| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

รายชื่อสถาบันตามแบรนด์ - StudyGroup US

พบ 8 สถาบัน
1
เรียงตาม
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

City College of New York, New York City, United States

City College of New York คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.50

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Master of Arts (M.A.) 2 ปี 75,180 USD 2,465,152 บาท ขอราคา
Master of Biomedical Engineering Ph.D. 2 ปี 75,180 USD 2,465,152 บาท ขอราคา
Master of Customer Intelligence and Analytics 2 ปี 103,320 USD 3,387,863 บาท ขอราคา
Master of Engineering (M.E.) (Professional Master’s Degree) 2 ปี 75,180 USD 2,465,152 บาท ขอราคา
Master of Science (M.S.) 2 ปี 75,180 USD 2,465,152 บาท ขอราคา
Master of Science (M.S.) (Engineering) 2 ปี 75,180 USD 2,465,152 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
B.A.in International Studies Program 4 ปี 83,520 USD 2,738,621 บาท ขอราคา
B.A.in Management and Administration 4 ปี 83,520 USD 2,738,621 บาท ขอราคา
B.E. in Computer Engineering 4 ปี 83,520 USD 2,738,621 บาท ขอราคา
B.E.in Civil Engineering 4 ปี 83,520 USD 2,738,621 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts (B.A.) 4 ปี 83,520 USD 2,738,621 บาท ขอราคา
Bachelor of Engineering (B.E.) 4 ปี 83,520 USD 2,738,621 บาท ขอราคา
Bachelor of Science (B.S.) 4 ปี 83,520 USD 2,738,621 บาท ขอราคา

James Madison University, Harrisonburg, United States

James Madison University คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.50

Roosevelt University, Chicago, United States

Roosevelt University คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.50

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Master of Business Administration (MBA) 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Public Administrator (MPA) 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Science in Accounting 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Science in Actuarial Science 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Science in Biology 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Science in Biotechnology and Chemical Science 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Science in Computer Science 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Science in Economics 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Science in Hospitality & Tourism Management 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Science in Human Resource Management 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Science in Integrated Marketing Communications 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Science in Mathematics 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Master of Science in Real Estate 2 ปี 36,780 USD 1,206,016 บาท ขอราคา
Pre-Master' Program in Computer Science (2 Semester Program) 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master' Program in Hospitality & Tourism Management (2 Semester Program) 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master' Program in Mathematics (2 Semester Program) 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master's Pogram in Business Administration (MBA) 2 Semester Program 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Accounting (1 Semester Program) 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Accounting (2 Semester Program) 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Actuarial Science (1 Semester Program) 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Actuarial Science (2 Semester Program) 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Biology (1 Semester Program) 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Biology (2 Semester Program) 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Biotechnology and Chemical (2 Semester Program) 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Biotechnology and Chemical Science (1 Semester Program) 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Business Administration (MBA) 1 Semester Program 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Computer Science (1 Semester Program) 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Economics (1 Semester Program) 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Economics (2 Semester Program) 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Hospitality & Tourism Management (1 Semester Program) 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Human Resource Management (1 Semester Program) 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Human Resource Management (2 Semester Program) 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Integrated Marketing Communications (1 Semester Program) 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Integrated Marketing Communications (2 Semester Program) 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Public Administration (MPA) 1 Semester Program 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Public Administration (MPA) 2 Semester Program 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Real Estate (1 Semester Program) 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program in Real Estate (2 Semester Program) 8 เดือน 20,280 USD 664,981 บาท ขอราคา
Pre-Master's Program Mathematics (1 Semester Program) 4 เดือน 12,280 USD 402,661 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Bachelor of Arts in Actuarial Science 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Biology 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Chemistry 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Criminal Justice (BACJ) 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Economics 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in English 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in History 2 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Information Technology 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Integrated Marketing Communications 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in International Studies 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Journalism 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Mathematics 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Media Studies 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Philosophy 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Political Science 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Psychology 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Social Justice Studies 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Sociology 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Sustainability Studies 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Science in Actuarial Science 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Science in Biochemistry 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Science in Biology 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Science in Chemistry 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Science in Computer Science 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Science in Data Analytics 4 ปี 190,200 USD 6,236,658 บาท ขอราคา
Bachelor of Science in Hospitality and Tourism Management (BSHTM) 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
Bachelor of Science in Mathematics 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
BSBA in Accounting 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
BSBA in Finance 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
BSBA in Human Resource Management 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
BSBA in Management 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
BSBA in Marketing 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
BSBA in Social Entrepreneurship 4 ปี 109,200 USD 3,580,668 บาท ขอราคา
IY 1 in Data Analytics (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY 1 in Media Studies (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY in Computer Science (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Accounting (2-Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Accounting (3-Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Accounting (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Actuarial Science (2-Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Actuarial Science (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Actuarial Science (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Biochemistry (2-Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Biochemistry (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Biochemistry (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Biology (2-Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Biology (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Biology (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Chemistry (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Chemistry (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Chemistry (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Computer Science (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Computer Science (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Criminal Justice (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Criminal Justice (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Criminal Justice (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Data Analytics (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Data Analytics (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Early Childcare and Education (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Early Childcare and Education (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Early Childrencare Education (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Economics (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Economics (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Economics (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in English (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in English (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in English (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Finance (2-Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Finance (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Finance (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in History (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in History (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in History (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Hospitality & Tourism Management (2-Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Hospitality & Tourism Management (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Hospitality & Tourism Management (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Human Resource Management (2-Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Human Resource Management (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Human Resource Management (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Information Technology (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Information Technology (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Information Technology (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Integrated Marketing Communications (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Integrated Marketing Communications (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Integrated Marketing Communications (EAP+3 Semester) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in International Studies (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in International Studies (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in International Studies (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Journalism (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Journalism (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Journalism (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Management (2-Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Management (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Management (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Marketing (2-Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Marketing (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Marketing (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Mathematics (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Mathematics (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Mathematics (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Media Studies (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Media Studies (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Philosophy (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Philosophy (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Philosophy (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Political Science (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Political Science (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Political Science (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Psychology (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Psychology (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Psychology (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Social Entrepreneurship (2-Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Social Entrepreneurship (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Social Entrepreneurship (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Social Justice Studies (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Social Justice Studies (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Social Justice Studies (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Sociology (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Sociology (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Sociology (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา
IY1 in Sustainability Studies (2 Semester Program) 8 เดือน 27,300 USD 895,167 บาท ขอราคา
IY1 in Sustainability Studies (3 Semester Program) 1 ปี 35,700 USD 1,170,603 บาท ขอราคา
IY1 in Sustainability Studies (EAP+3 Semester Program) 1 ปี 4 เดือน 42,300 USD 1,387,017 บาท ขอราคา

