| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

แทมปา

อเมริกา

พบ 3 สถาบัน
1
Print | ถูกสุด ต่อ Week 225.00 USD
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 23 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.35 CAD 22.39 NZD 43.37 GBP 32.88 USD 24.12 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

University of Southern Florida, แทมปา, อเมริกา

ตั้งอยู่ในเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา ตั้งแต่ INTO USF ได้ต้อนรับนักเรียนกลุ่มแรกในปี 2010 ได้ช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติมากกว่า 2,000 คน จาก 60 ประเทศ แก้ไขทักษะทางภาษาอังกฤษ ภายในศูนย์นักเรียนสามารถใช้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างภายในมหาวิทยาลัยได้
University of Southern Florida จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • ชานเมือง
 • ศูนย์แคมปัส
 • ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว7.00

  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Graduate Pathway in Music (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Adult Education (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Adult Education (Standard) (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in American Studies (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in American Studies (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Architecture (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Architecture (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Biology (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Biology (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Biomedical Engineering (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Biomedical Engineering (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Business Administration (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Business Administration (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Chemical Engineering (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Chemical Engineering (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Civil and Environmental Engineering (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Civil and Environmental Engineering (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Computer Science and Engineering (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Computer Science and Engineering (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Economics (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Economics (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Electrical Engineering (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Electrical Engineering (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Engineering Management (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Engineering Management (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Entrepreneurship in Applied Technologies (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Entrepreneurship in Applied Technologies (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Exercise Science (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Exercise Science (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Film Studies (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Film Studies (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Finance (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Finance (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Geology (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Geology (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Global Sustainability (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Global Sustainability (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Humanities (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Humanities (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Industrial Engineering (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Industrial Engineering (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Library and Information Science (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Library and Information Science (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Management (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Management (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Management Information Systems (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Management Information Systems (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Marketing (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Marketing (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Marketing (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Mass Communications (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Mass Communications (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Mathematics (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Mathematics (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Mechanical Engineering (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Mechanical Engineering (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Microbiology (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Microbiology (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Music (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Physics (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Physics (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Political Science (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Political Science (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Statistics (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Statistics (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Urban and Regional Planning (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Urban and Regional Planning (Standard) 9 เดือน 28,180 USD 926,558 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Urban and Regional Planning (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Graduate Pathway in Urban and Regional Planning (Accelerated) 4 เดือน 16,205 USD 532,820 บาท ขอราคา
  Master of Architecture 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Arts in Adult Education 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Arts in American Studies 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Arts in Economics 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Arts in Global Sustainability 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Arts in Library and Information Science 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Arts in Mass Communications 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Arts in Mathematics 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Arts in Political Science 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Arts in Statistics 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Business Administration (MBA) 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Industrial Engineering 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Liberal Arts in Film Studies 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Liberal Arts in Humanities 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Music 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Biology 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Biomedical Engineering 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Chemical Engineering 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Civil Engineering 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Computer Science 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Electrical Engineering 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Engineering Management 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Entrepreneurship in Applied Technologies 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Exercise Science 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Finance 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Geology 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Management 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Management Information Systems 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Marketing 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Materials Science and Engineering 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Mechanical Engineering 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Microbiology 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Science in Physics 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Urban and Community Design 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา
  Master of Urban and Regional Planning 2 ปี 44,210 USD 1,453,625 บาท ขอราคา

  ELS Tampa - University of Tampa, แทมปา, อเมริกา

  ELS Tampa - University of Tampa จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์แคมปัส
 • ศูนย์สอบ TOEFL
 • ศูนย์สอบ IELTS
 • หลักสูตร EAP
 • มี English Pathway
 • Min Age 16-17
 • ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.62ความเก่าแก่86 ปีจำนวนนักเรียน8,310 คน

  อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 23 ต.ค. 61
  23.92 AUD 25.35 CAD 22.39 NZD 43.37 GBP 32.88 USD 24.12 SGD
  อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด
  พบ 3 สถาบัน
  1
  เรียงตาม