| สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

รายชื่อสถาบันตามแบรนด์ - LCB Le Cordon Bleu

พบ 4 สถาบัน
1
เรียงตาม
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 17 ต.ค. 61
23.86 AUD 25.48 CAD 22.24 NZD 43.46 GBP 32.70 USD 24.05 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

Le Cordon Bleu Perth, Perth, Australia

Le Cordon Bleu Perth คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว3.00

หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Bachelor of Business (Convention and Event Management) 3 ปี 77,288 AUD 1,844,092 บาท ขอราคา
Bachelor of Business (Tourism Management) 3 ปี 74,530 AUD 1,778,286 บาท ขอราคา

Le Cordon Bleu Sydney, Sydney, Australia

Le Cordon Bleu Sydney คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.12

หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
B of Business (International Hotel Management) 3 ปี 80,351 AUD 1,917,175 บาท ขอราคา
B of Business (International Restaurant Management) 3 ปี 82,072 AUD 1,958,238 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Adv Dip of Hospitality Management 2 ปี 3 เดือน 59,667 AUD 1,423,655 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Certificate
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Dip de Cuisine - Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 3 เดือน 34,767 AUD 829,541 บาท ขอราคา
Dip de Patisserie - Cert III in Patisserie 1 ปี 3 เดือน 34,767 AUD 829,541 บาท ขอราคา

Le Cordon Bleu Melbourne, Melbourne, Australia

Le Cordon Bleu Melbourne คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว3.00

หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Adv Dip of Hospitality Management 2 ปี 3 เดือน 59,667 AUD 1,423,655 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Certificate
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Dip de Cuisine - Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 3 เดือน 34,767 AUD 829,541 บาท ขอราคา
Dip de Patisserie - Cert III in Patisserie 1 ปี 3 เดือน 34,767 AUD 829,541 บาท ขอราคา

Le Cordon Bleu Adelaide, Adelaide, Australia

Le Cordon Bleu Adelaide คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.11

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
M of International Hospitality Management 2 ปี 51,409 AUD 1,226,619 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
B of Business (Food Entrepreneurship) 3 ปี 82,551 AUD 1,969,667 บาท ขอราคา
B of Business (International Hotel Management) 3 ปี 80,351 AUD 1,917,175 บาท ขอราคา
B of Business (International Restaurant Management) 3 ปี 82,072 AUD 1,958,238 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Adv Dip of Hospitality Management (Commercial Cookery) 2 ปี 59,667 AUD 1,423,655 บาท ขอราคา
Adv Dip of Hospitality Management (Patisserie) 2 ปี 59,667 AUD 1,423,655 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Certificate
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Cert III in Commercial Cookery 1 ปี 34,767 AUD 829,541 บาท ขอราคา
Cert III in Patisserie 1 ปี 34,767 AUD 829,541 บาท ขอราคา
พบ 4 สถาบัน
1
เรียงตาม