Tel. +6662 5915000 | Fax +662 1067711 | manager@hydefly.com | สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

บริสเบน

ออสเตรเลีย

พบ 32 สถาบัน
Print | ถูกสุด ต่อ Week 160.00 AUD
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ส.ค. 61
24.77 AUD 25.66 CAD 22.68 NZD 43.06 GBP 33.47 USD 24.49 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

Australian College of Dance Brisbane, บริสเบน, ออสเตรเลีย

ALG ACD Brisbane
Australian College of Dance Brisbane ข้อมูลสำคัญ

หลักสูตรระดับ Certificate
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Cert III in Assistant Dance Teaching 1 ปี 1 เดือน 7,160 AUD 177,353 บาท ขอราคา
Cert IV in Dance Teaching and Management 1 ปี 1 เดือน 7,160 AUD 177,353 บาท ขอราคา

ILSC Brisbane, บริสเบน, ออสเตรเลีย

!!HOT!! GE Morning 24L (FT)...

เรียน จันทร์ – ศุกร์ (8.30น. ถึง 13.00น.)
!!HOT!! GE Morning 24L (FT)...
GE Afternoon 24L (FT)
GE Evening 24 (FT)
GE Intensive 33L (FT)
ILSC Brisbane จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์นอกแคมปัส
 • ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว2.00

  หลักสูตรระดับ Diploma
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Dip of International Business 6 เดือน 6,000 AUD 148,620 บาท ขอราคา
  Dip of Leadership and Management 1 ปี 4 เดือน 12,000 AUD 297,240 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Certificate
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Cert II in Business 9 เดือน 5,800 AUD 143,666 บาท ขอราคา
  Cert II in Customer Engagement 9 เดือน 5,800 AUD 143,666 บาท ขอราคา
  Cert III in Business 1 ปี 4 เดือน 11,600 AUD 287,332 บาท ขอราคา
  Cert IV in Business 9 เดือน 5,800 AUD 143,666 บาท ขอราคา
  Cert IV in International Trade 9 เดือน 5,800 AUD 143,666 บาท ขอราคา
  อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ส.ค. 61
  24.77 AUD 25.66 CAD 22.68 NZD 43.06 GBP 33.47 USD 24.49 SGD
  อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด
  พบ 32 สถาบัน
  เรียงตาม