บริสเบน

ออสเตรเลีย

พบ 32 สถาบัน
Print ถูกสุด ต่อ Week 158.33 AUD
 • SERO Institute Mount Gravatt Campus, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (FT)

  สมัครก่อน 31 March 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,600 200 39,568
  16 3,200 200 79,136
  24 4,800 200 118,704
  36 7,200 200 178,056
  48 9,600 200 237,408

  !!HOT!! GE (FT)
  IELTS
  SERO Institute Mount Gravatt Campus คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.60
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 197,840 บาท
  Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 136,015 บาท
  Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 136,015 บาท
  Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 222,570 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 136,015 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 74,190 บาท
  Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 74,190 บาท
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 197,840 บาท
  Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 98,920 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 296,760 บาท
  Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 197,840 บาท
 • SERO Institute Queen Street Mall Campus, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (FT)

  สมัครก่อน 31 March 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,600 200 39,568
  16 3,200 200 79,136
  24 4,800 200 118,704
  36 7,200 200 178,056
  48 9,600 200 237,408

  !!HOT!! GE (FT)
  IELTS
  SERO Institute Queen Street Mall Campus คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.60
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 197,840 บาท
  Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 136,015 บาท
  Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 136,015 บาท
  Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 222,570 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 136,015 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 74,190 บาท
  Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 74,190 บาท
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 197,840 บาท
  Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 98,920 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 296,760 บาท
  Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 197,840 บาท
 • SERO Institute North Quay Campus, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (FT)

  สมัครก่อน 31 March 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,600 200 39,568
  16 3,200 200 79,136
  24 4,800 200 118,704
  36 7,200 200 178,056
  48 9,600 200 237,408

  !!HOT!! GE (FT)
  IELTS
  SERO Institute North Quay Campus คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.60
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 197,840 บาท
  Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 136,015 บาท
  Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 136,015 บาท
  Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 222,570 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,000 AUD 123,650 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 74,190 บาท
  Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 74,190 บาท
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 197,840 บาท
  Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 98,920 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 296,760 บาท
  Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 197,840 บาท
 • Imagine Institute Brisbane, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !! HOT !! GE (20 hrs a week) - Morning Class

  !! HOT !! GE Standard (20 hrs a week) - AM & PM Class

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  4 1,320 330 32,644
  12 3,960 330 97,931
  20 6,600 330 163,218
  24 7,920 330 195,862
  32 10,560 330 261,149
  36 11,880 330 293,792
  48 15,840 330 391,723

  !! HOT !! GE (20 hrs a week) - Morning Class
  !! HOT !! GE Standard (20 hrs a week) - AM & PM Class
  GE (20 hrs a week) - Afternoon Classes
  GE (25 hrs a week), IELTS - Morning Class
  GE (30 hrs a week) - Morning Class
  GE Intensive (25 hrs a week) - AM & PM Classes
  GE Part time - AM & PM Classes
  GE Turbo (30 hrs a week) - AM & PM Classes
  IELTS - AM & PM Class
  Imagine Institute Brisbane
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • Free Job Club
  • ใจกลางเมือง
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Imagine - Ad Dip of Accounting 9 เดือน 11,000 AUD 272,030 บาท
  Imagine - Ad Dip of Business 8 เดือน 11,000 AUD 272,030 บาท
  Imagine - Ad Dip of Marketing and Communications 8 เดือน 4,820 AUD 119,199 บาท
  Imagine - Dip of Accounting 8 เดือน 7,000 AUD 173,110 บาท
  Imagine - Dip of Business 7 เดือน 7,000 AUD 173,110 บาท
  Imagine - Dip of Hospitality (Commercial Cookery stream) 7 เดือน 4,475 AUD 110,667 บาท
  Imagine - Dip of Marketing and Communication 8 เดือน 4,820 AUD 119,199 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Imagine - Cert III in Business 6 เดือน 3,020 AUD 74,685 บาท
  Imagine - Cert III in Commercial Cookery 10 เดือน 11,400 AUD 281,922 บาท
  Imagine - Cert IV in Accounting 8 เดือน 5,315 AUD 131,440 บาท
  Imagine - Cert IV in Business 6 เดือน 3,140 AUD 77,652 บาท
  Imagine - Cert IV in Commercial Cookery 7 เดือน 7,125 AUD 176,201 บาท
  Imagine - Cert IV in Marketing and Communication 8 เดือน 4,820 AUD 119,199 บาท
 • ELSIS Brisbane, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (AM Class)

  สมัครและจ่ายก่อน 30 June 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,840 230 45,503
  12 2,760 230 68,255
  16 3,680 230 91,006
  24 5,520 230 136,510
  26 5,980 230 147,885
  28 6,440 230 159,261
  32 7,360 230 182,013
  44 10,120 230 250,268
  48 11,040 230 273,019

  !!HOT!! GE (AM Class)
  EAP (AM , PM Class)
  Gap Filler (GE & IELTS only)
  GE (PM Class)
  IELTS, Cambridge (AM,PM Class)
  ELSIS Brisbane
  จุดเด่นสถาบัน
  • Rating-1
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.21
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  ZBA Adv Dip of Accounting 1 ปี 1 เดือน 5,400 AUD 133,542 บาท
  ZBA Adv Dip of Business 1 ปี 1 เดือน 5,400 AUD 133,542 บาท
  ZBA Dip of Accounting 1 ปี 1 เดือน 5,400 AUD 133,542 บาท
  ZBA Dip of Business 7 เดือน 2,700 AUD 66,771 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  ZBA Cert IV in Business Administration 7 เดือน 2,700 AUD 66,771 บาท
 • Academia International Brisbane, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE, IELTS, EAP

  Academia International Brisbane
  จุดเด่นสถาบัน
  • หลักสูตรเตรียม IELTS
  • หลักสูตร EAP
  • เริ่มทุกวันจันทร์
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.14
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Hospitality Management (AIP) 2 ปี 24,000 AUD 593,520 บาท
  Adv Dip of Hospitality Management (Commercial Cookery Stream) 2 ปี 6 เดือน 30,000 AUD 741,900 บาท
  Adv Dip of Hospitality Management (Patisserie Stream) 2 ปี 6 เดือน 30,000 AUD 741,900 บาท
  Dip of Early Childhood Education and Caer 2 ปี 18,000 AUD 445,140 บาท
  Dip of Hospitality Management (AIP) 1 ปี 6 เดือน 18,000 AUD 445,140 บาท
  Dip of Hospitality Management (Commercial Cookery Stream) 2 ปี 23,000 AUD 568,790 บาท
  Dip of Hospitality Management (Patisserie Stream) 2 ปี 23,000 AUD 568,790 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 12,000 AUD 296,760 บาท
  Cert III in Early Childhood Education and Care 9 เดือน 6,750 AUD 166,928 บาท
  Cert III Patisserie 1 ปี 12,000 AUD 296,760 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 6 เดือน 18,000 AUD 445,140 บาท
  Cert IV in Patisserie 1 ปี 6 เดือน 18,000 AUD 445,140 บาท
พบ 32 สถาบัน
เรียงตาม