| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

รายชื่อสถาบันตามจุดเด่น - สมัครไม่ต้องใช้ IELTS

พบ 19 สถาบัน
Print | GBP
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

Browns English Brisbane, Brisbane, Australia

!!HOT!! Intensive GE(Full Time), IELTS, Camb...

สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
Week AUD ต่อ Week บาท
12 3,000 250 71,760
24 5,880 245 140,650
28 6,860 245 164,091
44 10,780 245 257,858

สมัครก่อน 31 December 2019

Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
Week AUD ต่อ Week บาท
12 5,220 435 124,862
24 9,840 410 235,373
28 11,060 395 264,555
44 17,380 395 415,730

!!HOT!! Intensive GE(Full Time), IELTS, Camb...
Barista Program
Browns English Brisbane จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์นอกแคมปัส
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว8.12ความเก่าแก่8 ปีนักเรียนไทย7 %จำนวนนักเรียน340 คน

  Navitas English Brisbane, Brisbane, Australia

  !!HOT!! Intensive - GE, IELTS, Cambridge (Day...

     
  สมัครก่อน 31 December 2018 และ จ่ายเงินก่อน 28 February 2019

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,040 255 48,797
  16 4,080 255 97,594
  24 6,120 255 146,390
  32 7,905 247 189,088
  40 9,690 242 231,785
  48 11,220 234 268,382

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,040 255 48,797
  16 4,080 255 97,594
  24 6,120 255 146,390
  32 8,160 255 195,187
  40 10,200 255 243,984
  48 12,240 255 292,781

  !!HOT!! Intensive - GE, IELTS, Cambridge (Day...
  Academic English
  GE, IELTS, Cambridge - Evening Class...
  Part-time GE
  Special Navitas English & Le Cordon Bleu, Gen...
  Special Navitas English & Le Cordon Bleu, Gen...
  Navitas English Brisbane จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • Free Job Club
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์นอกแคมปัส
 • หลักสูตรเตรียม IELTS
 • หลักสูตร Business English
 • หลักสูตร EAP
 • มี English Pathway
 • Min Age 16-17
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.50ความเก่าแก่23 ปีนักเรียนไทย6.5 %จำนวนนักเรียน300 คน

  Navitas English Darwin, Darwin, Australia

  !!HOT!! Intensive - GE (Day Time)...

   
  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,320 290 55,494
  16 4,640 290 110,989
  24 6,960 290 166,483
  32 9,280 290 221,978
  40 11,600 290 277,472
  48 13,920 290 332,966

  สมัครก่อน 31 December 2018 และ จ่ายเงินก่อน 28 February 2019

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,320 290 55,494
  16 4,640 290 110,989
  24 6,960 290 166,483
  32 8,990 281 215,041
  40 11,020 276 263,598
  48 12,760 266 305,219

  !!HOT!! Intensive - GE (Day Time)...
  Academic English
  Part-time GE
  Navitas English Darwin จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • Free Job Club
 • ชานเมือง
 • ศูนย์แคมปัส
 • หลักสูตรเตรียม IELTS
 • หลักสูตร EAP
 • มี English Pathway
 • Min Age 16-17
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.50ความเก่าแก่23 ปีนักเรียนไทย2 %จำนวนนักเรียน200 คน

  Navitas English Perth, Perth, Australia

  !!HOT!! Intensive - GE, IELTS, Cambridge (Day...

  IELTS, Cambridge เรียน 8-12 สัปดาห์
  สมัครก่อน 31 December 2018 และ จ่ายเงินก่อน 28 February 2019

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,160 270 51,667
  16 4,320 270 103,334
  24 6,480 270 155,002
  32 8,370 262 200,210
  40 10,260 257 245,419
  48 11,880 248 284,170

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,160 270 51,667
  16 4,320 270 103,334
  24 6,480 270 155,002
  32 8,640 270 206,669
  40 10,800 270 258,336
  48 12,960 270 310,003

  !!HOT!! Intensive - GE, IELTS, Cambridge (Day...
  Academic English
  GE, IELTS, Cambridge - Evening Class...
  Part-time GE
  Special Navitas English & Le Cordon Bleu, Gen...
  Special Navitas English & Le Cordon Bleu, Gen...
  Navitas English Perth จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • Free Job Club
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์นอกแคมปัส
 • หลักสูตรเตรียม IELTS
 • หลักสูตร Business English
 • หลักสูตร EAP
 • มี English Pathway
 • Min Age 16-17
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.50ความเก่าแก่23 ปีนักเรียนไทย6 %จำนวนนักเรียน250 คน

  Navitas English Sydney Hyde Park, Sydney, Australia

  !!HOT!! Intensive - GE, Cambridge, and IELTS ...

  Cambridge, IELTS เรียน 8 - 12 สัปดาห์ IELTS เรียน Mon - Fri : 10.25 am - 4.35 pm
  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,280 285 54,538
  16 4,560 285 109,075
  24 6,840 285 163,613
  32 9,120 285 218,150
  40 11,400 285 272,688
  48 13,680 285 327,226

  สมัครก่อน 31 December 2018 และ จ่ายเงินก่อน 28 February 2019

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,280 285 54,538
  16 4,560 285 109,075
  24 6,840 285 163,613
  32 8,835 276 211,333
  40 10,830 271 259,054
  48 12,540 261 299,957

  !!HOT!! Intensive - GE, Cambridge, and IELTS ...
  Academic English
  GE, IELTS - Evening
  Part-time GE
  Special Navitas English & Le Cordon Bleu, Gen...
  Special Navitas English & Le Cordon Bleu, Gen...
  Navitas English Sydney Hyde Park จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • Free Job Club
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์นอกแคมปัส
 • หลักสูตรเตรียม IELTS
 • หลักสูตร Business English
 • หลักสูตร EAP
 • มี English Pathway
 • Min Age 16-17
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.50ความเก่าแก่23 ปีนักเรียนไทย9 %จำนวนนักเรียน300 คน

  Navitas English Manly, Sydney, Australia

  !!HOT!! Intensive - GE, Combridge (Day Time)...

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,240 280 53,581
  16 4,480 280 107,162
  24 6,720 280 160,742
  32 8,960 280 214,323
  40 11,200 280 267,904
  48 13,440 280 321,485

  สมัครก่อน 31 December 2018 และ จ่ายเงินก่อน 28 February 2019

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,240 280 53,581
  16 4,480 280 107,162
  24 6,720 280 160,742
  32 8,680 271 207,626
  40 10,640 266 254,509
  48 12,320 257 294,694

  !!HOT!! Intensive - GE, Combridge (Day Time)...
  GE & IELTS (Evening Class)...
  Part-time GE
  Special Navitas English & Le Cordon Bleu, Gen...
  Navitas English Manly จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • Free Job Club
 • ชานเมือง
 • ศูนย์นอกแคมปัส
 • หลักสูตรเตรียม IELTS
 • หลักสูตร EAP
 • มี English Pathway
 • Min Age 16-17
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.45ความเก่าแก่23 ปีนักเรียนไทย4 %จำนวนนักเรียน400 คน

  Impact English College Melbourne, Melbourne, Australia

  !!HOT!! GE, IELTS, EAP, Business English, Ext...

  GE & Business Intake Every Monday  
  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,240 280 53,581
  16 4,480 280 107,162
  24 6,720 280 160,742
  32 8,960 280 214,323
  40 11,200 280 267,904
  48 13,440 280 321,485

  !!HOT!! GE, IELTS, EAP, Business English, Ext...
  Barista and Cafe English
  Cambridge FCE/CAE
  Impact English College Melbourne จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์แคมปัส
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว8.88ความเก่าแก่12 ปีนักเรียนไทย13 %จำนวนนักเรียน508 คน

  Browns English Gold Coast, Gold Coast, Australia

  !!HOT!! Intensive GE(Full Time), IELTS, Camb...

  สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  12 3,000 250 71,760
  24 5,880 245 140,650
  28 6,860 245 164,091
  44 10,780 245 257,858

  สมัครก่อน 31 December 2019

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  12 5,220 435 124,862
  24 9,840 410 235,373
  28 11,060 395 264,555
  44 17,380 395 415,730

  !!HOT!! Intensive GE(Full Time), IELTS, Camb...
  Barista Program
  Browns English Gold Coast จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • Free Job Club
 • Barista course
 • เมืองเล็ก
 • ศูนย์นอกแคมปัส
 • หลักสูตรเตรียม IELTS
 • หลักสูตร EAP
 • มี English Pathway
 • เริ่มทุกวันจันทร์
 • Min Age 12-15
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.03ความเก่าแก่13 ปีนักเรียนไทย7 %จำนวนนักเรียน280 คน

  Impact English College - Brisbane, Brisbane, Australia

  !!HOT!! GE, IELTS, EAP, Extreme English...

