| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

 

High School

หลักสูตรวิชาการ

ระดับที่แสดง: High School
พบ 31 รายการ
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด
หลักสูตร สถาบัน (บาท)
Year 12 Taylor College Sydney 617,136
Year 12 RMIT University 334,880
Year 11 Taylor College Sydney 617,136
Year 11 Taylor College Sydney 468,832
Year 11 RMIT University 334,880
Year 10 Taylor College Sydney 617,136
Year 10 Taylor College Sydney 468,832
GCSE Pathway Programme (Bursary) Bellerbys College Brighton 1,765,897
GCSE Pathway Principals Scholarship Prog... Bellerbys College Brighton 311,491
GCSE Pathway Exam Programe (Scholarship ... Bellerbys College Brighton 622,981
GCSE Pathway Exam Programe (Scholarship ... Bellerbys College Brighton 830,642
GCSE 1 year Programme (Bursary) Bellerbys College Brighton 913,993
GCSE 1 year Programme (Bursary) Bellerbys College Cambridge 913,993
GCSE 1 year Programme (Bursary) Bellerbys College London 913,993
Foundation Programme (Bursary) British Study Centres Oxford 837,425
Academic English Preparation (AEP) Taylor College Sydney 127,972
A - Level Programme (Bursary) Bellerbys College Brighton 1,864,509
A - Level Programme (Bursary) Bellerbys College Cambridge 1,864,509
A - Level Programme (Bursary) Bellerbys College London 1,864,509
A - Level 6 terms (3.7 - 3.8 GPA) Bellerbys College London 1,343,010
A - Level 6 terms (3.7 - 3.8 GPA) Bellerbys College Brighton 1,343,010
A - Level 6 terms (3.7 - 3.8 GPA) Bellerbys College Cambridge 1,343,010
A - Level 6 terms (3.4 - 3.6 GPA) Bellerbys College London 1,790,680
A - Level 6 terms (3.4 - 3.6 GPA) Bellerbys College Brighton 1,790,680
A - Level 6 terms (3.4 - 3.6 GPA) Bellerbys College Cambridge 1,790,680
A - Level 5 terms (3.7 - 3.8 GPA) Bellerbys College London 1,119,175
A - Level 5 terms (3.7 - 3.8 GPA) Bellerbys College Brighton 1,119,175
A - Level 5 terms (3.7 - 3.8 GPA) Bellerbys College Cambridge 1,119,175
A - Level 5 terms (3.4 - 3.6 GPA) Bellerbys College London 1,492,234
A - Level 5 terms (3.4 - 3.6 GPA) Bellerbys College Brighton 1,492,234
A - Level 5 terms (3.4 - 3.6 GPA) Bellerbys College Cambridge 1,492,234
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด