| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

 

Master Degree

หลักสูตรวิชาการ

ระดับที่แสดง: Master Degree
พบ 1545 รายการ
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด
หลักสูตร สถาบัน (บาท)
VU MB (Enterprise Resource Planning Syst... ELSIS Sydney 995,072
VU MB (Accounting) ELSIS Sydney 995,072
VU M of Applied IT ELSIS Sydney 995,072
USQ - MPAC Canterbury Language Academy 1,132,851
USQ - MISP Canterbury Language Academy 1,132,851
USQ - MBAD + GCBU Canterbury Language Academy 1,132,851
Research M of Commerce and Management Lincoln University 636,636
Research M of Commerce (Agricultural) Lincoln University 636,636
Publishing and Media BA Honours Middlesex University 1,460,928
Psychology Conversion MSc Middlesex University 521,760
Psychoanalysis MA Middlesex University 521,760
Professional MBA University of Colorado, Denver 1,640,812
Professional Doctorate in Counselling Ps... University of Wolverhampton 503,281
Pre-Sessional English 8 Wks - UWT LSC London School of Commerce 65,220
Pre-Sessional English 12 Wks - UWT LSC London School of Commerce 108,700
Pre-Sessional English 10 Wks - UWS LSC London School of Commerce 97,830
Pre-Masters in Health University of Wolverhampton 358,710
Pre-Masters in Art & Design University of Wolverhampton 358,710
Pre-Master's Program Mathematics (1 Seme... Roosevelt University 402,661
Pre-Master's Program in Real Estate (2 S... Roosevelt University 664,981
Pre-Master's Program in Real Estate (1 S... Roosevelt University 402,661
Pre-Master's Program in Public Administr... Roosevelt University 664,981
Pre-Master's Program in Public Administr... Roosevelt University 402,661
Pre-Master's Program in Integrated Marke... Roosevelt University 664,981
Pre-Master's Program in Integrated Marke... Roosevelt University 402,661
Pre-Master's Program in Human Resource M... Roosevelt University 664,981
Pre-Master's Program in Human Resource M... Roosevelt University 402,661
Pre-Master's Program in Hospitality & To... Roosevelt University 402,661
Pre-Master's Program in Economics (2 Sem... Roosevelt University 664,981
Pre-Master's Program in Economics (1 Sem... Roosevelt University 402,661
Pre-Master's Program in Computer Science... Roosevelt University 402,661
Pre-Master's Program in Business Adminis... Roosevelt University 402,661
Pre-Master's Program in Biotechnology an... Roosevelt University 402,661
Pre-Master's Program in Biology (2 Semes... Roosevelt University 664,981
Pre-Master's Program in Biology (1 Semes... Roosevelt University 402,661
Pre-Master's Program in Actuarial Scienc... Roosevelt University 664,981
Pre-Master's Program in Accounting (2 Se... Roosevelt University 664,981
Pre-Master's Pogram in Business Administ... Roosevelt University 664,981
Pre-Master's Business (2 Semester) Birmingham City University 504,368
Pre-Master's Business (1 Semester) Birmingham City University 356,536
Pre-Master's Art (3 Semester) Birmingham City University 717,420
Pre-Master's Art (2 Semester) Birmingham City University 504,368
Pre-Master's Art & Design Cambridge School of Visua... 728,725
Pre-Master's Architecture (3 Semester) Birmingham City University 717,420
Pre-Master's Architecture (2 Semester) Birmingham City University 504,368
Pre-Master' Program in Mathematics (2 Se... Roosevelt University 664,981
Pre-Master' Program in Hospitality & Tou... Roosevelt University 664,981
Pre-Master' Program in Computer Science ... Roosevelt University 664,981
Pre-Master Medical and Life Sciences (1 ... Anglia Ruskin University ... 282,620
Pre-Master Law (1 Semester) Anglia Ruskin University ... 282,620
Pre-Master in Tourism Management Royal Roads University 405,291
Pre-Master in Tourism Management Royal Roads University 252,351
Pre-Master in International and Intercul... Royal Roads University 405,291
Pre-Master in International and Intercul... Royal Roads University 252,351
Pre-Master in Global Management Royal Roads University 405,291
Pre-Master in Global Management Royal Roads University 252,351
Pre-Master Engineering (1 Semester) Anglia Ruskin University ... 282,620
Pre-Master Education (1 Semester) Anglia Ruskin University ... 282,620
Pre-Master Computing and Technology (1 S... Anglia Ruskin University ... 282,620
Pre-Master Communication and Humanities ... Anglia Ruskin University ... 282,620
Pre-Master Business (1 Semester) Anglia Ruskin University ... 282,620
Pre-Master Art and Design (2 Semester) Anglia Ruskin University ... 413,060
Pre-Master Art and Design (1 Semester) Anglia Ruskin University ... 282,620
Pre Master Engineering and Management (2... Birmingham City University 504,368