  GE : Intake Every Monday  
  สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,240 280 53,581
  16 4,480 280 107,162
  24 6,720 280 160,742
  32 8,960 280 214,323
  40 11,200 280 267,904
  48 13,440 280 321,485

  !!HOT!! GE, IELTS, EAP, Extreme English...
  Barista English
  Cambridge FCE/CAE
  Impact English College - Brisbane จุดเด่นสถาบัน
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.00

  SCE Sydney College of English, Sydney, Australia

  !!HOT!! Intensive GE (20 hrs)...

  Intake Any Monday
  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 2,880 360 68,890
  12 4,320 360 103,334
  16 5,760 360 137,779
  24 8,640 360 206,669
  36 12,960 360 310,003
  48 17,280 360 413,338
  52 18,720 360 447,782

  !!HOT!! Intensive GE (20 hrs)...
  GE, IELTS - Evening Class (20 hrs)...
  Occupational English Test Preparation (OET)...
  Super Intensive GE , EAP , IELTS, EHP, Cambri...
  SCE Sydney College of English จุดเด่นสถาบัน
 • หลักสูตร EAP
 • มี Evening Class
 • เริ่มทุกวันจันทร์
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.00ความเก่าแก่29 ปีจำนวนนักเรียน400 คน

  Access Language Centre Sydney, Sydney, Australia

  !!HOT!! Intensive GE , IELTS (20 hrs)...

  เรียน Mon to Fri เวลา 8.30 am - 1.10 pm Intake Any Monday IELTS / CAMBRIDGE PREPARATION : 130 AUD per course
  !!HOT!! Intensive GE , IELTS (20 hrs)...
  Evening - GE, IELTS (20hr)...
  Super Intensive GE, Business English (23hr)...
  Access Language Centre Sydney จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์นอกแคมปัส
 • หลักสูตรเตรียม IELTS
 • หลักสูตร Business English
 • หลักสูตร EAP
 • มี Evening Class
 • มี Student Residence
 • เริ่มทุกวันจันทร์
 • Min Age 16-17
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว6.10ความเก่าแก่19 ปีนักเรียนไทย7 %จำนวนนักเรียน560 คน

  AITT- Australian Institute of Technical Training, Melbourne, Australia

  !!HOT!! Cert III & Cert IV in EAL...

  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  24 4,680 195 111,946
  48 9,360 195 223,891

  !!HOT!! Cert III & Cert IV in EAL...
  AITT- Australian Institute of Technical Training จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์แคมปัส
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Joint CAS
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว4.32ความเก่าแก่9 ปีนักเรียนไทย16 %จำนวนนักเรียน1,200 คน

  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Ad Dip of Leadership and Management 1 ปี 6,000 AUD 143,520 บาท ขอราคา
  Ad Dip of Marketing and Communication 2 ปี 13,000 AUD 310,960 บาท ขอราคา
  Cert III in Hairdressing + Dip of Beauty Therapy 2 ปี 18,000 AUD 430,560 บาท ขอราคา
  Cert III in Light Vehicle Mechanical Technology + Cert IV + Dip of Automotive Management 2 ปี 6 เดือน 17,000 AUD 406,640 บาท ขอราคา
  Cert IV in Comercial Cookery + Dip + Ad Dip of Hospitality Management 2 ปี 18,000 AUD 430,560 บาท ขอราคา
  Cert IV in Commercial Cookery + Dip of Hospitality Management 2 ปี 14,000 AUD 334,880 บาท ขอราคา
  Dip of Beauty Therapy 1 ปี 8,900 AUD 212,888 บาท ขอราคา
  Dip of Community Services 2 ปี 16,990 AUD 406,401 บาท ขอราคา
  Dip of International Business 1 ปี 6,500 AUD 155,480 บาท ขอราคา
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 5,500 AUD 131,560 บาท ขอราคา
  Dip of Marketing and Communication 1 ปี 6 เดือน 8,900 AUD 212,888 บาท ขอราคา
  Dip of Remedial Massage 1 ปี 8,900 AUD 212,888 บาท ขอราคา
  Dip of Salon Management 1 ปี 6,000 AUD 143,520 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Cert III in Hairdressing 1 ปี 9,000 AUD 215,280 บาท ขอราคา
  Cert III in Individual Support 1 ปี 7,900 AUD 188,968 บาท ขอราคา
  Cert III in Light Vehicle Mechanical Technology 1 ปี 9,000 AUD 215,280 บาท ขอราคา
  Cert IV in Ageing Support 1 ปี 7,900 AUD 188,968 บาท ขอราคา
  Cert IV in Automotive Mechanical Diagnosis 6 เดือน 4,000 AUD 95,680 บาท ขอราคา
  Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 6 เดือน 11,000 AUD 263,120 บาท ขอราคา
  Cert IV in Community Services 1 ปี 7,900 AUD 188,968 บาท ขอราคา
  Cert IV in Marketing and Communication 1 ปี 6,000 AUD 143,520 บาท ขอราคา
  Cert IV in Massage Therapy 6 เดือน 5,000 AUD 119,600 บาท ขอราคา