University of Vermont, Burlington, VT, United States

University of Vermont คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.50

Widener University, Philadelphia, United States

Widener University คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.50

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
M in Public Administration 2 ปี 85,680 USD 2,809,447 บาท ขอราคา
M of Business 2 ปี 85,680 USD 2,809,447 บาท ขอราคา
M of Engineering 2 ปี 85,680 USD 2,809,447 บาท ขอราคา
M of Social Work 2 ปี 85,680 USD 2,809,447 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
B of Accounting 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of Computer Science 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of Digital Media Informatics 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of Economics 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of Electrical Engineering 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of Finance 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of Fine Arts 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of Hospitality Management 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of International Business 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of Management 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of Mechanical Engineering 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of Robotics Engineering 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา
B of Social Work 4 ปี 173,184 USD 5,678,703 บาท ขอราคา

LIU Brooklyn, New York City, United States

LIU Brooklyn คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.01

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
M.A. in Art 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.A. in Museum Studies 1 ปี 36,030 USD 1,181,424 บาท ขอราคา
M.B.A. in Management 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.F.A. in Fine Arts and Design 2 ปี 72,060 USD 2,362,847 บาท ขอราคา
M.F.A. in Theatre 2 ปี 70,260 USD 2,303,825 บาท ขอราคา
M.S. in Accountancy (Professional Accountancy) 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.S. in Accountancy (Taxation) 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.S. in Biomedical Sciences 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.S. in Cardiovascular Perfusion 1 ปี 32,427 USD 1,063,281 บาท ขอราคา
M.S. in Information Systems 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.S. in Management Engineering 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
Master of Business Administration (M.B.A.) 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
B.A. in Theatre Arts 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Art 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Arts Management 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Digital Art and Design 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Film 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Photography 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Public Relations 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Theater Arts (Acting) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Theater Arts (Design and Production) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Theater Arts (Directing and Playwriting) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Theater Arts (Musical Theatre) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A./M.B.A. in Arts Management 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Accountancy 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Art Therapy 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Business Administration (Finance) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Business Administration (International Business) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Business Administration (Management Information Systems) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Business Administration (Marketing) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Computer Science 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Fashion Merchandising 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา

Royal Roads University, Victoria, Canada

!!HOT!! English for Academic Purposes (EAP)...