Pre Master Engineering and Management (1... Birmingham City University 356,536
Postgraduate Diploma in Visual Arts Otago Polytechnic Dunedin 575,198
Postgraduate Diploma in Science Victoria University of We... 785,600
Postgraduate Diploma in Design Otago Polytechnic Dunedin 501,963
Postgraduate Diploma in Arts Victoria University of We... 640,910
Postgraduate Diploma in Applied Manageme... Otago Polytechnic Auckland 489,720
Postgraduate Dip Secondary Education (QT... University of Birmingham 680,897
Postgraduate Dip in Sustainable Aquacult... NMIT Nelson 433,800
Postgraduate Dip in Sport and Exercise S... WINTEC 490,989
Postgraduate Dip in Logistics and Supply... NMIT Auckland 445,200
Postgraduate Dip in International Busine... NMIT Auckland 445,200
Postgraduate Dip in International Busine... NMIT Nelson 445,200
Postgraduate Dip in Business Enterprise ... NMIT Nelson 664,461
Postgraduate Certificate in Visual Arts Otago Polytechnic Dunedin 287,599
Postgraduate Certificate in Design Otago Polytechnic Dunedin 250,870
Post-Graduate Qualifying Program (PQP) Edith Cowan University 287,040
PG Dip in Hospitality Management LSBF Singapore 210,496
MSc/MA Health and Social Care University of Wolverhampton 503,281
MSc Web and Cloud Computing Sheffield Hallam University 489,150
MSc Urban Regeneration Sheffield Hallam University 489,150
MSc Tourism and Hospitality (Top - Up) University of Sunderland ... 195,660
MSc Tourism and Hospitality University of Sunderland ... 510,890
MSc Telecommunications and Electronics E... Sheffield Hallam University 489,150
MSC Supply Chain Management Anglia Ruskin University ... 517,412
MSc Supply Chain Management Aston University 767,422
MSc Strategy & International Business Aston University 767,422
MSc Strategic Operations Management Sheffield Hallam University 550,022
MSc Strategic Marketing Management Aston University 767,422
MSc Research Methods in Psychology Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Public Health Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Project Managmeent Birmingham City University 521,760
MSc Project Management Sheffield Hallam University 489,150
MSc Project Management Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Product Design Aston University 747,856
MSc Pharmacology & Biotechnology Sheffield Hallam University 506,542
MSc Pharmaceutical Science Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Pharmaceutical Analysis Sheffield Hallam University 506,542
MSc Occupational Therapy (Post Reg) – Di... Sheffield Hallam University 320,882
MSc Networking Professional (Cisco) Sheffield Hallam University 489,150
MSc Molecular Biotechnology University of Birmingham 896,123
MSc Medical Technology Anglia Ruskin University ... 582,632
MSc Media Management Middlesex University 521,760
MSc Media Management Middlesex University 521,760
MSc Mechanical Engineering Aston University 747,856
MSc Marketing Communications University of Birmingham 833,512
MSc Marketing Anglia Ruskin University ... 517,412
MSc Marketing University of Birmingham 833,512
MSc Managing Global Business Sheffield Hallam University 528,282
MSc Management Consultancy Birmingham City University 521,760
MSc Management and Marketing Birmingham City University 521,760
MSc Management and Internatinoal Busines... Birmingham City University 521,760
MSc Management and Finance Birmingham City University 521,760
MSc Management Middlesex University 565,240
MSc Management Anglia Ruskin University ... 517,412
MSc Management Anglia Ruskin University ... 517,412
MSc Management Anglia Ruskin University ... 517,412
MSc Logistics and Supply Chain Managemen... Sheffield Hallam University 489,150
MSc Logistics - UWT LSC London School of Commerce 345,666
MSc IT Project Management Aston University 747,856
MSc IT Professional Sheffield Hallam University 489,150
MSc Investments University of Birmingham 833,512
MSc International Welfare and Social Pol... Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc International Tourism Management Sheffield Hallam University 528,282
MSc International Nursing Studies Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc International Marketing Sheffield Hallam University 528,282
MSc International Marketing University of Birmingham 856,991
MSc International Human Resource Managem... Sheffield Hallam University 528,282
MSc International Hospitality Management Sheffield Hallam University 528,282
MSc International Hospitality and Touris... Sheffield Hallam University 528,282
MSc International Hospitality and Touris... Anglia Ruskin University ... 517,412
MSc International Events and Conference ... Sheffield Hallam University 528,282
MSc International Economics University of Birmingham 743,508
MSc International Business Management Sheffield Hallam University 528,282
MSc International Business Anglia Ruskin University ... 517,412
MSc International Business Aston University 767,422
MSc International Business University of Birmingham 864,817
MSc International Business University of Birmingham 864,817
MSc International Banking and Finance University of Wolverhampton 463,149
MSc International Accounting and Finance University of Birmingham 833,512
MSc International Accounting & Finance Aston University 767,422
MSc Internal Audit Management and Consul... Birmingham City University 521,760
MSc Insurance and Risk Management Birmingham City University 521,760
MSc Innovation Management and Entreprene... Middlesex University 565,240
MSc Innovation and Entrepreneurship University of Wolverhampton 463,149
MSc Information Technology Management University of Wolverhampton 503,281
MSc Information Technology University of Wolverhampton 503,281
MSc Information Systems Security Sheffield Hallam University 528,282
MSc Information Systems & Business Analy... Aston University 693,506
MSc Information and Communication Techno... Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc in Instructional Design and Technolo... Concordia University Chicago 655,800
MSc Human Resource Management & Business Aston University 693,506
MSc Healthcare Education Sheffield Hallam University 489,150
MSc Health Psychology Sheffield Hallam University 528,282
MSc Global Supply Chain Management Middlesex University 565,240
MSc Foundations in Clinical Psychology Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Forensic Science Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Forensic Mark Comparison in collabor... University of Wolverhampton 503,281
MSc Forensic Genetics and Human Identifi... University of Wolverhampton 503,281
MSc Fire Scene Investigation University of Wolverhampton 503,281
MSc Financial Management Middlesex University 565,240
MSc Financial Management Sheffield Hallam University 528,282
MSc Financial Management University of Birmingham 880,470
MSc Financial Engineering University of Birmingham 774,814
MSc Financial Economics University of Birmingham 774,814
MSc Finance and Investment Sheffield Hallam University 528,282
MSc Finance and Accounting full time University of Wolverhampton 514,586
MSc Finance Anglia Ruskin University ... 517,412
MSc Finance Aston University 767,422
MSc Fashion, Design and Luxury Managemen... London College of Contemp... 847,860
MSc Environmental Technology University of Wolverhampton 503,281
MSc Environmental Pollution Control (TBV... University of Wolverhampton 503,281
MSc Environmental Management University of Wolverhampton 452,975
MSc Entrepreneurship & International Bus... Aston University 767,422
MSc Enterprise System Professional (SAP) Sheffield Hallam University 489,150
MSc Engineering Management Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Engineering Management Aston University 747,856
MSc Electronic and Electrical Engineerin... Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Electrical Power Engineering and Sys... Aston University 680,462
MSc Economics University of Birmingham 743,508
MSc Digital Marketing - UWT LSC London School of Commerce 345,666
MSc Development Management University of Birmingham 680,897
MSc Development Economics University of Birmingham 743,508
MSc Database Professional (Incorporating... Sheffield Hallam University 489,150
MSc Dance Science University of Wolverhampton 503,281
MSc Cybersecurity and Digital Forensics University of Wolverhampton 452,975
MSc Cyber Security Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Criminology with Forensic Psychology Middlesex University 521,760
MSc Consumer Psychology Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Construction Project Management University of Wolverhampton 503,281
MSc Construction Management Sheffield Hallam University 489,150
MSc Construction Law and Dispute Resolut... University of Wolverhampton 503,281
MSc Computer Science University of Wolverhampton 452,975
MSc Computer Science Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Computer Science Aston University 793,510
MSc Computer Games Development (Computin... Anglia Ruskin University ... 539,152
MSc Computer and Network Engineering Sheffield Hallam University 489,150
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด