เพิร์ธ

ออสเตรเลีย

พบ 15 สถาบัน
Print ถูกสุด ต่อ Week 161.54 AUD
 • Taylor College Perth, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! Academic English Preparation (AEP)

  สมัครก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  10 5,200 520 128,336

  !!HOT!! Academic English Preparation (AEP)
  Taylor College Perth คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Dip of Commerce 1 ปี 27,650 AUD 682,402 บาท
  Dip of Science 1 ปี 28,200 AUD 695,976 บาท
  หลักสูตรระดับ Foundation
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Foundation of Arts - Extended 1 ปี 3 เดือน 32,850 AUD 810,738 บาท
  Foundation of Arts - Intensive 8 เดือน 23,650 AUD 583,682 บาท
  Foundation of Arts - Standard 10 เดือน 23,650 AUD 583,682 บาท
  Foundation of Commerce - Extended 1 ปี 3 เดือน 32,850 AUD 810,738 บาท
  Foundation of Commerce - Intensive 8 เดือน 23,650 AUD 583,682 บาท
  Foundation of Commerce - Standard 10 เดือน 23,650 AUD 583,682 บาท
  Foundation of Design - Extended 1 ปี 3 เดือน 32,850 AUD 810,738 บาท
  Foundation of Design - Intensive 8 เดือน 23,650 AUD 583,682 บาท
  Foundation of Design - Standard 10 เดือน 23,650 AUD 583,682 บาท
  Foundation of Science (Engineering Science) - Extended 1 ปี 3 เดือน 32,850 AUD 810,738 บาท
  Foundation of Science (Engineering Science) - Intensive 8 เดือน 23,650 AUD 583,682 บาท
  Foundation of Science (Engineering Science) - Standard 10 เดือน 23,650 AUD 583,682 บาท
  Foundation of Science - Extended 1 ปี 3 เดือน 32,850 AUD 810,738 บาท
  Foundation of Science - Intensive 8 เดือน 23,650 AUD 583,682 บาท
  Foundation of Science - Standard 10 เดือน 23,650 AUD 583,682 บาท
 • Stanley College Perth, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !! HOT !! GE

  สมัครและจ่ายเงินก่อน 30 June 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,680 210 41,462
  16 3,360 210 82,925
  24 5,040 210 124,387
  36 7,560 210 186,581
  48 10,080 210 248,774

  !! HOT !! GE
  Cert I in Spoken and Written English (Elementary)
  Cert II in Spoken and Written English (Pre-Intermediate)
  Cert III in Spoken and Written English (Intermediate)
  Cert IV in Spoken and Written English (Upper Intermediate)
  Course in Preliminary Spoken and Written English (Absolute Beginner)
  Stanley College Perth
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  • Joint CAS
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.23
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Ad Dip of Business 1 ปี 1 เดือน 8,600 AUD 212,248 บาท
  Ad Dip of Hospitality Management (Commercial Cookery pathway) 1 ปี 1 เดือน 9,600 AUD 236,928 บาท
  Ad Dip of Hospitality Management (Food and Beverage pathway) 1 ปี 1 เดือน 9,600 AUD 236,928 บาท
  Ad Dip of Leadership and Management 1 ปี 7 เดือน 12,900 AUD 318,372 บาท
  Adv Dip of Translating 7 เดือน 7,950 AUD 196,206 บาท
  Dip of Business 1 ปี 1 เดือน 8,600 AUD 212,248 บาท
  Dip of Early Childhood Education and Care 1 ปี 1 เดือน 8,600 AUD 212,248 บาท
  Dip of Hospitality Management (Commercial Cookery pathway) 7 เดือน 5,200 AUD 128,336 บาท
  Dip of Hospitality Management (Food and Beverage pathway) 1 ปี 1 เดือน 8,600 AUD 212,248 บาท
  Dip of Interpreting (LOTE-English) 7 เดือน 7,650 AUD 188,802 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 8 เดือน 12,900 AUD 318,372 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert II in Business 4 เดือน 2,300 AUD 56,764 บาท
  Cert III in Business 7 เดือน 4,300 AUD 106,124 บาท
  Cert III in Business Administration 7 เดือน 4,300 AUD 106,124 บาท
  Cert III in Commercial Cookery (Commercial Cookery Pathway) 1 ปี 1 เดือน 10,900 AUD 269,012 บาท
  Cert III in Early Childhood Education and Care 1 ปี 1 เดือน 7,500 AUD 185,100 บาท
  Cert III in Individual Support 7 เดือน 4,300 AUD 106,124 บาท
  Cert III in Patisserie 1 ปี 1 เดือน 10,900 AUD 269,012 บาท
  Cert IV in Ageing Support 7 เดือน 4,900 AUD 120,932 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery (Commercial Cookery Pathway) 7 เดือน 5,200 AUD 128,336 บาท
  Cert IV in Patisserie 7 เดือน 5,200 AUD 128,336 บาท
 • Curtin University, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! English Courses

