Tel. +6662 5915000 | Fax +662 1067711 | manager@hydefly.com | สมัครสมาชิก | ล็อกอิน

HydeFly - Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

Thailand's Most Comprehesive Study Abroad Website

วิธีการชำระเงินที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับเรา

ก่อนหน้า | ถัดไป

วิธีการชำระเงินที่ปลอดภัย

1. ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "บริษัท ฮายด์ฟลาย สตั๊ดดี้ อบอร์ด จำกัด" งดชำระเงินสดกับพนักงาน หรือโอนเิงินเข้าบัญชีชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อบริษัท


2. ชำระผ่านบัตรเครดิตผ่านทางระบบออนไลน์ http://www.hydefly.com/ชำระเงิน งดให้ข้อมูลหน้าบัตรเครดิตกับพนักงาน