บริสเบน

ออสเตรเลีย

พบ 32 สถาบัน
Print ถูกสุด ต่อ Week 150.00 AUD
 • SERO Institute Mount Gravatt Campus, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (FT)

  สมัครก่อน 31 Jan 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,600 200 41,840
  16 3,200 200 83,680
  24 4,800 200 125,520
  36 7,200 200 188,280
  48 9,600 200 251,040

  !!HOT!! GE (FT)
  IELTS
  SERO Institute Mount Gravatt Campus คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.60
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 209,200 บาท
  Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 143,825 บาท
  Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 143,825 บาท
  Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 235,350 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 143,825 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 78,450 บาท
  Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 78,450 บาท
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 209,200 บาท
  Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 104,600 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 313,800 บาท
  Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 209,200 บาท
 • SERO Institute Queen Street Mall Campus, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (FT)

  สมัครก่อน 31 Jan 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,600 200 41,840
  16 3,200 200 83,680
  24 4,800 200 125,520
  36 7,200 200 188,280
  48 9,600 200 251,040

  !!HOT!! GE (FT)
  IELTS
  SERO Institute Queen Street Mall Campus คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.60
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 209,200 บาท
  Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 143,825 บาท
  Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 143,825 บาท
  Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 235,350 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 143,825 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 78,450 บาท
  Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 78,450 บาท
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 209,200 บาท
  Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 104,600 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 313,800 บาท
  Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 209,200 บาท
 • SERO Institute North Quay Campus, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (FT)

  สมัครก่อน 31 Jan 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,600 200 41,840
  16 3,200 200 83,680
  24 4,800 200 125,520
  36 7,200 200 188,280
  48 9,600 200 251,040

  !!HOT!! GE (FT)
  IELTS
  SERO Institute North Quay Campus คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.60
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 209,200 บาท
  Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 143,825 บาท
  Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 143,825 บาท
  Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 235,350 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,000 AUD 130,750 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 78,450 บาท
  Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 78,450 บาท
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 209,200 บาท
  Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 104,600 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 313,800 บาท
  Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 209,200 บาท
 • Imagine Institute Brisbane, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !! HOT !! GE (20 hrs a week) - Morning Class

  สมัครก่อน 28 February 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,680 210 43,932
  16 3,360 210 87,864
  24 5,040 210 131,796
  36 7,560 210 197,694
  48 10,080 210 263,592

  !! HOT !! GE Standard (20 hrs a week) - AM & PM Class

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  4 1,320 330 34,518
  12 3,960 330 103,554
  20 6,600 330 172,590
  24 7,920 330 207,108
  32 10,560 330 276,144
  36 11,880 330 310,662
  48 15,840 330 414,216

  !! HOT !! GE (20 hrs a week) - Morning Class
  !! HOT !! GE Standard (20 hrs a week) - AM & PM Class
  GE (20 hrs a week) - Afternoon Classes
  GE (25 hrs a week), IELTS - Morning Class
  GE (30 hrs a week) - Morning Class
  GE Intensive (25 hrs a week) - AM & PM Classes
  GE Part time - AM & PM Classes
  GE Turbo (30 hrs a week) - AM & PM Classes
  IELTS - AM & PM Class
  Imagine Institute Brisbane
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • Free Job Club
  • ใจกลางเมือง
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Imagine - Ad Dip of Accounting 9 เดือน 11,000 AUD 287,650 บาท
  Imagine - Ad Dip of Business 8 เดือน 11,000 AUD 287,650 บาท
  Imagine - Ad Dip of Marketing and Communications 8 เดือน 4,820 AUD 126,043 บาท
  Imagine - Dip of Accounting 8 เดือน 7,000 AUD 183,050 บาท
  Imagine - Dip of Business 7 เดือน 7,000 AUD 183,050 บาท
  Imagine - Dip of Hospitality (Commercial Cookery stream) 7 เดือน 4,475 AUD 117,021 บาท
  Imagine - Dip of Marketing and Communication 8 เดือน 4,820 AUD 126,043 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Imagine - Cert III in Business 6 เดือน 3,020 AUD 78,973 บาท
  Imagine - Cert III in Commercial Cookery 10 เดือน 11,400 AUD 298,110 บาท
  Imagine - Cert IV in Accounting 8 เดือน 5,315 AUD 138,987 บาท
  Imagine - Cert IV in Business 6 เดือน 3,140 AUD 82,111 บาท
  Imagine - Cert IV in Commercial Cookery 7 เดือน 7,125 AUD 186,319 บาท
  Imagine - Cert IV in Marketing and Communication 8 เดือน 4,820 AUD 126,043 บาท
 • ELSIS Brisbane, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (AM Class)

  สมัครและจ่ายก่อน 30 June 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,840 230 48,116
  12 2,760 230 72,174
  16 3,680 230 96,232
  24 5,520 230 144,348
  26 5,980 230 156,377
  28 6,440 230 168,406
  32 7,360 230 192,464
  44 10,120 230 264,638
  48 11,040 230 288,696

  !!HOT!! GE, Cambridge (AM,PM Class)

  !!HOT!! GE (AM Class)
  !!HOT!! GE, Cambridge (AM,PM Class)
  EAP (AM , PM Class)
  Gap Filler (GE & IELTS only)
  GE (PM Class)
  IELTS (AM,PM Class)
  IELTS, Cambridge (AM,PM Class)
  ELSIS Brisbane
  จุดเด่นสถาบัน
  • Rating-1
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.21
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  ZBA Adv Dip of Accounting 1 ปี 1 เดือน 5,400 AUD 141,210 บาท
  ZBA Adv Dip of Business 1 ปี 1 เดือน 5,400 AUD 141,210 บาท
  ZBA Dip of Accounting 1 ปี 1 เดือน 5,400 AUD 141,210 บาท
  ZBA Dip of Business 7 เดือน 2,700 AUD 70,605 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  ZBA Cert IV in Business Administration 7 เดือน 2,700 AUD 70,605 บาท
 • Academia International Brisbane, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE, IELTS, EAP

  สมัครตั้งแต่ 28 Nov 2017 - 31 March 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  12 2,880 240 75,312
  20 4,800 240 125,520
  24 5,760 240 150,624
  32 7,680 240 200,832
  40 9,600 240 251,040
  48 11,520 240 301,248

  Academia International Brisbane
  จุดเด่นสถาบัน
  • หลักสูตรเตรียม IELTS
  • หลักสูตร EAP
  • เริ่มทุกวันจันทร์
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.14
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Hospitality Management (AIP) 2 ปี 24,000 AUD 627,600 บาท
  Adv Dip of Hospitality Management (Commercial Cookery Stream) 2 ปี 6 เดือน 30,000 AUD 784,500 บาท
  Adv Dip of Hospitality Management (Patisserie Stream) 2 ปี 6 เดือน 30,000 AUD 784,500 บาท
  Dip of Early Childhood Education and Caer 2 ปี 18,000 AUD 470,700 บาท
  Dip of Hospitality Management (AIP) 1 ปี 6 เดือน 18,000 AUD 470,700 บาท
  Dip of Hospitality Management (Commercial Cookery Stream) 2 ปี 23,000 AUD 601,450 บาท
  Dip of Hospitality Management (Patisserie Stream) 2 ปี 23,000 AUD 601,450 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 12,000 AUD 313,800 บาท
  Cert III in Early Childhood Education and Care 9 เดือน 6,750 AUD 176,513 บาท
  Cert III Patisserie 1 ปี 12,000 AUD 313,800 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 6 เดือน 18,000 AUD 470,700 บาท
  Cert IV in Patisserie 1 ปี 6 เดือน 18,000 AUD 470,700 บาท
พบ 32 สถาบัน
เรียงตาม