| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

รายชื่อสถาบันตามแบรนด์ - JWU Jonhson and Wales Univeristy

พบ 4 สถาบัน
1
เรียงตาม
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.86 AUD 25.48 CAD 22.24 NZD 43.46 GBP 32.70 USD 24.05 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

Johnson and Wales University Denver, Denver, United States

Johnson and Wales University Denver จุดเด่นสถาบัน
 • ใจกลางเมือง
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.00

  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  BS in Hotel & Lodging Management 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MA in Information Management in Social Media 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MBA - Accounting 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MBA - Finance 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MBA - Hospitality 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MBA - Human Resource Management 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MBA - Information Technology 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MS in Addiction Counseling 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MS in Counseling 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MS in Data Analytics 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MS in Human Resource Management 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MS in Information Security/Assurance 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  BA in Corporate Accounting and Financial Analysis 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Accounting 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Advertising & Marketing Communications 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Baking & Pastry Arts 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Business Administration 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Business Studies 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Counseling Psychology 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Culinary Arts and Food Service Management 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Electronics Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Engineering Design & Configuration Management 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Equine Business Management/Non-Riding 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Equine Business Management/Riding 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Fashion Merchandising & Retailing 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Finance 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Graphic Design 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Management 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Marketing 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Media & Communication Studies 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Network Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Robotics Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Sociology 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Software Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Tourism & Hospitality Management 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  MS in Finance 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา

  Johnson and Wales University North Miami, Miami, United States

  English Language Institute (ESL)...

  One term is 11 wks, A $350 orientation fee for new students who begin in September is in included.
  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  11 6,618 602 216,409
  22 13,236 602 432,817
  33 19,854 602 649,226
  44 26,472 602 865,634

  Johnson and Wales University North Miami จุดเด่นสถาบัน
 • ใจกลางเมือง
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.00

  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  MBA 2 ปี 56,014 USD 1,831,658 บาท ขอราคา
  MBA - Accounting Concentration 2 ปี 56,014 USD 1,831,658 บาท ขอราคา
  MBA - Finance Concentration 2 ปี 56,014 USD 1,831,658 บาท ขอราคา
  MBA - Hospitality Concentration 2 ปี 56,014 USD 1,831,658 บาท ขอราคา
  MBA - Human Resource Management Concentration 2 ปี 54,014 USD 1,766,258 บาท ขอราคา
  MBA - Information Technology Concentration 2 ปี 56,014 USD 1,831,658 บาท ขอราคา
  MBA - Nonprofit Management Concentration 2 ปี 56,014 USD 1,831,658 บาท ขอราคา
  MBA - Operations and Supply Chain Management Concentration 2 ปี 56,014 USD 1,831,658 บาท ขอราคา
  MS in Finance 2 ปี 56,014 USD 1,831,658 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  BBA 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Accounting 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Business Studies 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Corporate Accounting and Financial Analysis 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Electronics Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Engineering Design & Configuration Management 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Fashion Merchandising & Retailing 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Finance 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Management 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Marketing 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Network Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Robotics Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Software Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา

  Johnson and Wales University Providence, Boston, United States

  English Language Institute (ESL)...

  One term is 11 wks, A $350 orientation fee for new students who begin in September is in included.
  สมัครก่อน 31 Dec 2018

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  11 6,618 602 216,409
  22 13,236 602 432,817
  33 19,854 602 649,226
  44 26,472 602 865,634

  Johnson and Wales University Providence จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.00

  หลักสูตรระดับ Master Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  MA in Information Management in Social Media 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MBA 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MBA - Accounting 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MBA - Finance 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MBA - Hospitality 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MBA - Human Resource Management 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MBA - Information Technology 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MS in Addiction Counseling 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MS in Counseling 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MS in Data Analytics 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MS in Finance 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MS in Human Resource Management 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  MS in Information Security/Assurance 2 ปี 71,904 USD 2,351,261 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  BA in Corporate Accounting and Financial Analysis 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Advertising & Marketing Communications 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Accounting 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Business Administration 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Business Studies 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Counseling Psychology 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Culinary Arts and Food Service Management 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Electronics Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Engineering Design & Configuration Management 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Equine Business Management/Non-Riding 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Equine Business Management/Riding 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Fashion Merchandising & Retailing 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Finance 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Graphic Design 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Hotel & Lodging Management 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Management 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Marketing 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Media & Communication Studies 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Network Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Robotics Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Sociology 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Software Engineering 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  BS in Tourism & Hospitality Management 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา
  หลักสูตรระดับ Associate Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  BS in Baking & Pastry Arts 4 ปี 124,632 USD 4,075,466 บาท ขอราคา

  Johnson and Wales University Charlotte, Charlotte, United States

  !!HOT!! General English 30 L...

  สมัครก่อน 30 Sep 2017 ลด 30% เมื่อลงเรียน 4 เดือน ขึ้นไป

  Hot ถูกที่สุด โปรโมชั่นนี้ทั้งหมด»
  Week USD ต่อ Week บาท
  4 1,176 294 38,455
  8 2,352 294 76,910
  12 3,528 294 115,366
  16 4,704 294 153,821
  20 5,880 294 192,276
  24 7,056 294 230,731
  28 8,232 294 269,186
  32 9,408 294 307,642
  36 10,584 294 346,097
  40 11,760 294 384,552
  44 12,936 294 423,007
  48 14,112 294 461,462

  Complete Prep Program for the TOEFL iBT 30 L...
  English for Academic Purposes 30 L...
  Johnson and Wales University Charlotte จุดเด่นสถาบัน
 • มี WIFI
 • ใจกลางเมือง
 • ศูนย์แคมปัส
 • ศูนย์สอบ TOEFL
 • ศูนย์สอบ IELTS
 • หลักสูตร EAP
 • มี English Pathway
 • มี Student Residence
 • Min Age 16-17
 • คะแนนความนิยม
  ข้อมูลสำคัญ
  คะแนนรีวิว5.77ความเก่าแก่103 ปีจำนวนนักเรียน28,539 คน

  หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
  หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
  Bachelor of Science in Accounting 4 ปี 116,904 USD 3,822,761 บาท ขอราคา
  Bachelor of Science in Baking & Pastry Arts and Food Service Management 4 ปี 116,904 USD 3,822,761 บาท ขอราคา
  Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) 4 ปี 116,904 USD 3,822,761 บาท ขอราคา
  Bachelor of Science in Culinary Arts & Food Service Management 4 ปี 116,904 USD 3,822,761 บาท ขอราคา
  Bachelor of Science in Fashion Merchandising & Retailing 4 ปี 116,904 USD 3,822,761 บาท ขอราคา
  Bachelor of Science in Food & Beverage Entrepreneurship 4 ปี 116,904 USD 3,822,761 บาท ขอราคา
  Bachelor of Science in Hotel & Lodging Management 4 ปี 116,904 USD 3,822,761 บาท ขอราคา
  Bachelor of Science in Management 4 ปี 116,904 USD 3,822,761 บาท ขอราคา
  Bachelor of Science in Marketing 4 ปี 116,904 USD 3,822,761 บาท ขอราคา
  Bachelor of Science in Restaurant, Food & Beverage Management 4 ปี 116,904 USD 3,822,761 บาท ขอราคา
  Bachelor of Science in Sports/Entertainment/Event Management 4 ปี 116,904 USD 3,822,761 บาท ขอราคา
  พบ 4 สถาบัน
  1
  เรียงตาม