| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

เชล์มฟอร์ด

อังกฤษ

พบ 1 สถาบัน
1
Print | ถูกสุด ต่อ Week 273.00 GBP
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 23 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.35 CAD 22.39 NZD 43.37 GBP 32.88 USD 24.12 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

Anglia Ruskin University Chelmsford, เชล์มฟอร์ด, อังกฤษ

Anglia Ruskin University Chelmsford ข้อมูลสำคัญ

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
MA Early childhood education 1 ปี 11,900 GBP 516,103 บาท ขอราคา
MA Education 1 ปี 11,900 GBP 516,103 บาท ขอราคา
MSc Accounting and Finance 1 ปี 11,900 GBP 516,103 บาท ขอราคา
MSc Cloud Computing 1 ปี 12,400 GBP 537,788 บาท ขอราคา
MSc Cyber Security 1 ปี 12,400 GBP 537,788 บาท ขอราคา
MSc Engineering Management 1 ปี 12,400 GBP 537,788 บาท ขอราคา
MSc Finance 1 ปี 11,900 GBP 516,103 บาท ขอราคา
MSc International Nursing Studies 1 ปี 12,400 GBP 537,788 บาท ขอราคา
MSc Medical Technology 1 ปี 13,400 GBP 581,158 บาท ขอราคา
MSc Pharmaceutical Science 1 ปี 12,400 GBP 537,788 บาท ขอราคา
MSc Project Management 1 ปี 12,400 GBP 537,788 บาท ขอราคา
MSc Public Health 1 ปี 12,400 GBP 537,788 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
BA (Hons) Education Studies (Year 2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BA (Hons) Architectural Technology (Year1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BA (Hons) Architectural Technology (Year2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BA (Hons) Architecture (Year1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BA (Hons) Architecture (Year2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BA (Hons) Early Childhood Studies (Year 1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BA (Hons) Early Childhood Studies (Year 2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BA (Hons) Education Studies (Year 1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BA (Hons) Policing and Criminal Justice (Year 1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BA (Hons) Policing and Criminal Justice (Year 2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BA (Hons) Primary Education Studies (Year 2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BA (Hons) Primary Education Studies (Year 1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BEng (Hons) Civil Engineering (Year 1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
Beng (Hons) Civil Engineering (Year2,3) 2 ปี 24,400 GBP 1,058,228 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Accounting and Finance (Year 2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Applied Nutritional Science (Year1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Applied Nutritional Science (Year2,3) 2 ปี 24,400 GBP 1,058,228 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Building Surveying (Year1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Building Surveying (Year2,3) 2 ปี 24,400 GBP 1,058,228 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Business Information Systems (Year 1) 1 ปี 11,000 GBP 477,070 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Business Information Systems (Year 2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Business Management and Finance (Year 2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Business Management and Leadership (Year 2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Civil Engineering (Year 1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Civil Engineering (Year2,3) 2 ปี 24,400 GBP 1,058,228 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Computer Network (Year 1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Computer Network (Year 2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Construction Management (Year 1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Construction Management (Year2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Finance and Business Analytics (Year 2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Mechanical Engineering (Year1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Mechanical Engineering (Year2,3) 2 ปี 24,400 GBP 1,058,228 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Medical Science (Year1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Medical Science (Year2,3) 2 ปี 24,400 GBP 1,058,228 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Pharmaceutical Science (Year1) 2 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Pharmaceutical Science (Year2,3) 2 ปี 24,400 GBP 1,058,228 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Public Health (Year1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Public Health (Year2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Quantity Surveying (Year 1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Quantity Surveying (Year2,3) 2 ปี 24,400 GBP 1,058,228 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Social Care and Well-being (Older Person) (Year1) 1 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Social Care and Well-being (Older Person) (Year2) 2 ปี 11,700 GBP 507,429 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Social Care and Well-being (Year1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Social Care and Well-being (Year2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Software Development (Year 1) 1 ปี 12,000 GBP 520,440 บาท ขอราคา
BSc (Hons) Software Development (Year 2,3) 2 ปี 23,400 GBP 1,014,858 บาท ขอราคา
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 23 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.35 CAD 22.39 NZD 43.37 GBP 32.88 USD 24.12 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด
พบ 1 สถาบัน
1
เรียงตาม