Tel. +6662 5915000 | Fax +662 1067711 | manager@hydefly.com | สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

รายชื่อสถาบันตามแบรนด์ - CEG CATS UK

พบ 4 สถาบัน
1
เรียงตาม
อัตราแลกเปลี่ยน - วันที่ 15 ธ.ค. 60
25.57 AUD 25.78 CAD 23.53 NZD 44.88 GBP 32.76 USD 24.51 SGD
อ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ อัพเดทรอบที่ 1 ของวันทำการของธนาคารล่าสุด

CATS College London, London, United Kingdom

CATS College London คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.00

Cambridge School of Visual and Performing Arts, Cambridge, United Kingdom

Cambridge School of Visual and Performing Arts คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.00

หลักสูตรระดับ Master Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Pre-Master's Art & Design 1 ปี 16,760 GBP 752,189 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Bachelor Degree
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
BA (Hons) Fashion Design (Kingston University) 3 ปี 52,110 GBP 2,338,697 บาท ขอราคา
BA (Hons) Graphics & Illustration (Kingston University) 3 ปี 52,110 GBP 2,338,697 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Diploma
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Extended Diploma in Art & Design ( U of the Arts London) 2 ปี 54,700 GBP 2,454,936 บาท ขอราคา
หลักสูตรระดับ Foundation
หลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ  
Foundation Diploma in Art & Design ( U of the Arts London) 2 ปี 54,700 GBP 2,454,936 บาท ขอราคา
Music Foundation 2 ปี 54,700 GBP 2,454,936 บาท ขอราคา
Performing Arts Pre-Foundation 2 ปี 54,700 GBP 2,454,936 บาท ขอราคา

CATS College Canterbury, Canterbury, United Kingdom

CATS College Canterbury คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.00

CATS College Cambridge, Cambridge, United Kingdom

CATS College Cambridge คะแนนความนิยม
ข้อมูลสำคัญ
คะแนนรีวิว5.00

พบ 4 สถาบัน
1
เรียงตาม