Tel. +6662 5915000 | Fax +662 1067711 | manager@hydefly.com | สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

ออสเตรเลีย

เรียนภาษาออสเตรเลีย

M of Chemical Engineering

ข้อมูลสำคัญของ M of Chemical Engineering

ระดับ : Master Degree ระยะเวลา : 1 ปี 6 เดือน
เริ่มเรียน : 5 ก.พ. 61
2 ก.ค. 61
งบประมาณ : 58,500 AUD หรือ 1,411,605 บาท
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 20 ก.ย. 61
24.13 AUD 25.40 CAD 22.30 NZD 43.10 GBP 32.53 USD 24.01 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

รายละเอียดหลักสูตร M of Chemical Engineering

http://courses.curtin.edu.au/course_overview/postgraduate/Master-ChemicalEngineering

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

About Curtin University

วิสัยทัศน์ของเราคือการให้การเข้าถึงที่หลากหลายของโอกาสในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาทั่วโลก วิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จคือการให้สภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐานให้นักศึกษามีด้านจริยธรรมสูง

Curtin University

ข้อมูลสำคัญ
ความเก่าแก่-นักเรียนไทย-จำนวนนักเรียน-

จุดเด่น Curtin University

  • สมัครไม่ต้องใช้ IELTS
  • Rating-1

หลักสูตรอื่นๆ ยอดนิยม

หลักสูตรระดับ Master Degree

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
M of Chemical Engineering 1 ปี 6 เดือน 58,500 AUD 1,411,605 บาท ขอราคา
M of Commerce 2 ปี 66,300 AUD 1,599,819 บาท ขอราคา
M of Engineering Management 1 ปี 57,700 AUD 1,392,301 บาท ขอราคา
M of Engineering Science (Electrical Engineering) 2 ปี 59,000 AUD 1,423,670 บาท ขอราคา
M of Finance 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,117,219 บาท ขอราคา
M of Human Resources 2 ปี 46,300 AUD 1,117,219 บาท ขอราคา
M of Information Systems and Technology 1 ปี 8 เดือน 46,300 AUD 1,117,219 บาท ขอราคา
M of International Business 1 ปี 8 เดือน 46,300 AUD 1,117,219 บาท ขอราคา
M of Marketing 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,117,219 บาท ขอราคา
M of Science (Project Management) 1 ปี 8 เดือน 46,600 AUD 1,124,458 บาท ขอราคา
M of Taxation 1 ปี 6 เดือน 46,300 AUD 1,117,219 บาท ขอราคา
MBA 1 ปี 6 เดือน 56,200 AUD 1,356,106 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Graduate Diploma

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Grad Dip in Business 1 ปี 37,000 AUD 892,810 บาท ขอราคา
Grad Dip in Chemical Engineering 1 ปี 38,400 AUD 926,592 บาท ขอราคา
Grad Dip in Human Resources 1 ปี 30,400 AUD 733,552 บาท ขอราคา
Grad Dip in Marketing 1 ปี 30,400 AUD 733,552 บาท ขอราคา
Grad Dip in Professional Accounting 1 ปี 31,800 AUD 767,334 บาท ขอราคา
Grad Dip in Project Management 1 ปี 30,600 AUD 738,378 บาท ขอราคา
Grad Dip in Taxation 1 ปี 30,400 AUD 733,552 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Graduate Certificate

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Grad Cert in Applied Finance 6 เดือน 15,500 AUD 374,015 บาท ขอราคา
Grad Cert in Business 6 เดือน 18,500 AUD 446,405 บาท ขอราคา
Grad Cert in Chemical Engineering 6 เดือน 19,200 AUD 463,296 บาท ขอราคา
Grad Cert in Information Systems and Technology 6 เดือน 15,200 AUD 366,776 บาท ขอราคา
Grad Cert in Marketing 6 เดือน 15,200 AUD 366,776 บาท ขอราคา
Grad Cert in Professional Accounting 6 เดือน 15,800 AUD 381,254 บาท ขอราคา
Grad Cert in Project Management 6 เดือน 15,300 AUD 369,189 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Bachelor Degree

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
B of Technology (Computer Systems and Networking) 3 ปี 110,000 AUD 2,654,300 บาท ขอราคา
B of Arts (Humanities) 3 ปี 92,000 AUD 2,219,960 บาท ขอราคา
B of Science (Computing) 3 ปี 114,500 AUD 2,762,885 บาท ขอราคา
B of Science (Molecular Genetics and Biotechnology) 3 ปี 110,000 AUD 2,654,300 บาท ขอราคา
BBA 3 ปี 93,000 AUD 2,244,090 บาท ขอราคา

หลักสูตรระดับ Diploma

หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Dip of Arts & Creative Industries (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 506,730 บาท ขอราคา
Dip of Arts & Creative Industries (Stage 2) 1 ปี 28,600 AUD 690,118 บาท ขอราคา
Dip of Commerce (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 506,730 บาท ขอราคา
Dip of Commerce (Stage 2) 1 ปี 28,400 AUD 685,292 บาท ขอราคา
Dip of Health Sciences (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 506,730 บาท ขอราคา
Dip of Health Sciences (Stage 2) 1 ปี 34,600 AUD 834,898 บาท ขอราคา
Dip of IT (Stage 1) 8 เดือน 21,000 AUD 506,730 บาท ขอราคา
Dip of IT (Stage 2) 1 ปี 32,600 AUD 786,638 บาท ขอราคา
Diploma of Engineering (Stage 1) 1 ปี 21,000 AUD 506,730 บาท ขอราคา
Diploma of Engineering (Stage 2) 1 ปี 34,600 AUD 834,898 บาท ขอราคา

Curtin University, เพิร์ธ, ออสเตรเลีย

Address: Curtin University GPO Box U1987 Perth Western Australia 6845

About Curtin University

วิสัยทัศน์ของเราคือการให้การเข้าถึงที่หลากหลายของโอกาสในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาทั่วโลก วิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จคือการให้สภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมมาตรฐานให้นักศึกษามีด้านจริยธรรมสูง

Curtin University Gallery