  UIT - Universal Institute of Technology, Melbourne, Australia

  !! HOT !! GE

  Intake Date : Every Monday 
  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week AUD ต่อ Week บาท
  8 1,760 220 42,099
  16 3,520 220 84,198
  24 5,280 220 126,298
  36 7,920 220 189,446
  48 10,560 220 252,595

  !! HOT !! GE
  Active Conversation in English (ACE)...
  IELTS, EAP
  UIT - Universal Institute of Technology จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • Free Job Club
 • Barista course
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์แคมปัส
 • หลักสูตรเตรียม IELTS
 • หลักสูตร EAP
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว2.12ความเก่าแก่8 ปีนักเรียนไทย12 %จำนวนนักเรียน1,200 คน

  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Ad Diploma of Leadership & Management 1 ปี 1 เดือน 7,000 AUD 167,440 บาท ขอราคา
  Adv Dip of Marketing & Communication 1 ปี 1 เดือน 7,000 AUD 167,440 บาท ขอราคา
  Adv Dip of Program Management 1 ปี 1 เดือน 7,500 AUD 179,400 บาท ขอราคา
  Dip of Leadership & Management 1 ปี 1 เดือน 6,500 AUD 155,480 บาท ขอราคา
  Dip of Marketing & Communication 1 ปี 1 เดือน 6,500 AUD 155,480 บาท ขอราคา
  Dip of Project Management 1 ปี 1 เดือน 7,000 AUD 167,440 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Cert II in EAL (Access) 8 เดือน 4,000 AUD 95,680 บาท ขอราคา
  Cert III in EAL (Further Study) 8 เดือน 4,000 AUD 95,680 บาท ขอราคา
  Cert IV in Business 7 เดือน 4,000 AUD 95,680 บาท ขอราคา
  Cert IV in EAL (Further Study) 8 เดือน 4,000 AUD 95,680 บาท ขอราคา
  Cert IV in Marketing & Communication 8 เดือน 4,000 AUD 95,680 บาท ขอราคา
  Cert IV in Project Management Practice 7 เดือน 4,000 AUD 95,680 บาท ขอราคา

  Curtin University, Perth, Australia

  วิสัยทัศน์ของเราคือการให้การเข้าถึงที่หลากหลายของโอกาสในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาทั่วโลก วิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จคือการให้สภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐานให้นักศึกษามีด้านจริยธรรมสูง
  Curtin University จุดเด่นสถาบัน
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว3.20

