บริสเบน

ออสเตรเลีย

พบ 32 สถาบัน
Print ถูกสุด ต่อ Week 160.00 AUD
 • SERO Institute Mount Gravatt Campus, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (FT)

  สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,600 200 38,320
  16 3,200 200 76,640
  24 4,800 200 114,960
  36 6,480 180 155,196
  48 8,640 180 206,928

  !!HOT!! GE (FT)
  IELTS
  SERO Institute Mount Gravatt Campus คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.60
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 191,600 บาท
  Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,725 บาท
  Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,725 บาท
  Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 215,550 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,725 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 71,850 บาท
  Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 71,850 บาท
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 191,600 บาท
  Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 95,800 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 287,400 บาท
  Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 191,600 บาท
 • SERO Institute Queen Street Mall Campus, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (FT)

  สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,600 200 38,320
  16 3,200 200 76,640
  24 4,800 200 114,960
  36 6,480 180 155,196
  48 8,640 180 206,928

  !!HOT!! GE (FT)
  IELTS
  SERO Institute Queen Street Mall Campus คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.60
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 191,600 บาท
  Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,725 บาท
  Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,725 บาท
  Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 215,550 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,725 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 71,850 บาท
  Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 71,850 บาท
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 191,600 บาท
  Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 95,800 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 287,400 บาท
  Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 191,600 บาท
 • SERO Institute North Quay Campus, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (FT)

  สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,600 200 38,320
  16 3,200 200 76,640
  24 4,800 200 114,960
  36 6,480 180 155,196
  48 8,640 180 206,928

  !!HOT!! GE (FT)
  IELTS
  SERO Institute North Quay Campus คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.60
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 191,600 บาท
  Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,725 บาท
  Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,725 บาท
  Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 215,550 บาท
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,000 AUD 119,750 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 71,850 บาท
  Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 71,850 บาท
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 191,600 บาท
  Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 95,800 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 287,400 บาท
  Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 191,600 บาท
 • Imagine Institute Brisbane, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !! HOT !! GE (20 hrs a week) - Morning Class

  สมัครและจ่ายเงินก่อน 30 November 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,680 210 40,236
  16 3,360 210 80,472
  24 5,040 210 120,708
  36 7,560 210 181,062
  48 10,080 210 241,416

  !! HOT !! GE Standard (20 hrs a week) - AM & PM Class

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  4 1,320 330 31,614
  12 3,960 330 94,842
  20 6,600 330 158,070
  24 7,920 330 189,684
  32 10,560 330 252,912
  36 11,880 330 284,526
  48 15,840 330 379,368

  !! HOT !! GE (20 hrs a week) - Morning Class
  !! HOT !! GE Standard (20 hrs a week) - AM & PM Class
  GE (20 hrs a week) - Afternoon Classes
  GE (25 hrs a week), IELTS - Morning Class
  GE (30 hrs a week) - Morning Class
  GE Intensive (25 hrs a week) - AM & PM Classes
  GE Part time - AM & PM Classes
  GE Turbo (30 hrs a week) - AM & PM Classes
  IELTS - AM & PM Class
  Imagine Institute Brisbane
  จุดเด่นสถาบัน
  • มี WIFI
  • Free Job Club
  • ใจกลางเมือง
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13คะแนนรีวิว6.13
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Imagine - Ad Dip of Accounting 9 เดือน 11,000 AUD 263,450 บาท
  Imagine - Ad Dip of Business 8 เดือน 11,000 AUD 263,450 บาท
  Imagine - Ad Dip of Marketing and Communications 8 เดือน 4,820 AUD 115,439 บาท
  Imagine - Dip of Accounting 8 เดือน 7,000 AUD 167,650 บาท
  Imagine - Dip of Business 7 เดือน 7,000 AUD 167,650 บาท
  Imagine - Dip of Hospitality (Commercial Cookery stream) 7 เดือน 4,475 AUD 107,176 บาท
  Imagine - Dip of Marketing and Communication 8 เดือน 4,820 AUD 115,439 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Imagine - Cert III in Business 6 เดือน 3,020 AUD 72,329 บาท
  Imagine - Cert III in Commercial Cookery 10 เดือน 11,400 AUD 273,030 บาท
  Imagine - Cert IV in Accounting and Bookkeeping 8 เดือน 5,315 AUD 127,294 บาท
  Imagine - Cert IV in Business 6 เดือน 3,140 AUD 75,203 บาท
  Imagine - Cert IV in Commercial Cookery 7 เดือน 7,125 AUD 170,644 บาท
  Imagine - Cert IV in Marketing and Communication 8 เดือน 4,820 AUD 115,439 บาท
 • ELSIS Brisbane, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE (AM Class)

  !!HOT!! GE (AM Class)
  EAP (AM , PM Class)
  Gap Filler (GE & IELTS only)
  GE (PM Class)
  IELTS, Cambridge (AM,PM Class)
  ELSIS Brisbane
  จุดเด่นสถาบัน
  • Rating-1
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.21
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  ZBA Adv Dip of Accounting 1 ปี 1 เดือน 5,400 AUD 129,330 บาท
  ZBA Adv Dip of Business 1 ปี 1 เดือน 5,400 AUD 129,330 บาท
  ZBA Dip of Accounting 1 ปี 1 เดือน 5,400 AUD 129,330 บาท
  ZBA Dip of Business 7 เดือน 2,700 AUD 64,665 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  ZBA Cert IV in Business Administration 7 เดือน 2,700 AUD 64,665 บาท
 • Academia International Brisbane, บริสเบน, ออสเตรเลีย

  !!HOT!! GE, IELTS, EAP

  สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,920 240 45,984
  16 3,600 225 86,220
  24 5,040 210 120,708
  32 6,960 218 166,692
  48 9,840 205 235,668

  !!HOT!! GE, IELTS, EAP
  Academia International Brisbane
  จุดเด่นสถาบัน
  • หลักสูตรเตรียม IELTS
  • หลักสูตร EAP
  • เริ่มทุกวันจันทร์
  คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.14
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Adv Dip of Hospitality Management (AIP) 2 ปี 24,000 AUD 574,800 บาท
  Adv Dip of Hospitality Management (Commercial Cookery Stream) 2 ปี 6 เดือน 30,000 AUD 718,500 บาท
  Adv Dip of Hospitality Management (Patisserie Stream) 2 ปี 6 เดือน 30,000 AUD 718,500 บาท
  Dip of Early Childhood Education and Caer 2 ปี 18,000 AUD 431,100 บาท
  Dip of Hospitality Management (AIP) 1 ปี 6 เดือน 18,000 AUD 431,100 บาท
  Dip of Hospitality Management (Commercial Cookery Stream) 2 ปี 23,000 AUD 550,850 บาท
  Dip of Hospitality Management (Patisserie Stream) 2 ปี 23,000 AUD 550,850 บาท
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ
  Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 12,000 AUD 287,400 บาท
  Cert III in Early Childhood Education and Care 9 เดือน 6,750 AUD 161,663 บาท
  Cert III Patisserie 1 ปี 12,000 AUD 287,400 บาท
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 6 เดือน 18,000 AUD 431,100 บาท
  Cert IV in Patisserie 1 ปี 6 เดือน 18,000 AUD 431,100 บาท
พบ 32 สถาบัน
เรียงตาม