  !!HOT!! English Courses
  Curtin University
  จุดเด่นสถาบัน
  • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
  • Rating-1
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว3.20
  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  M of Chemical Engineering 1 ปี 6 เดือน 58,500 AUD 1,443,780 บาท
  M of Commerce 2 ปี 66,300 AUD 1,636,284 บาท
  M of Engineering Management 1 ปี 57,700 AUD 1,424,036 บาท
  M of Engineering Science (Electrical Engineering) 2 ปี 59,000 AUD 1,456,120 บาท
  M of Finance 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,142,684 บาท
  M of Human Resources 2 ปี 46,300 AUD 1,142,684 บาท
  M of Information Systems and Technology 1 ปี 8 เดือน 46,300 AUD 1,142,684 บาท
  M of International Business 1 ปี 8 เดือน 46,300 AUD 1,142,684 บาท
  M of Marketing 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,142,684 บาท
  M of Science (Project Management) 1 ปี 8 เดือน 46,600 AUD 1,150,088 บาท
  M of Taxation 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,142,684 บาท
  MBA 1 ปี 6 เดือน 56,200 AUD 1,387,016 บาท
  หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Grad Dip in Business 1 ปี 37,000 AUD 913,160 บาท
  Grad Dip in Chemical Engineering 1 ปี 38,400 AUD 947,712 บาท
  Grad Dip in Human Resources 1 ปี 30,400 AUD 750,272 บาท
  Grad Dip in Marketing 1 ปี 30,400 AUD 750,272 บาท
  Grad Dip in Professional Accounting 1 ปี 31,800 AUD 784,824 บาท
  Grad Dip in Project Management 1 ปี 30,600 AUD 755,208 บาท
  Grad Dip in Taxation 1 ปี 30,400 AUD 750,272 บาท
  หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Grad Cert in Applied Finance 6 เดือน 15,500 AUD 382,540 บาท
  Grad Cert in Business 6 เดือน 18,500 AUD 456,580 บาท
  Grad Cert in Chemical Engineering 6 เดือน 19,200 AUD 473,856 บาท
  Grad Cert in Information Systems and Technology 6 เดือน 15,200 AUD 375,136 บาท
  Grad Cert in Marketing 6 เดือน 15,200 AUD 375,136 บาท
  Grad Cert in Professional Accounting 6 เดือน 15,800 AUD 389,944 บาท
  Grad Cert in Project Management 6 เดือน 15,300 AUD 377,604 บาท
  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  B of Technology (Computer Systems and Networking) 3 ปี 110,000 AUD 2,714,800 บาท
  B of Arts (Humanities) 3 ปี 92,000 AUD 2,270,560 บาท
  B of Science (Computing) 3 ปี 114,500 AUD 2,825,860 บาท
  B of Science (Molecular Genetics and Biotechnology) 3 ปี 110,000 AUD 2,714,800 บาท
  BBA 3 ปี 93,000 AUD 2,295,240 บาท
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Dip of Arts & Creative Industries (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 518,280 บาท
  Dip of Arts & Creative Industries (Stage 2) 1 ปี 28,600 AUD 705,848 บาท
  Dip of Commerce (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 518,280 บาท
  Dip of Commerce (Stage 2) 1 ปี 28,400 AUD 700,912 บาท
  Dip of Health Sciences (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 518,280 บาท
  Dip of Health Sciences (Stage 2) 1 ปี 34,600 AUD 853,928 บาท
  Dip of IT (Stage 1) 8 เดือน 21,000 AUD 518,280 บาท
  Dip of IT (Stage 2) 1 ปี 32,600 AUD 804,568 บาท
  Diploma of Engineering (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 518,280 บาท
  Diploma of Engineering (Stage 2) 1 ปี 34,600 AUD 853,928 บาท
 • Milner College Perth, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE, IELTS, Cambridge (23hr)

  สมัครก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,120 265 52,322
  10 2,650 265 65,402
  11 2,650 241 65,402
  24 5,830 243 143,884
  36 9,010 250 222,367
  48 11,925 248 294,309

  !!HOT!! GE, IELTS, Cambridge (23hr)
  Milner College Perth
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  • ศูนย์แคมปัส
  • Rating-1
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว4.95ความเก่าแก่33 ปีนักเรียนไทย2 %จำนวนนักเรียน350 คน
 • Kingston International College, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE, IELTS Prep (Full-time Day & Weekend Intensive Classes)

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,920 240 47,386
  16 3,840 240 94,771
  24 5,760 240 142,157
  36 8,640 240 213,235
  48 11,520 240 284,314

