เมลเบิร์น

ออสเตรเลีย

พบ 42 สถาบัน
Print ถูกสุด ต่อ Week 144.00 AUD
 • Explore English Melbourne Campus, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE, Business English, EAP, IELTS, PTE - Morning

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,000 250 48,980
  16 4,000 250 97,960
  24 6,000 250 146,940
  36 9,000 250 220,410
  48 12,000 250 293,880

  สมัครก่อน 30 June 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,000 250 48,980
  16 3,750 234 91,838
  24 5,500 229 134,695
  36 8,250 229 202,043
  48 11,000 229 269,390

  !!HOT!! GE, Business English, EAP, IELTS, PTE - Morning
  GE, Business English, EAP, IELTS, PTE - Evening
  Explore English Melbourne Campus
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
 • Queens College Melbourne, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE

  !!HOT!! GE
  Queens College Melbourne
  จุดเด่นสถาบัน
  • ใจกลางเมือง
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.01
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Business 9 เดือน 3,800 AUD 93,062 บาท
  Adv Dip of Leadership & Management 9 เดือน 3,800 AUD 93,062 บาท
  Dip of Business 9 เดือน 3,800 AUD 93,062 บาท
  Dip of Leadership & Management 9 เดือน 3,800 AUD 93,062 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert I in Spoken and Written English 7 เดือน 3,200 AUD 78,368 บาท
  Cert II in Spoken and Written English 6 เดือน 2,900 AUD 71,021 บาท
  Cert III in Business 6 เดือน 2,900 AUD 71,021 บาท
  Cert III in Spoken and Written English 6 เดือน 2,900 AUD 71,021 บาท
  Cert IV in Business 7 เดือน 3,000 AUD 73,470 บาท
  Cert IV in Spoken and Written English 7 เดือน 3,200 AUD 78,368 บาท
 • Eurocentres Melbourne, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE, IELTS, Cambridge (CAE, FCE), Language Year - 20L

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,192 274 53,682
  16 4,384 274 107,364
  24 6,576 274 161,046
  36 9,864 274 241,569
  48 13,152 274 322,092

  !!HOT!! GE, IELTS, Cambridge (CAE, FCE), Language Year - 20L
  Eurocentres Melbourne
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • ใจกลางเมือง
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.31ความเก่าแก่69 ปีนักเรียนไทย7 %จำนวนนักเรียน120 คน
 • ILSC Melbourne, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE Morning 24L (FT)

  สมัครก่อน 30 June 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,160 270 52,898
  16 4,320 270 105,797
  24 6,480 270 158,695
  36 9,720 270 238,043
  48 12,960 270 317,390

  ILSC Melbourne
  จุดเด่นสถาบัน
  • ใจกลางเมือง
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว2.00
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Dip of International Business 1 ปี 4 เดือน 12,000 AUD 293,880 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 4 เดือน 12,000 AUD 293,880 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert II in Business 9 เดือน 5,800 AUD 142,042 บาท
  Cert II in Customer Engagement 9 เดือน 5,800 AUD 142,042 บาท
  Cert III in Business 1 ปี 4 เดือน 11,600 AUD 284,084 บาท
  Cert IV in Business 9 เดือน 5,800 AUD 142,042 บาท
  Cert IV in International Trade 9 เดือน 5,800 AUD 142,042 บาท
 • Holmesglen TAFE City Campus, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย

  !! HOT !! GE, EAP

  !! HOT !! GE, EAP
  English for Higher Education
  English for Specific Purposes
  Intensive EAP
  Preparation Pathways
  Holmesglen TAFE City Campus
  จุดเด่นสถาบัน
  • หลักสูตรเตรียม IELTS
  • หลักสูตร EAP
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.60
  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  M of Professional Accounting 2 ปี 36,400 AUD 891,436 บาท
  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  B of Early Childhood Teaching 4 ปี 65,200 AUD 1,596,748 บาท
  B of Fashion Design 3 ปี 53,700 AUD 1,315,113 บาท
  B of Hospitality Management 3 ปี 46,500 AUD 1,138,785 บาท
  B of Sport Business 3 ปี 53,700 AUD 1,315,113 บาท
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Dip of Early Childhood Education and Care 1 ปี 6 เดือน 19,800 AUD 484,902 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Early Childhood Education and Care 6 เดือน 6,600 AUD 161,634 บาท
  Cert IV in Applied Fashion Design and Merchandising 1 ปี 13,200 AUD 323,268 บาท
 • Holmesglen TAFE Moorabbin Campus, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย

  !! HOT !! GE, EAP

  !! HOT !! GE, EAP
  English for Higher Education
  English for Specific Purposes
  Intensive EAP
  Preparation Pathways
  Holmesglen TAFE Moorabbin Campus
  จุดเด่นสถาบัน
  • หลักสูตรเตรียม IELTS
  • หลักสูตร EAP
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.60
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 21,300 AUD 521,637 บาท
  Dip of Digital and Interactive Games 1 ปี 13,200 AUD 323,268 บาท
  Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 21,000 AUD 514,290 บาท
  Dip of Website Development 1 ปี 13,000 AUD 318,370 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert I in Spoken and Written English 5 เดือน 5,200 AUD 127,348 บาท
  Cert II in Spoken and Written English 5 เดือน 5,200 AUD 127,348 บาท
  Cert III in Early Childhood Education and Care 6 เดือน 6,600 AUD 161,634 บาท
  Cert III in Spoken and Written English 5 เดือน 5,200 AUD 127,348 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 15,200 AUD 372,248 บาท
  Cert IV in Digital and Interactive Games 6 เดือน 6,600 AUD 161,634 บาท
  Cert IV in Patisserie 1 ปี 15,200 AUD 372,248 บาท
  Cert IV in Web-Based Technologies 6 เดือน 6,600 AUD 161,634 บาท
พบ 42 สถาบัน
เรียงตาม