Tel. +6662 5915000 | Fax +662 1067711 | manager@hydefly.com | สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

รายชื่อสถาบันตามแบรนด์ - MPW

พบ 3 สถาบัน
1
เรียงตาม
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 19 มิ.ย. 61
24.86 AUD 25.04 CAD 23.47 NZD 44.05 GBP 32.81 USD 24.52 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

MPW London, London, United Kingdom

MPW London คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.02

MPW Cambridge, Cambridge, United Kingdom

MPW Cambridge คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ

MPW Birmingham, Birmingham, United Kingdom

MPW Birmingham คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ

หลักสูตรระดับ Foundation
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
NCUK International Foundation Year (IFY) 1 ปี 6 เดือน 17,700 GBP 779,685 บาท ขอราคา
พบ 3 สถาบัน
1
เรียงตาม