  Kingston International College
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ชานเมือง
  • ศูนย์นอกแคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว4.99ความเก่าแก่14 ปีนักเรียนไทย10 %จำนวนนักเรียน180 คน
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Ad Dip of Business 8 เดือน 4,000 AUD 98,720 บาท
  Ad Dip of Leadership and Manegement 11 เดือน 6,000 AUD 148,080 บาท
  Dip of Business 7 เดือน 4,000 AUD 98,720 บาท
  Dip of Early Childhood Education & Care 1 ปี 2 เดือน 10,000 AUD 246,800 บาท
  Dip of Hospitality Management 8 เดือน 5,600 AUD 138,208 บาท
  Dip of International Business 6 เดือน 4,000 AUD 98,720 บาท
  Dip of Leadership and Manegement 10 เดือน 5,700 AUD 140,676 บาท
  Dip of Marketing and Communications 11 เดือน 6,000 AUD 148,080 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 10,300 AUD 254,204 บาท
  Cert III in Early Childhood Education & Care 1 ปี 6,500 AUD 160,420 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 7 เดือน 4,950 AUD 122,166 บาท
  Cert IV in International Trade 6 เดือน 4,000 AUD 98,720 บาท
  Cert IV in Marketing and Communications 9 เดือน 5,500 AUD 135,740 บาท
 • Murdoch University, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE

  !!HOT!! GE
  EAP
  Murdoch University Preparation Course (MUPC 3, 4, 6)
  Murdoch University
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ชานเมือง
  • ศูนย์แคมปัส
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  M of Communication Management 1 ปี 6 เดือน 45,488 AUD 1,122,644 บาท
  M of Engineering 2 ปี 65,566 AUD 1,618,169 บาท
  M of Human Resources Management 2 ปี 63,036 AUD 1,555,728 บาท
  M of IT 2 ปี 57,528 AUD 1,419,791 บาท
  MBA 1 ปี 6 เดือน 47,057 AUD 1,161,367 บาท
  MBA Professional Practice 2 ปี 62,742 AUD 1,548,473 บาท
  หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Grad Cert in IT 6 เดือน 14,370 AUD 354,652 บาท
  Grad Dip in Engineering 1 ปี 32,783 AUD 809,084 บาท
  Grad Dip in Games and Apps Production 1 ปี 29,172 AUD 719,965 บาท
  Grad Dip in Human Resources Management 1 ปี 31,223 AUD 770,584 บาท
  Grad Dip in Internetworking and Security 1 ปี 29,315 AUD 723,494 บาท
  Grad Dip in IT Management 1 ปี 28,214 AUD 696,322 บาท
  Grad Dip in Media Production 1 ปี 29,132 AUD 718,978 บาท
  Grad Dip in Web Communication 1 ปี 30,024 AUD 740,992 บาท
  หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Grad Cert in Business Administration 6 เดือน 15,464 AUD 381,652 บาท
  Grad Cert in Human Resources Management 6 เดือน 15,464 AUD 381,652 บาท
  M of Professional Accounting 2 ปี 63,036 AUD 1,555,728 บาท
  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  BA in Communication and Media Studies 3 ปี 82,974 AUD 2,047,798 บาท
  BA in Games Art and Design 3 ปี 83,799 AUD 2,068,159 บาท
  BA in Graphic Design 3 ปี 83,355 AUD 2,057,201 บาท
  BA in Web Communication 3 ปี 83,571 AUD 2,062,532 บาท
  BBus in Accounting 3 ปี 83,601 AUD 2,063,273 บาท
  BBus in Banking 3 ปี 83,601 AUD 2,063,273 บาท
  BBus in Economics 3 ปี 83,601 AUD 2,063,273 บาท
  BBus in Finance 3 ปี 83,601 AUD 2,063,273 บาท
  BBus in Hospitality and Tourism Management 3 ปี 83,601 AUD 2,063,273 บาท
  BBus in Human Resources Management 3 ปี 83,601 AUD 2,063,273 บาท
  BBus in International Business 3 ปี 82,698 AUD 2,040,987 บาท
  BBus in Management 3 ปี 83,601 AUD 2,063,273 บาท
  BBus in Marketing 3 ปี 83,601 AUD 2,063,273 บาท
  BSc in Business Information Systems 3 ปี 88,329 AUD 2,179,960 บาท
  BSc in Computer Science 3 ปี 88,314 AUD 2,179,590 บาท
  BSc in Engineering Technology 3 ปี 92,139 AUD 2,273,991 บาท
  BSc in Games Software Design and Production 3 ปี 87,564 AUD 2,161,080 บาท
  BSc in Games Technology 3 ปี 87,564 AUD 2,161,080 บาท
  BSc in Internetworking and Network Security 3 ปี 87,564 AUD 2,161,080 บาท
  BSc in Mobile and Web Application Development 3 ปี 92,139 AUD 2,273,991 บาท
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Dip of Business 1 ปี 22,400 AUD 552,832 บาท
  Dip of Communication and Media Studies 1 ปี 22,400 AUD 552,832 บาท
  Dip of Information and Communication Technology 1 ปี 22,400 AUD 552,832 บาท
พบ 15 สถาบัน
เรียงตาม