dip of Commerce (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 549,150 บาท
  Dip of Commerce (Stage 2) 1 ปี 28,400 AUD 742,660 บาท
  Dip of Health Sciences (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 549,150 บาท
  Dip of Health Sciences (Stage 2) 1 ปี 34,600 AUD 904,790 บาท
  Dip of IT (Stage 1) 8 เดือน 21,000 AUD 549,150 บาท
  Dip of IT (Stage 2) 1 ปี 32,600 AUD 852,490 บาท
  Diploma of Engineering (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 549,150 บาท
  Diploma of Engineering (Stage 2) 1 ปี 34,600 AUD 904,790 บาท
 • Milner College Perth, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE, IELTS, Cambridge (23hr)

  สมัครก่อน 31 Dec 2017

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,000 250 52,300
  10 2,500 250 65,375
  11 2,500 227 65,375
  24 5,500 229 143,825
  36 8,250 229 215,738
  48 11,000 229 287,650

  สมัครก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,120 265 55,438
  10 2,650 265 69,298
  11 2,650 241 69,298
  24 5,830 243 152,455
  36 9,010 250 235,612
  48 11,925 248 311,839

  !!HOT!! GE, IELTS, Cambridge (23hr)
  Milner College Perth
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  • ศูนย์แคมปัส
  • Rating-1
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว4.95ความเก่าแก่33 ปีนักเรียนไทย2 %จำนวนนักเรียน350 คน
 • Kingston International College, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE, IELTS Prep (FT)

  !!HOT!! GE, IELTS Prep (Full-time Day & Weekend Class) with VET 1 Course Package

  สมัครตั้งแต่ 1 Sep 2017 - 28 Feb 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,520 190 39,748
  16 3,040 190 79,496
  24 4,560 190 119,244
  36 6,840 190 178,866
  48 9,120 190 238,488

  !!HOT!! GE, IELTS Prep (Full-time Day & Weekend Class) with VET 2 Course Package

  สมัครตั้งแต่ 1 Sep 2017 - 28 Feb 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,440 180 37,656
  16 2,880 180 75,312
  24 4,320 180 112,968
  36 6,480 180 169,452
  48 8,640 180 225,936

  !!HOT!! GE, IELTS Prep (Full-time Day & Weekend Class) with VET 3 Course Package

  สมัครตั้งแต่ 1 Sep 2017 - 28 Feb 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,360 170 35,564
  16 2,720 170 71,128
  24 4,080 170 106,692
  36 6,120 170 160,038
  48 8,160 170 213,384

  !!HOT!! GE, IELTS Prep (Full-time Day & Weekend Intensive Classes)

  สมัครก่อน 31 Dec 17

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,920 240 50,208
  16 3,840 240 100,416
  24 5,760 240 150,624
  36 8,640 240 225,936
  48 11,520 240 301,248

  Kingston International College
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ชานเมือง
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว4.99ความเก่าแก่14 ปีนักเรียนไทย10 %จำนวนนักเรียน180 คน
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Ad Dip of Business 8 เดือน 4,000 AUD 104,600 บาท
  Ad Dip of Leadership and Manegement 11 เดือน 6,000 AUD 156,900 บาท
  Dip of Business 7 เดือน 4,000 AUD 104,600 บาท
  Dip of Early Childhood Education & Care 1 ปี 2 เดือน 10,000 AUD 261,500 บาท
  Dip of Hospitality Management 8 เดือน 5,600 AUD 146,440 บาท
  Dip of International Business 6 เดือน 4,000 AUD 104,600 บาท
  Dip of Leadership and Manegement 10 เดือน 5,700 AUD 149,055 บาท
  Dip of Marketing and Communications 11 เดือน 6,000 AUD 156,900 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 10,300 AUD 269,345 บาท
  Cert III in Early Childhood Education & Care 1 ปี 6,500 AUD 169,975 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 7 เดือน 4,950 AUD 129,443 บาท
  Cert IV in International Trade 6 เดือน 4,000 AUD 104,600 บาท
  Cert IV in Marketing and Communications 9 เดือน 5,500 AUD 143,825 บาท
 • Murdoch University, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE

