| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

รายชื่อสถาบันตามแบรนด์ - SERO

พบ 4 สถาบัน
1
เรียงตาม
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.86 AUD 25.48 CAD 22.24 NZD 43.46 GBP 32.70 USD 24.05 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

SERO Insitute Gold Coast Southport, Gold Coast, Australia

!!HOT!! GE (FT)

เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  
สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
Week AUD ต่อ Week บาท
8 1,600 200 38,176
16 3,200 200 76,352
24 4,800 200 114,528
36 6,480 180 154,613
48 8,640 180 206,150

!!HOT!! GE (FT)
IELTS
SERO Insitute Gold Coast Southport คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.60

หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา
Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,230 บาท ขอราคา
Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,230 บาท ขอราคา
Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 214,740 บาท ขอราคา
Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,230 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Certificate
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 71,580 บาท ขอราคา
Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 71,580 บาท ขอราคา
Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา
Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 95,440 บาท ขอราคา
Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 286,320 บาท ขอราคา
Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา

SERO Institute Mount Gravatt Campus, Brisbane, Australia

!!HOT!! GE (FT)

เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
Week AUD ต่อ Week บาท
8 1,600 200 38,176
16 3,200 200 76,352
24 4,800 200 114,528
36 6,480 180 154,613
48 8,640 180 206,150

!!HOT!! GE (FT)
IELTS
SERO Institute Mount Gravatt Campus คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.60

หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา
Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,230 บาท ขอราคา
Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,230 บาท ขอราคา
Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 214,740 บาท ขอราคา
Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,230 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Certificate
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 71,580 บาท ขอราคา
Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 71,580 บาท ขอราคา
Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา
Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 95,440 บาท ขอราคา
Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 286,320 บาท ขอราคา
Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา

SERO Institute Queen Street Mall Campus, Brisbane, Australia

!!HOT!! GE (FT)

เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
Week AUD ต่อ Week บาท
8 1,600 200 38,176
16 3,200 200 76,352
24 4,800 200 114,528
36 6,480 180 154,613
48 8,640 180 206,150

!!HOT!! GE (FT)
IELTS
SERO Institute Queen Street Mall Campus คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.60

หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา
Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,230 บาท ขอราคา
Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,230 บาท ขอราคา
Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 214,740 บาท ขอราคา
Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,230 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Certificate
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 71,580 บาท ขอราคา
Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 71,580 บาท ขอราคา
Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา
Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 95,440 บาท ขอราคา
Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 286,320 บาท ขอราคา
Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา

SERO Institute North Quay Campus, Brisbane, Australia

!!HOT!! GE (FT)

เรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
สมัครและจ่ายเงินก่อน 31 December 2018

Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
Week AUD ต่อ Week บาท
8 1,600 200 38,176
16 3,200 200 76,352
24 4,800 200 114,528
36 6,480 180 154,613
48 8,640 180 206,150

!!HOT!! GE (FT)
IELTS
SERO Institute North Quay Campus คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.60

หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Adv Dip of Business 1 ปี 10 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา
Dip of Business 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,230 บาท ขอราคา
Dip of Business Administration 1 ปี 2 เดือน 5,500 AUD 131,230 บาท ขอราคา
Dip of Hospitality Management 1 ปี 6 เดือน 9,000 AUD 214,740 บาท ขอราคา
Dip of Leadership and Management 1 ปี 2 เดือน 5,000 AUD 119,300 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Certificate
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Cert III in Business 8 เดือน 3,000 AUD 71,580 บาท ขอราคา
Cert III in Business Administration 8 เดือน 3,000 AUD 71,580 บาท ขอราคา
Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 4 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา
Cert III in Hospitality 10 เดือน 4,000 AUD 95,440 บาท ขอราคา
Cert IV in Commercial Cookery 1 ปี 11 เดือน 12,000 AUD 286,320 บาท ขอราคา
Cert IV in Hospitality 1 ปี 1 เดือน 8,000 AUD 190,880 บาท ขอราคา
พบ 4 สถาบัน
1
เรียงตาม