  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  M of Chemical Engineering 1 ปี 6 เดือน 58,500 AUD 1,399,320 บาท ขอราคา
  M of Commerce 2 ปี 66,300 AUD 1,585,896 บาท ขอราคา
  M of Engineering Management 1 ปี 57,700 AUD 1,380,184 บาท ขอราคา
  M of Engineering Science (Electrical Engineering) 2 ปี 59,000 AUD 1,411,280 บาท ขอราคา
  M of Finance 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,107,496 บาท ขอราคา
  M of Human Resources 2 ปี 46,300 AUD 1,107,496 บาท ขอราคา
  M of Information Systems and Technology 1 ปี 8 เดือน 46,300 AUD 1,107,496 บาท ขอราคา
  M of International Business 1 ปี 8 เดือน 46,300 AUD 1,107,496 บาท ขอราคา
  M of Marketing 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,107,496 บาท ขอราคา
  M of Science (Project Management) 1 ปี 8 เดือน 46,600 AUD 1,114,672 บาท ขอราคา
  M of Taxation 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,107,496 บาท ขอราคา
  MBA 1 ปี 6 เดือน 56,200 AUD 1,344,304 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Graduate Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Grad Dip in Business 1 ปี 37,000 AUD 885,040 บาท ขอราคา
  Grad Dip in Chemical Engineering 1 ปี 38,400 AUD 918,528 บาท ขอราคา
  Grad Dip in Human Resources 1 ปี 30,400 AUD 727,168 บาท ขอราคา
  Grad Dip in Marketing 1 ปี 30,400 AUD 727,168 บาท ขอราคา
  Grad Dip in Professional Accounting 1 ปี 31,800 AUD 760,656 บาท ขอราคา
  Grad Dip in Project Management 1 ปี 30,600 AUD 731,952 บาท ขอราคา
  Grad Dip in Taxation 1 ปี 30,400 AUD 727,168 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Graduate Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Grad Cert in Applied Finance 6 เดือน 15,500 AUD 370,760 บาท ขอราคา
  Grad Cert in Business 6 เดือน 18,500 AUD 442,520 บาท ขอราคา
  Grad Cert in Chemical Engineering 6 เดือน 19,200 AUD 459,264 บาท ขอราคา
  Grad Cert in Information Systems and Technology 6 เดือน 15,200 AUD 363,584 บาท ขอราคา
  Grad Cert in Marketing 6 เดือน 15,200 AUD 363,584 บาท ขอราคา
  Grad Cert in Professional Accounting 6 เดือน 15,800 AUD 377,936 บาท ขอราคา
  Grad Cert in Project Management 6 เดือน 15,300 AUD 365,976 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  B of Technology (Computer Systems and Networking) 3 ปี 110,000 AUD 2,631,200 บาท ขอราคา
  B of Arts (Humanities) 3 ปี 92,000 AUD 2,200,640 บาท ขอราคา
  B of Science (Computing) 3 ปี 114,500 AUD 2,738,840 บาท ขอราคา
  B of Science (Molecular Genetics and Biotechnology) 3 ปี 110,000 AUD 2,631,200 บาท ขอราคา
  BBA 3 ปี 93,000 AUD 2,224,560 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Dip of Arts & Creative Industries (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 502,320 บาท ขอราคา
  Dip of Arts & Creative Industries (Stage 2) 1 ปี 28,600 AUD 684,112 บาท ขอราคา
  Dip of Commerce (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 502,320 บาท ขอราคา
  Dip of Commerce (Stage 2) 1 ปี 28,400 AUD 679,328 บาท ขอราคา
  Dip of Health Sciences (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 502,320 บาท ขอราคา
  Dip of Health Sciences (Stage 2) 1 ปี 34,600 AUD 827,632 บาท ขอราคา
  Dip of IT (Stage 1) 8 เดือน 21,000 AUD 502,320 บาท ขอราคา
  Dip of IT (Stage 2) 1 ปี 32,600 AUD 779,792 บาท ขอราคา
  Diploma of Engineering (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 502,320 บาท ขอราคา
  Diploma of Engineering (Stage 2) 1 ปี 34,600 AUD 827,632 บาท ขอราคา

  Viva College, Brisbane, Australia

  !!HOT!! Intensive English,IELTS,Cambridge,Eng...

  GE  (Beginner To Advance)  เรียนจันทร์ - ศุกร์ 9:15 am - 4:30 pm / IELTS , Cambridge(for Inter-mediate)  , Eng for Engineering (for Upper Inter-mediate)  เรียน Mon to Fri 8:15 am - 2:15 pm  
  !!HOT!! Intensive English,IELTS,Cambridge,Eng...
  Intensive English, IELTS, EAP, Cambridge (Nig...
  Viva College จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์นอกแคมปัส
 • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
 • Rating-1
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.00ความเก่าแก่13 ปีนักเรียนไทย9 %จำนวนนักเรียน600 คน

  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Ad Dip of Leadership and Management 1 ปี 1 เดือน 6,700 AUD 160,264 บาท ขอราคา
  Cert IV + Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 6,860 AUD 164,091 บาท ขอราคา
  Dip of Accounting 1 ปี 1 เดือน 6,500 AUD 155,480 บาท ขอราคา
  Dip of Business 7 เดือน 3,990 AUD 95,441 บาท ขอราคา
  Dip of Business + Adv Dip of Leadership and Management 2 ปี 2 เดือน 9,990 AUD 238,961 บาท ขอราคา
  Dip of Business + Dip of Accounting 1 ปี 8 เดือน 9,790 AUD 234,177 บาท ขอราคา
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 1 เดือน 6,500 AUD 155,480 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Cert II + Cert III in Tourism 1 ปี 1 เดือน 5,980 AUD 143,042 บาท ขอราคา
  Cert II in Business 6 เดือน 2,490 AUD 59,561 บาท ขอราคา
  Cert II in Customer Engagement 6 เดือน 2,490 AUD 59,561 บาท ขอราคา
  Cert II in Tourism 6 เดือน 2,490 AUD 59,561 บาท ขอราคา
  Cert III in Business Administation 7 เดือน 3,490 AUD 83,481 บาท ขอราคา
  Cert III in Tourism 7 เดือน 3,590 AUD 85,873 บาท ขอราคา
  Cert IV in Business 7 เดือน 3,600 AUD 86,112 บาท ขอราคา
  อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
  23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
  อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด
  พบ 19 สถาบัน
  เรียงตาม