  สมัครก่อน 31 December 2017

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 3,400 425 88,910
  16 6,800 425 177,820
  24 10,200 425 266,730
  36 15,300 425 400,095
  48 20,400 425 533,460

  !!HOT!! GE
  EAP
  Murdoch University Preparation Course (MUPC 3, 4, 6)
  Murdoch University
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ชานเมือง
  • ศูนย์แคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  M of Communication Management 1 ปี 6 เดือน 45,488 AUD 1,189,511 บาท
  M of Engineering 2 ปี 65,566 AUD 1,714,551 บาท
  M of Human Resources Management 2 ปี 63,036 AUD 1,648,391 บาท
  M of IT 2 ปี 57,528 AUD 1,504,357 บาท
  MBA 1 ปี 6 เดือน 47,057 AUD 1,230,541 บาท
  MBA Professional Practice 2 ปี 62,742 AUD 1,640,703 บาท
  หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Grad Cert in IT 6 เดือน 14,370 AUD 375,776 บาท
  Grad Dip in Engineering 1 ปี 32,783 AUD 857,275 บาท
  Grad Dip in Games and Apps Production 1 ปี 29,172 AUD 762,848 บาท
  Grad Dip in Human Resources Management 1 ปี 31,223 AUD 816,481 บาท
  Grad Dip in Internetworking and Security 1 ปี 29,315 AUD 766,587 บาท
  Grad Dip in IT Management 1 ปี 28,214 AUD 737,796 บาท
  Grad Dip in Media Production 1 ปี 29,132 AUD 761,802 บาท
  Grad Dip in Web Communication 1 ปี 30,024 AUD 785,128 บาท
  หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Grad Cert in Business Administration 6 เดือน 15,464 AUD 404,384 บาท
  Grad Cert in Human Resources Management 6 เดือน 15,464 AUD 404,384 บาท
  M of Professional Accounting 2 ปี 63,036 AUD 1,648,391 บาท
  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  BA in Communication and Media Studies 3 ปี 82,974 AUD 2,169,770 บาท
  BA in Games Art and Design 3 ปี 83,799 AUD 2,191,344 บาท
  BA in Graphic Design 3 ปี 83,355 AUD 2,179,733 บาท
  BA in Web Communication 3 ปี 83,571 AUD 2,185,382 บาท
  BBus in Accounting 3 ปี 83,601 AUD 2,186,166 บาท
  BBus in Banking 3 ปี 83,601 AUD 2,186,166 บาท
  BBus in Economics 3 ปี 83,601 AUD 2,186,166 บาท
  BBus in Finance 3 ปี 83,601 AUD 2,186,166 บาท
  BBus in Hospitality and Tourism Management 3 ปี 83,601 AUD 2,186,166 บาท
  BBus in Human Resources Management 3 ปี 83,601 AUD 2,186,166 บาท
  BBus in International Business 3 ปี 82,698 AUD 2,162,553 บาท
  BBus in Management 3 ปี 83,601 AUD 2,186,166 บาท
  BBus in Marketing 3 ปี 83,601 AUD 2,186,166 บาท
  BSc in Business Information Systems 3 ปี 88,329 AUD 2,309,803 บาท
  BSc in Computer Science 3 ปี 88,314 AUD 2,309,411 บาท
  BSc in Engineering Technology 3 ปี 92,139 AUD 2,409,435 บาท
  BSc in Games Software Design and Production 3 ปี 87,564 AUD 2,289,799 บาท
  BSc in Games Technology 3 ปี 87,564 AUD 2,289,799 บาท
  BSc in Internetworking and Network Security 3 ปี 87,564 AUD 2,289,799 บาท
  BSc in Mobile and Web Application Development 3 ปี 92,139 AUD 2,409,435 บาท
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Dip of Business 1 ปี 22,400 AUD 585,760 บาท
  Dip of Communication and Media Studies 1 ปี 22,400 AUD 585,760 บาท
  Dip of Information and Communication Technology 1 ปี 22,400 AUD 585,760 บาท
พบ 15 สถาบัน
เรียงตาม