Intake: Jan, May or Sep / Entry Requirements: IELTS 4.5, TOEFL 45 (study 2 semester) / IELTS 5.0, TOEFL 50 (study 1 semester)
Royal Roads University คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว4.00

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Master of Arts in Intercultural & International Communication (MAIIC) 2 ปี 29,580 CAD 753,994 บาท ขอราคา
Master of Arts in Tourism Management 2 ปี 33,260 CAD 847,797 บาท ขอราคา
Master of Global Management (MGM) 1 ปี 6 เดือน 30,460 CAD 776,425 บาท ขอราคา
Pre-Master in Global Management 6 เดือน 15,900 CAD 405,291 บาท ขอราคา
Pre-Master in Global Management 2 เดือน 9,900 CAD 252,351 บาท ขอราคา
Pre-Master in International and Intercultural Communication 6 เดือน 15,900 CAD 405,291 บาท ขอราคา
Pre-Master in International and Intercultural Communication 2 เดือน 9,900 CAD 252,351 บาท ขอราคา
Pre-Master in Tourism Management 6 เดือน 15,900 CAD 405,291 บาท ขอราคา
Pre-Master in Tourism Management 2 เดือน 9,900 CAD 252,351 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Bachelor of Arts in Global Tourism Management 2 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Global Tourism Management (Accelerated) 1 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in International Hotel Management 2 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in International Hotel Management (Accelerated) 1 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Justice Stidies (Accelerated) 1 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Justice Studies 2 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Professional Communication 2 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
Bachelor of Arts in Professional Communication (Accelerated) 1 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
Bachelor of Business Administration in Sustainability and International Business (BBA) 2 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
Bachelor of Commerce in Entrepreneurial Management 2 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
Bachelor of Commerce in Entrepreneurial Management (Accelerated) 1 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
Bachelor of Science in Environmental Science 2 ปี 35,760 CAD 911,522 บาท ขอราคา
International Year one in Business, Sustainability and International Business 8 เดือน 17,890 CAD 456,016 บาท ขอราคา
International Year One in Business, Sustainability and International Business 10 เดือน 19,890 CAD 506,996 บาท ขอราคา
International Year One in Entrepreneurial Management 10 เดือน 19,890 CAD 506,996 บาท ขอราคา
International Year One in Entrepreneurial Manegement 8 เดือน 17,890 CAD 456,016 บาท ขอราคา
International Year One in Global Tourism Management 10 เดือน 19,890 CAD 506,996 บาท ขอราคา
International Year One in Global Tourism Manegement 8 เดือน 17,890 CAD 456,016 บาท ขอราคา
International Year One in International Hotel Management 10 เดือน 19,890 CAD 506,996 บาท ขอราคา
International Year One in International Hotel Management 8 เดือน 17,890 CAD 456,016 บาท ขอราคา
International Year One in Professional Communication 8 เดือน 17,890 CAD 456,016 บาท ขอราคา
International Year One in Professional Communication 10 เดือน 19,890 CAD 506,996 บาท ขอราคา
International Year Two in Business, Sustainability and International Business 8 เดือน 17,880 CAD 455,761 บาท ขอราคา
International Year Two in Entrepreneurial Management 8 เดือน 17,880 CAD 455,761 บาท ขอราคา
International Year Two in Global Tourism Management 8 เดือน 17,880 CAD 455,761 บาท ขอราคา
International Year Two in International Hotel Management 8 เดือน 17,880 CAD 455,761 บาท ขอราคา
International Year Two in Professional Communication 8 เดือน 17,880 CAD 455,761 บาท ขอราคา

LIU Post, New York City, United States

LIU Post คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว2.91

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
M.A. in Art 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.A. in Museum Studies 1 ปี 36,030 USD 1,181,424 บาท ขอราคา
M.B.A. in Management 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.F.A. in Fine Arts and Design 2 ปี 72,060 USD 2,362,847 บาท ขอราคา
M.F.A. in Theatre 2 ปี 70,260 USD 2,303,825 บาท ขอราคา
M.S. in Accountancy (Professional Accountancy) 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.S. in Accountancy (Taxation) 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.S. in Biomedical Sciences 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.S. in Cardiovascular Perfusion 1 ปี 32,427 USD 1,063,281 บาท ขอราคา
M.S. in Information Systems 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
M.S. in Management Engineering 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
Master of Business Administration (M.B.A.) 1 ปี 43,236 USD 1,417,708 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
B.A. in Theatre Arts 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Art 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Arts Management 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Digital Art and Design 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Film 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Photography 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Public Relations 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Theater Arts (Acting) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Theater Arts (Design and Production) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Theater Arts (Directing and Playwriting) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A. in Theater Arts (Musical Theatre) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.F.A./M.B.A. in Arts Management 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Accountancy 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Art Therapy 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Business Administration (Finance) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Business Administration (International Business) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Business Administration (Management Information Systems) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Business Administration (Marketing) 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Computer Science 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
B.S. in Fashion Merchandising 4 ปี 152,938 USD 5,014,837 บาท ขอราคา
พบ 8 สถาบัน
1
เรียงตาม