| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

รายชื่อสถาบันตามแบรนด์ - CEG Oncampus UK

พบ 9 สถาบัน
1
เรียงตาม
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.92 AUD 25.49 CAD 22.26 NZD 43.48 GBP 32.79 USD 24.10 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

ON CAMPUS London, London, United Kingdom

ON CAMPUS London คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.00

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Master's Foundation Programme (MFP) - Business (1 term) 2 เดือน 4,950 GBP 215,226 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Business (2 terms) 5 เดือน 9,900 GBP 430,452 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Business (3 terms) 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering (1 term) 2 เดือน 4,950 GBP 215,226 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering (2 terms) 5 เดือน 9,900 GBP 430,452 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Engineerring (2 terms) 5 เดือน 9,900 GBP 430,452 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Engineerring (3 terms) 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Life Sciences (1 term) 2 เดือน 4,950 GBP 215,226 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Life Sciences (2 terms) 5 เดือน 9,900 GBP 430,452 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Life Sciences (3 terms) 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Social Sciences (1 term) 2 เดือน 4,950 GBP 215,226 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Social Sciences (3 terms) 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
IY1 in Business Decision Making 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
IY1 in Business Environment 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
IY1 in Business Skills for Proposals and Pitches Business 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
IY1 in Financial Accounting and Reporting 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
IY1 in Managing Financial Resources and Decisions 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
IY1 in Marketing Principles 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
IY1 in Organisation and Behaviour 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
IY1 in Study and Communication Skills for Business 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Foundation
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Business 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Engineering and Physical Sciences 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Humanities and Social Sciences 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Life Sciences 7 เดือน 14,850 GBP 645,678 บาท ขอราคา

Queens Mary University of London, London, United Kingdom

Queens Mary University of London คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ

Goldsmiths University of London, London, United Kingdom

Goldsmiths University of London คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ

Birkbeck University of London, London, United Kingdom

Birkbeck University of London คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ

London South Bank University, London, United Kingdom

London South Bank University คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.00

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Master's Foundation Programme (MFP) - Business (2 terms) 5 เดือน 8,300 GBP 360,884 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Business (2 terms) 5 เดือน 8,300 GBP 360,884 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Business (3 terms) 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
IY1 in Business Decision Making 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Business Environment 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Business Skills for Proposals and Pitches 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Financial Accounting and Reporting 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Introduction to Microeconomics 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Managig Financial Resources and Decisions 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Marketing Principles 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Organisations and Behaviour 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Study and Communication Skills for Business 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Foundation
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Art and Design 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Business 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Engineering and Physical Sciences 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Humanities and Social Sciences 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา

University of Hull, Hull, United Kingdom

University of Hull คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.12

University of Central Lancashire UCLAN, Preston, United Kingdom

University of Central Lancashire UCLAN คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.12

University of Sunderland, Sunderland, United Kingdom

University of Sunderland คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.00

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
IY1 in Business Skills for Proposals and Pitches 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Business (1 term) 2 เดือน 4,150 GBP 180,442 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Business (2 terms) 5 เดือน 8,300 GBP 360,884 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Business (3 terms) 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering (2 terms) 5 เดือน 8,300 GBP 360,884 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering (3 terms) 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Life Sciences (2 terms) 5 เดือน 8,300 GBP 360,884 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Life Sciences (1 term) 2 เดือน 4,150 GBP 180,442 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Life Sciences (3 terms) 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Social Sciences (1 term) 2 เดือน 4,150 GBP 180,442 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Social Sciences (2 terms) 5 เดือน 8,300 GBP 360,884 บาท ขอราคา
Master's Foundation Programme (MFP) - Social Sciences (3 terms) 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
IY1 in Business Decision Making 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Business Environment 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Managing Financial Resources and Decisions 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Marketing Intelligence 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Marketing Principles 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Organisations and Behaviour 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
IY1 in Study and Communication Skills for Business 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Foundation
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Business 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Engineering and Physical Sciences 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Humanities and Social Sciences 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา
Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Life Sciences 7 เดือน 12,450 GBP 541,326 บาท ขอราคา

Coventry University, Coventry, United Kingdom

Coventry University คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.00

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
English Language Preparation Programme (ELPP) - (3 Terms) 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Business (1 term) 2 เดือน 4,300 GBP 186,964 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Business (1 term) 2 เดือน 4,300 GBP 186,964 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Business (2 terms) 5 เดือน 8,600 GBP 373,928 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Business (3 terms) 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Engineering (1 term) 2 เดือน 4,300 GBP 186,964 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Engineering (1 term) 2 เดือน 4,300 GBP 186,964 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Engineering (2 terms) 5 เดือน 8,600 GBP 373,928 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Engineering (3 terms) 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Life Sciences (1 term) 2 เดือน 4,300 GBP 186,964 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Life Sciences (1 term) 2 เดือน 4,300 GBP 186,964 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Life Sciences (2 terms) 5 เดือน 8,600 GBP 373,928 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Life Sciences (3 terms) 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Social Sciences (1 term) 2 เดือน 4,300 GBP 186,964 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Social Sciences (1 term) 2 เดือน 4,300 GBP 186,964 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Social Sciences (2 terms) 5 เดือน 8,600 GBP 373,928 บาท ขอราคา
Master's Qualifying Programme (MQP) - Social Sciences (3 terms) 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
IY1 Business Environment 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
IY1 in Business Skills for Proposals and Pitches 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
IY1 in Business Decision Making 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
IY1 in Managing Financial Resources and Decisions 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
IY1 in Marketing Intellingence 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
IY1 in Marketing Principles 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
IY1 in Organisations and Behaviour 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
IY1 in Study and Communication Skills for Business 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Foundation
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
English Language Preparation Programme (ELPP) - (2 Terms) 5 เดือน 8,600 GBP 373,928 บาท ขอราคา
International Foundation Programme (IFP) - Art and Design 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
International Foundation Programme (IFP) - Art and Desing 9 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
International Foundation Programme (IFP) - Business 9 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
International Foundation Programme (IFP) - Business 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
International Foundation Programme (IFP) - Engineering and Physical Sciences 9 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
International Foundation Programme (IFP) - Engineering and Physical Sciences 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
International Foundation Programme (IFP) - Humanities and Social Sciences 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
International Foundation Programme (IFP) - Humanities and Social Sciences 9 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
International Foundation Programme (IFP) - Life Sciences 7 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
International Foundation Programme (IFP) - Life Sciences 9 เดือน 12,900 GBP 560,892 บาท ขอราคา
พบ 9 สถาบัน
1
เรียงตาม